Strategi

EAMV – mere i spil

Erhvervsakademi MidtVest er en uddannelsesinstitution med klare strategier for, hvordan de studerende skal uddannes til at løse de udfordringer, som både samfundet og erhvervslivet står over for.

Du kan læse mere om vores tre strategiske mål herunder.

1. EAMV skal spille en større rolle i udviklingen af Midt- og vestjylland

En målrettet udvikling af vores kollektive videngrundlag bliver i højere grad en forudsætning for det regionale erhvervslivs muligheder for udvikling frem mod 2025.

EAMV har potentialet til at tage et større ansvar i det værdinetværk vi længe har været en naturlig del af. Som en facilitator af viden og samarbejde, der skaber sammenhæng og bedre forudsætninger for social, økonomisk og erhvervsmæssig udvikling.

2. Vi vil anvende nye hybride lærings- og leveringsformer til at skabe værdi

Samfundsudviklingen udfordrer os til at producere og dele viden under helt andre forudsætninger end vores urbane kollegaer. Gennem agil samskabelse, inddragelse, netværksinteraktion og videnudveksling.

I gensidigt forpligtende partnerskaber, hvor innovative digitale processer, værdiskabende dialog, effektiv kompetenceudvikling og relevant kuratering af videngrundlaget bliver vigtigere end omfanget og bredden af viden.

3. Effektiv organisering og større synlighed er en forudsætning

Vi vil være mere relevante for flere. Og det kræver, at vi evner at skabe bedre sammenhæng. Så vi organiserer os og eksekverer mere effektivt mod fælles nye og mere bæredygtige mål. Såvel internt som med vore eksterne partnere.

Samtidig kræver det, at vi gør os selv mere ’spilbare’, skaber synlighed omkring hvilken værdiskabelse vores interessenter kan forvente af os og ikke mindst, hvorfor en dialog med EAMV om fremtiden kan skabe værdifuld sammenhæng.