Strategi

EAMV – mod nye mål

Erhvervsakademi MidtVest er en uddannelsesinstitution med klare strategier for, hvordan de studerende skal uddannes til at løse de udfordringer, som både samfundet og erhvervslivet står over for.

Du kan læse mere om vores strategi i 6 underpunkter her:

Kultur

Vi vil opnå en kultur, hvor vi har fælles værdier – men hvor der samtidig er plads til forskellighed. Det giver en attraktiv arbejdsplads med ligeværdig dialog, engagement og plads til individuelle behov.

På EAMV er forskellighed en styrke!

Udvikling af kerneydelsen

Vi vil være de dygtigste til at undervise de studerende! Pædagogisk frihed, høj faglighed og adgang til den nyeste viden for vores undervisere skal gøre os attraktive hos de studerende.

På EAMV tilbyder vi stærk faglighed og højt til loftet!

Erhvervslivets foretrukne videnspartner

EAMV skal være erhvervslivets foretrukne partner, når det handler om omsætning af teoretisk viden til faglig praksis. Vi skal kunne levere den viden, erhvervslivet har brug for – når der er brug for den.

EAMV er erhvervslivets genvej til viden!

Entreprenørskab

Ikke alle dimittender skal være iværksættere, men de skal alle være entreprenante. Hos os er entreprenørskab både innovation, intraprenørskab og iværksætteri.

På EAMV udvikler vi studerende, der tænker selv, tager ansvar og tør gå nye veje!

Internationalisering

På EAMV tænker vi indefra og ud! Vores studerende skal klædes på til at begå sig internationalt, og vi skal have fokus på at gøre det muligt for vores studerende, at deres praktikophold og hovedopgaver kan få en international vinkel.

På EAMV underviser vi lokalt, men tænker globalt!

Vækst

Vi skal satse på kvalitet fremfor kvantitet i de uddannelser, vi udbyder. En veldrevet og konkurrencedygtig uddannelsesinstitution skal sikre det økonomiske fundament, der giver os den nødvendige handlefrihed.

På EAMV har vi lidt af det hele, og vi er gode til det!

Kvalitet

Kvalitet skal være en integreret del af alle vores aktiviteter, både internt mellem studerende og medarbejdere og eksternt med erhvervsliv, organisationer, politikere og andre interessenter.

På EAMV skal kvalitetsarbejdet bidrage til sammenhængskraften!