Alt om optagelse

Information om ansøgnings- og optagelsesproceduren på EAMV

På EAMV's videregående uddannelser (fuldtid) har vi optagelse én gang årligt (sommeroptag). Der er studiestart i august/september, og du kan ansøge om optagelse fra 1. februar.

Før du søger ind på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, er det vigtigt, at du grundigt sætter dig ind i, hvordan du skal gøre og hvilken dokumentation, du skal have klar. 

Vi opfordrer dig derfor til at læse de informationer og vejledninger, som vi har samlet til dig her under Alt om optagelse.

Inden du søger: Find den rigtige uddannelse

Inden du kan søge om optagelse, skal du naturligvis først have fundet den helt rigtige uddannelse for dig, som passer til dine interesser og kompetencer.  

Er du i tvivl om, hvilken uddannelse du skal vælge, og har brug for at få vendt dine forskellige muligheder, så vil en vejledningssamtale med en af vores studievejledere måske kunne hjælpe dig med at blive mere afklaret. 

For at søge optagelse på en erhvervsakademiuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse skal du opfylde uddannelsens adgangskrav.

Her kan du se de specifikke adgangskrav på alle uddannelser.

Erhvervsakademiuddannelser:​​ 

Professionsbacheloruddannelser:

 

Ansøgning om optagelse på en af EAMV's videregående uddannelser skal ske via optagelse.dk 

Du skal bruge dit MitID, når du skal logge ind på optagelse.dk. Der åbnes for adgang til indtastning af ansøgninger den 1. februar.

optagelse.dk finder du gode vejledninger til, hvordan du skal gøre.

Når du har underskrevet og godkendt din ansøgning på optagelse.dk, vil du få en kvittering fra optagelse.dk. Ansøgningen videresendes automatisk til EAMV. 

Vi vil kontakte dig via NemStudie hvis vi har spørgsmål til din ansøgning, eller hvis vi mangler dokumentation. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, vil du få et afslag fra os, så snart vi har vurderet din ansøgning.

Bliver du optaget på EAMV, vil du modtage et optagelsesbrev den 26. juli 2024

 

Spørgsmål til ansøgningsproceduren

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesteam på mail studieadm@eamv.dk eller på telefon 9627 5700. 

 

Du kan søge om optagelse på en videregående uddannelse via kvote 1 eller kvote 2. 

 

Kvote 1

Du skal søge via kvote 1, hvis du har en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux).

I kvote 1 bliver din ansøgning alene vurderet på baggrund af dit karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen.

Hvis du ønsker at blive vurderet på andet end dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen, kan du søge i kvote 2. Se nedenfor under "Kvote 2" angående dokumentation. Hvis du søger i kvote 2 - altså inden 15. marts - men i din ansøgning kun angiver og dokumenterer, at du har en gymnasial eksamen, bliver din ansøgning kun vurderet i kvote 1.

Ansøgningsfristen i kvote 1 er 5. juli, kl. 12.00. 

 

Kvote 2

Du skal søge i kvote 2, hvis du:

 • har en erhvervsuddannelse
 • har en udenlandsk adgangsgivende eksamen
 • søger dispensation eller ikke har en adgangsgivende eksamen

Du kan søge i kvote 2, hvis du:

 • har en gymnasial eksamen og gerne vil vurderes på andet end dit gennemsnit

I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – det er altså en blanding af din uddannelse, karakterer, relevant erhvervserfaring, supplerende uddannelser og lignende.

Når du søger om optagelse gennem kvote 2 til de uddannelser, der har adgangsbegrænsning (byggekoordinator, datamatiker, multimediedesigner, laborant, procesteknolog) er det et krav, at du medsender en motivationsskrivelse. 

Du skal i ansøgningen oplyse alle de aktiviteter, du gerne vil have med i kvote 2-vurderingen. Det er dit ansvar at dokumentere aktiviteterne. Eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse, dokumentation for alle dine øvrige aktiviteter, motivationsskrivelse mv. skal vedhæftes som bilag til din ansøgning. Alle bilag skal uploades og indsendes samtidig med ansøgningen og senest på dagen for ansøgningsfristen. Kun dokumentation for igangværende aktiviteter (fx suppleringsfag) kan vedhæftes efter fristen, dog senest 5. juli kl. 12.00. 

På EAMV forbeholder vi os ret til evt. at indkalde dig til en optagelsessamtale med henblik på at foretage en vurdering af dine faglige og personlige kompetencer. 

Ansøgningsfristen i kvote 2 er 15. marts, kl. 12.00.

 

Standbyplads

På erhvervsakademiuddannelserne med adgangsbegrænsning (datamatiker, multimediedesigner, laborant og procesteknolog) har EAMV et begrænset antal studiepladser, der kan tilbydes ansøgere, der har søgt en standbyplads. For at søge en plads på standby, skal du markere feltet "standby", når du søger om optagelse på optagelse.dk

Hvis du har søgt og bliver tilbudt en standbyplads den 26. juli, betyder det, at du placeres på en venteliste. Hvis der frem til den 9. september opstår ledige studiepladser, kan du blive tilbudt en plads.

Bliver du tilbudt en studieplads i perioden frem til den 9. september, men siger ”nej tak” til pladsen, mister du din plads. Du får ikke ændret din standbyplads til et tilsagn. 
Det vil sige, at du må søge optagelse igen i 2025 på almindelig vis.

Har du søgt og fået en standbyplads den 26. juli, men ikke får tilbudt en studieplads til start i 2024, ændres standbypladsen til et tilsagn om optagelse på samme uddannelse i 2025. 
Tilsagnet gælder til den søgte uddannelse og kun til optagelse i 2025. 
Vigtigt: Du skal huske at ansøge på optagelse.dk i 2025, og markere feltet "jeg har tilsagn".

Læs evt. mere om at søge en standbyplads på UddannelsesGuiden.

 

Spørgsmål til ansøgningsproceduren

Har du spørgsmål vedrørende ansøgningsproceduren, er du velkommen til at kontakte vores optagelsesteam på mail studieadm@eamv.dk eller på telefon 9627 5700. 

 

Når du søger om optagelse gennem kvote 2 til de uddannelser, der har adgangsbegrænsning (byggekoordinator, datamatiker, multimediedesigner, laborant, procesteknolog), er det et krav, at du medsender en motivationsskrivelse.

Her kan du se, hvordan du kickstarter din skriveproces og får overblik over dine kompetencer og kvalifikationer.

 

Forberedelse

Forberedelse er et vigtigt element i ansøgningsprocessen med kvote 2. Stil dig selv følgende spørgsmål: 

 • Hvilke tanker har du gjort dig omkring selve uddannelsen?
 • Hvad ønsker du at få ud af uddannelsen?
 • Hvilke overvejelser har du gjort dig med hensyn til uddannelsens opbygning, indhold m.v.?
 • Hvilke informationer har du søgt? og hvordan?
 • Hvilke personlige egenskaber mener du er vigtige for at gennemføre uddannelsen?

Find viden om uddannelsen

 • Læs studieordningen 
 • Besøg studiet (åbent hus, studiepraktik, studerende for en dag)
 • Opsøg vejledning 

Overvej indholdet i din motivationsskrivelse 

Det er vigtigt, du husker på, at der ikke findes én rigtig eller forkert måde at skrive en motivationsskrivelse på. Men en god motivationsskrivelse kan i de fleste tilfælde med fordel indeholde:

 • Motivation – din grunde og mål med uddannelsen. Hvorfor har du netop valgt denne uddannelse og hvad forestiller du dig, at du vil bruge den til? I dette afsnit skal du vise at du har indsigt i uddannelsen. Vis gerne at du har forståelse for uddannelses struktur og indhold.
   
 • Faglighed – hvilke faglige kompetencer og kvalifikationer har du med dig, som du kan inddrage i studiet. Fx kompetencer opnået via erhvervserfaring, fritidsaktivitet, frivilligt arbejde mv.
   
 • Personlighed - hvilke personlige kompetencer kan du bidrage med? Giv gerne eksempler, så læseren forstår, hvad du mener. Fx hvilken personlige kompetencer vil sikre at du kan gennemføre uddannelsen? Hvilken type studerende bliver du?

 

Eksempel på hvordan en motivationsskrivelse kan opbygges:

Indledning/motivation 

I indledningen skal du skrive, hvad din motivation for at søge ind på uddannelsen er. Vis gerne, at du har forståelse for uddannelsens indhold og struktur.

Faglige og personlige egenskaber 

Inddrag derefter dine faglige og personlige egenskaber: 

 • Hvordan du kan bruge dine kompetencer og kvalifikationer i forhold til studiet. 
 • Har du opnået nogen kompetencer fra erhvervslivet? Via et aktivt foreningsliv? Andet? Hvordan vil du bruge disse kompetencer i studiet? 
 • Hvilke kvalifikationer har du, som du kan inddrage i studiet? Tidligere bestået kurser eller uddannelse? Var der noget, du var særlig god til på din tidligere uddannelse, som du kan bruge? Nogen konkrete fag fra uddannelsen, som du har arbejdet med før?

Afrunding 

Afslut gerne med at skrive, hvorfor vi skal optage dig som studerende.

 

Når du har udarbejdet din motivationsskrivelse, er det vigtigt, at du dobbelt-tjekker følgende, inden du sender den afsted:

 • Grammatik
 • Stavefejl
 • Kommafejl

Du kan eventuelt få dine forældre eller en nær ven til at læse din motivationsskrivelse og give dig feedback, inden du uploader den sammen med din ansøgning på optagelse.dk. 

 

Se også UddannelsesGuidens Gode råd til din motiverede ansøgning  

 

Hvis du efter din erhvervsakademiuddannelse ønsker at læse videre og søge om optagelse på en 1,5-årig overbygning, så skal du være opmærksom på, at overbygningsuddannelserne har sin egen optagelsesprocedure. 

Top-up uddannelserne søges via NemStudie. 

Ansøg her via NemStudie 

Ansøgningsfristen er 1. juli kl. 12:00. 

Vi vurderer din ansøgning på baggrund af det vægtede gennemsnit fra din erhvervsakademiuddannelse. 

 

Bilag 

Når du ansøger bedes du uploade bilag, der dokumenterer, at du opfylder adgangskravet - det vil altså sige det endelige eksamensbevis fra din erhvervsakademiuddannelse.

Hvis du stadig er i gang med din erhvervsakademiuddannelse, når du søger om optagelse, kan du af gode grunde ikke uploade dit endelige eksamensbevis. I så fald bedes du uploade en karakterudskrift, som viser en oversigt over de fag, du har bestået indtil videre. Herefter skal du eftersende dit afsluttende eksamensbevis, når du dimitterer fra din erhvervsakademiuddannelse. 

Hvis du allerede er studerende på EAMV kan du skaffe en karakterudskrift her www.eamv.dk/for-studerende  Eksamen på EAMV Se dine karakterer 

 

Dispensation fra adgangskravene 

Hvis du ikke har en direkte adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse, men en lignende videregående uddannelse på samme eller højere niveau, så har du mulighed for at søge om dispensation fra adgangskravene. Kontakt studievejledningen for nærmere information. 

 

Du modtager svar på din ansøgning den 26. juli. Du får kun ét svar. Enten får du et tilbud om en studieplads eller en standby-plads fra et uddannelsessted. Eller også får du et afslagsbrev fra Den Koordinerede Tilmelding (KOT). 

Hvis du får tilbud om en studieplads, så skal du huske at takke enten ja eller nej til studiepladsen. Først efter du aktivt har takket ja til studiepladsen, er du endeligt optaget på uddannelsen. 

[English below...]

For at blive optaget på en af Erhvervsakademi MidtVest’s uddannelser med en udenlandsk eksamen er der både faglige adgangskrav og sproglige adgangskrav, som skal være opfyldt.

 

Faglige adgangskrav

Du kan søge om optagelse med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse som minimum kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Du kan undersøge, om din udenlandske uddannelse er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark, ved at slå den op i Eksamenshåndbogen.

Eksamenshåndbogen: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer

Vi anbefaler, at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Herefter kan vi – med udgangspunkt i denne vurdering – tage stilling til, hvorvidt du opfylder adgangskravene.

Vurdering og anerkendelse af udenlandsk uddannelse hos Uddannelses- og Forskningsministeriet: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/guide-til-anerkendelse

 

Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

 

Sproglige adgangskrav

Alle uddannelser på Erhvervsakademi MidtVest har dansk som undervisningssprog. Det vil sige, at alt undervisning, gruppearbejde, skriftlige afleveringer og eksaminer foregår på dansk.

For at kunne optages på en uddannelse skal du derfor have bestået Studieprøven, dansk A-niveau eller på anden vis kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

 

Dokumentation der skal uploades sammen med din ansøgning

Når du søger om optagelse hos Erhvervsakademi MidtVest på baggrund af en udenlandsk uddannelse, skal du huske at uploade følgende dokumentation:

 • En certificeret kopi af originale samt oversatte eksamensbeviser for alle de uddannelser du ønsker at blive vurderet på. Eksamensbeviser og dokumentationer fra udlandet skal være oversat til enten engelsk eller dansk.
 • Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering af din udenlandske uddannelse. 
 • Fagbeskrivelser, semesterplaner eller lignende som beskriver fagindhold, læringsmål, timeantal mv. – denne dokumentation bruger Erhvervsakademi MidtVest til at vurdere, om du opfylder de specifikke krav til fagniveauer (læs mere her).
 • Senest gældende opholdstilladelse (både forside og bagside) samt brevet du modtog med Udlændingestyrelsens afgørelse om opholdstilladelse. OBS: Dette er ikke et krav, hvis du er EU- eller EØS-borger.
 • Dokumentation for bestået Studieprøve, dansk A eller tilsvarende danskkundskaber.
 • 1 A4-sides motiveret ansøgning, hvor du på dansk beskriver dig selv, din uddannelsesbaggrund og din motivation for at søge om optagelse på Erhvervsakademi MidtVest.

 

Ansøgningsfrist

Hvis du søger om optagelse med en udenlandsk eksamen, skal du søge via kvote 2. Det betyder, at du kan søge fra den 1. februar og til senest den 15. marts kl. 12:00. Du søger om optagelse gennem hjemmesiden: www.optagelse.dk

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Before you read the guide below, please note that Erhvervsakademi MidtVest only offers programmes taught in Danish.

 

Apply for admission on the basis of your foreign qualification

If you have a foreign qualification and wish to apply for admission to one of the study programmes at Erhvervsakademi MidtVest, you must fulfil the specific entry requirements as well as the language entry requirements that apply to the individual study programme.

 

Specific entry requirements

You can apply for admission with your foreign qualification if you have passed an education on a level with Danish entry requirements.

 

To find out whether your foreign qualification satisfies the requirements for entry to higher education in Denmark please consult the Examination Handbook at:  

https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/find-vurderinger/eksamenshaandbogen/lande-og-eksaminer

 

You are advised to contact the Danish Agency for Science and Higher Education and let the Agency assess the level of your foreign qualifications. Based on the Agency’s assessment we can evaluate whether you fulfil the entry requirements.

Please visit the Agency’s website at: https://ufm.dk/uddannelse/anerkendelse-og-dokumentation/guide-til-anerkendelse 

Here you can read more about assessment and recognition of your foreign qualifications for admission to higher education in Denmark.

Please notice that you need to translate your foreign certificates into English or Danish and to upload them together with a certified copy of your original certificates.

 

Language requirements

Erhvervsakademi MidtVest only offers study programmes that are taught in Danish. This means that lessons, group work, written assignments and examinations are in Danish.

For admission to a study programme you need to pass the Study Test in Danish as a Foreign Language, Danish A level or present proof of equivalent Danish proficiency.

 

Application for admission

When you apply for admission based on your foreign qualification to study programmes at Erhvervsakademi MidtVest, you must remember to upload the following documentation: 

 • Certified copies of your original certificates and translated certificates for the study programme you wish to apply for at Erhvervsakademi MidtVest. Your certificates and any other foreign documentation must be translated into English or Danish. 
 • Course descriptions, semester overviews or the like which can document course contents, learning objectives, number of lessons etc. Erhvervsakademi MidtVest use this documentation to assess whether you fulfil the specific entry requirements for the academic level (you can read more at this homepage). 
 • Latest valid residence permit, a certified copy of the front page and the back page of your residence card and the letter you received together with the Danish Immigration Service’s decision about residence permit. This is not a requirement if you hold an EU or EEA citizenship.
 • Documentation that shows you have passed the Study Test in Danish as a Foreign Language or presents proof of equivalent Danish proficiency.  
 • A letter of motivation on an A4 sheet written in Danish where you tell about yourself, your educational background and explain why you apply for admission to a study programme at Erhvervsakademi MidtVest.

 

The deadline for your application

If you apply for admission on the basis of your foreign qualification, you need to apply in quota 2. This means that you can apply from 1st of February. The deadline for your application is 15th of March, 12 noon (CET). All applicants must apply for admission at www.optagelse.dk