En gruppe unge studerende diskuterer optimering på Erhvervsakademi MidtVest

Produktionsteknolog

Vil du gerne produktudvikle, planlægge, optimere og konstruere i en produktionsvirksomhed? På den 2-årige erhvervsakademiuddannelse til produktionsteknolog lærer du at følge processen fra idé og konstruktion til produktion og salg.

Studiestart 26. august 2024

Varighed 2 år

Lokation Herning

Økonomi SU

Produktionsteknologuddannelsen er en fuldtidsuddannelse, der varer to år fordelt på fire semestre. Uddannelsen består af følgende elementer:

 • 1. og 2. semester: Klasseundervisning i obligatoriske fag
 • 3. semester: Undervisning i valgfrie uddannelseselementer
 • 4. semester: Et 10-ugers praktikophold i en virksomhed
 • 4. semester: Et afsluttende eksamensprojekt

Undervisningen på uddannelsen

Undervisningen er en blanding af teori og praksis og veksler mellem klasseundervisning samt individuel- og gruppeorienteret projektarbejde. Gæstelærere og virksomhedsbesøg optræder også som en del af undervisningen.

De to første semestre er obligatoriske og indeholder på forhånd fastlagte fag.
3. semester indeholder valgfrie uddannelseselementer, så her kan du præge din uddannelse i en ønsket retning.
4. semester er forbeholdt dit praktikophold og det afsluttende eksamensprojekt.  

Du kan læse mere om studiestedet under fanen "Studieliv".

Obligatoriske fag på produktionsteknologuddannelsen

På de første to semestre er undervisningen koncentreret om en række værktøjsfag:

 • Produktudvikling, konstruktion og teknisk dokumentation
 • Materialer og fremstillingsteknologier
 • Produktions- og procesoptimering og driftsøkonomi
 • Kvalitet, miljø, kulturforståelse, organisation og ledelse
 • Automation

Fagene giver dig overblik og sammenhæng i et komplet forløb fra udvikling af nye produkter over produktion til salg og service. 

På anden del af uddannelsen skal du vælge mellem tre specialer, der giver dig mulighed for at styre din uddannelse i ønsket retning. Inden for den specialeretning du vælger, skal du i løbet af tredje semester udarbejde to større projekter. 

Specialeretninger

På uddannelsen til produktionsteknolog kan du vælge mellem de tre nedenstående specialeretninger.

Produktudvikling

Produktudvikling omhandler processen med at udvikle nye produkter. Faget lærer dig at følge en systematisk fremgangsmåde for at fremstille et nyt produkt – fra afdækning af kundens behov til produktet er dokumenteret og klar til introduktion på markedet.

Centrale temaer i faget er:

 • Generering af ideer
 • Systematisk udvælgelse af den mest fordelagtige ide
 • Konstruktion
 • Beregning
 • Dokumentation i form af tegninger, beskrivelser, godkendelser og rentabilitet

Produktions- og procesoptimering

Produktions- og procesoptimering beskæftiger sig med metoder og værktøjer, som sætter virksomheder i stand til at planlægge og styre en velfungerende produktion uanset branche.

Du lærer desuden at udarbejde driftsøkonomiske løsninger til indretning, produktionsapparat og processer, der tager højde for kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøhensyn. Lean er desuden en vigtig del af metoderne, og i denne forbindelse arbejder vi med produktions- og lagerstyring, men også med ledelse. 

Salg og indkøb

Salg og indkøb handler om de forretningsmæssige aspekter i at få fremskaffet de nødvendige materialer og tjenesteydelser til tiden – i den rigtige kvalitet og til den rigtige pris. Vi arbejder desuden med alle de forhold, som er nødvendige for at udvælge leverandører og indgå de rigtige aftaler med dem. Dokumentation er en vigtig del af et velspecificeret indkøb.

Salgsdelen omhandler metoder til at analysere markeder og kundegrupper og til at fastlægge salgsmetoder og salgskanaler, så virksomhedens muligheder for afsætning kan fastlægges. Samtidig bliver du bekendt med den nødvendige produktinformation, der skal til, for at et produkt kan sælges. Især mindre virksomheder ser et stigende behov for medarbejdere, som har den nødvendige tekniske baggrund og samtidig har en god forståelse for de mekanismer, der virker inden for indkøb og salg.    

Prøv din nye viden af i en virksomhed

En vigtig del af din uddannelse til produktionsteknolog er den 10 ugers praktikperiode på 4. semester.
Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første tre semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til deres medarbejderes viden og færdigheder.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 4. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. 

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Du kan komme i praktik i mange forskellige virksomheder. På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

For at blive optaget på produktionsteknologuddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C

Adgang via relevant uddannelse

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
 • Beslagsmed
 • Boligmonteringsuddannelsen
 • Bygningssnedker
 • CNC-tekniker (trin 2)
 • Cykel- og motorcykelmekaniker (trin 1 knallertmekaniker, trin 2 cykelmekaniker og trin2 motorcykelmekaniker)
 • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen (trin 2 og speciale kranmekaniker)
 • Finmekaniker (med specialer og trin 2)
 • Flymekaniker
 • Gartner
 • Industriteknikuddannelsen (alle trin og specialer)
 • Karrosseriuddannelsen
 • Køletekniker (trin 2)
 • Landbrugsuddannelsen
 • Lastvognmekaniker (trin 2)
 • Maskinsnedker (trin 2)
 • Mekaniker (trin 2)
 • Metalsmed (med specialer)
 • Møbelsnedker og orgelbygger
 • Ortopædist
 • Personvognsmekaniker (trin 2)
 • Plastmager (trin 2)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Skibsmekaniker (trin 2)
 • Skibsmontør (trin 2)
 • Skibstekniker (trin 2)
 • Skorstensfejer (trin 2)
 • Smed (med specialer)
 • Snedker (med specialer)
 • Støberitekniker (trin 2)
 • Teater-, evemt- og av-tekniker
 • Teknisk designer
 • Vindmølletekniker (med specialer)
 • VVS-energiuddannelsen
 • VVS-uddannelsen
 • Værktøjsuddannelsen (trin 1 og 2)

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor. 
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og matematik C

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside
​Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber. 

Optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Du kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav, hvis vi på baggrund af en individuel konkret vurdering har vurderet, at du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Behandlingstiden på en individuel kompetencevurdering kan være på op til fire uger.

Kontakt studievejledningen for vejledning om denne mulighed. 

Læs til produktionsteknolog i Herning

Du kan tage uddannelsen til produktionsteknolog i Herning.

Læs mere om, hvordan det er at være EAMV-studerende i Herning herunder.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store musikalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en bolig i Herning på Uddannelsesby Hernings hjemmeside.

Hvilke jobs kan du få som produktionsteknolog?

Når du er uddannet produktionsteknolog har du mulighed for at varetage stillinger som eksempelvis:

 • Driftsleder
 • Lean-tekniker
 • Konstruktør af maskiner og værktøjer
 • Kvalitetsmedarbejder
 • Produktionsteknisk medarbejder
 • Produktudvikler
 • Teknisk indkøber
 • Teknisk sælger

Du kan også læse videre

Med en uddannelse til produktionsteknolog har du mulighed for at læse videre til eksempelvis diplomingeniør. 

På visse uddannelser kan du desuden få merit, når du allerede er uddannet produktionsteknolog. Merit betyder, at du kan springe nogle fag over på din nye uddannelse, fordi du i forvejen har teoretisk viden om disse via din uddannelse som produktionsteknolog.
Hos studievejlederen kan du få yderligere information om dine muligheder for videre uddannelse og merit.

Læs en top-up på Erhvervsakademi MidtVest

Som uddannet serviceøkonom kan du bygge ovenpå din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor og målrette din uddannelse i retning af dit drømmejob. På Erhvervsakademi Midtvest kan du vælge følgende professionsbacheloruddannelse:

Færdiguddannede i forskellige job

Som færdiguddannet produktionsteknolog er der mange muligheder. Se her hvad tre tidligere studerende arbejder med.

Teorien skal kunne omsættes til praksis

I min undervisning lægger jeg vægt på, at teorien kan omsættes til praksis. Jeg tager udgangspunkt i mine studerendes oplevelser samt egne erfaringer.

Maria-Louise Ørts, underviser på produktionsteknologuddannelsen

Underviserne er meget engagerede

Det bedste ved at være studerende på produktionsteknologuddannelsen er, at underviserne er meget engagerede og åbne overfor forslag. Man får en fornemmelse af, at de vil én det bedste.

Mark, studerende på produktionsteknologuddannelsen