To studerende går og snakker med hinanden på Erhvervsakademi MidtVest

VVS-installatør

Bliv i stand til at varetage etableringen og installationen af vand, varme, gas og ventilation. Med den 2-årige erhvervsakademiuddannelse til VVS-installatør får du den lovpligtige autorisation, og dermed kan du gå ud og få ansvar i entrepriser, blive projektleder, rådgiver, teknisk ansvarlig eller starte din egen virksomhed.

Studiestart 29. august 2022

Varighed 2 år

Lokation Herning

Økonomi SU

VVS-installatøruddannelsen varer to år og består af fire semestre. Du vil blive undervist i relevante fag med emner inden for VVS området. Du vil også have fælles fag med installatører inden for El-området.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • En fællesdel for VVS og El
 • Obligatoriske fag for VVS
 • Et 12-ugers praktikophold i dansk eller udenlandsk virksomhed
 • Et afsluttende eksamensprojekt

Fælles fag for el- og VVS-installatør

El- og VVS-installatøruddannelsen har nogle fag til fælles. Fagene er opdelt i to emneområder.

Installationsteknik

I faget installationsteknik lærer du, hvordan du formidler problemstillinger og løsninger til brugere og samarbejdspartnere – både på dansk og mindst ét fremmedsprog. Du lærer at bruge og dokumentere gældende love og regler på området, og får indblik i områdets standarder for teknisk dokumentation. Endelig lærer du at måle og vurdere data i forhold til tekniske problemstillinger.

Virksomheden

I faget installationsteknik lærer du, hvordan du formidler problemstillinger og løsninger til brugere og samarbejdspartnere – både på dansk og mindst ét fremmedsprog. Du lærer at bruge og dokumentere gældende love og regler på området, og får indblik i områdets standarder for teknisk dokumentation. Endelig lærer du at måle og vurdere data i forhold til tekniske problemstillinger.

Fag for VVS-installatør

Her kan du læse mere om fagene på uddannelsen til VVS-installatør.

Teknisk beregning

I faget teknisk beregning lærer du at analysere og beregne energiforsyningsanlæg og bygningsinstallationer. Du får de relevante matematiske værktøjer, du skal bruge, og får samtidig øvelse i de fysiske discipliner det indebærer. 

Indeklima/ventilation

I faget indeklima/ventilation lærer du at arbejde med indeklimaanlæg. Du får styr på, hvordan du vurderer installationsformer, så du kan vælge den bedste løsning til forskellige typer projekter. Du lærer også, hvordan du dokumenterer et komplet ventilationsanlæg efter de gældende regler på området. Samtidig kommer du til at kunne tage hensyn til anlæggets funktions-, indeklima-, og driftsmæssige krav, men også de økonomiske, energibesparende og miljømæssige hensyn, man skal have for øje.
Endelig lærer du, hvordan du formidler din viden til både brugere, bygherrer, rådgivere og entreprenører, så du kan rådgive og lede udførelsen af projekter. 

Varme

I faget varme lærer du at beregne og dokumentere bygningers varmetab og energibehov. Du kommer til at projektere og dimensionere varmeanlæg, og du lærer at etablere og varetage drift og vedligeholdelse af anlæg med tilhørende automatik. Du vil med dette fag kunne vurdere installationsformer og vælge relevante løsninger.

Sanitet

I faget sanitet lærer du at projektere og dimensionere sanitetstekniske forsyningsanlæg. Etablering og varetagelse af drift og vedligehold er også på programmet – og du får styr på, hvordan du vurderer installationsformer, så du kan vælge de bedste løsninger til de givne opgaver.

Gasteknik

I faget gasteknik arbejder du med gastekniske anlæg med tilhørende automatik. Du lærer at arbejde projektorienteret med at dimensionere og etablere anlæggene. Du bliver også sat ind i forskellige installationsformer, hvor du lærer at vælge relevante, sikkerhedsmæssige og tidssvarende løsninger.

Prøv din nye viden af i en virksomhed

En vigtig del af din uddannelse er praktikperioden på 4. semester. Praktikperioden varer 12 uger. Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første tre semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til deres medarbejderes viden og færdigheder.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 4. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger.

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

VVS-installatøruddannelsen har i alt 4 eksamener

Du skal i løbet af de fire semestre på VVS-installatøruddannelsen til 4 eksterne prøver (censor udpeget af Undervisningsministeriet).

Digital eksamen og eksamensregler

Alle eksamener på Erhvervsakademi MidtVest foregår digitalt – både mundtlige og skriftlige. Derfor er det nødvendigt, at du som studerende har rådighed over en funktionsdygtig computer.

Før du går til eksamen, er det vigtigt, at du læser eksamensreglerne for din uddannelse.

Læs mere om digital eksamen og se eksamensreglementet her.

Studieordning

Du kan læse mere om bl.a. uddannelsens elementer, eksamener og internationalisering i uddannelsens studieordning.

Du finder studieordninger for din uddannelse her

For at blive optaget på VVS-installatøruddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang via relevant uddannelse

 • Smed (med specialer og trin 2)
 • VVS-energiuddannelsen
 • VVS-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

​Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store muskalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en boligUddannelsesby Hernings hjemmeside.

Hvilke jobs kan du få som vvs-installatør?

Som uddannet VVS-installatør er du kvalificeret til at arbejde med at planlægge, projektere og styre systemer inden for gas og VVS. Som professionel installatør arbejder du rutineret med avanceret teknologi og ved, hvordan man formidler tekniske løsninger på en forståelig måde. Ukorrekt behandling af vand, gas og ventilation kan have alvorlige konsekvenser, og derfor er grundighed også et karaktertræk, der kendetegner den dygtige installatør.

Her er nogle eksempler på det første typiske job for en VVS-installatør:

 • Projektleder
 • Leder af installationsarbejder
 • Ansættelse inden for rådgivning og salg
 • Ansættelse ved grossister eller rådgivende ingeniører
 • Selvstændig (uddannelsen giver adgang til autorisation inden for VVS/GVS-området)

Du kan også læse videre

Som VVS-installatør kan du søge autorisation, hvis du vil være selvstændig.

Du kan også læse videre, hvis du har lyst til det. På visse videregående uddannelser i Danmark og i udlandet kan du endda få merit, hvis du læser videre. Du skal dog være klar over, at der ofte er krav om, at du har bestemte valgfag på uddannelsen. Der kan også være krav om, at du har niveau B eller niveau A i f.eks. matematik eller engelsk. Desuden kan der være krav om relevant erhvervserfaring. 

Hos studievejlederen kan du få yderligere information om dine muligheder for videre uddannelse og merit.

Læs en top-up på Erhvervsakademi MidtVest

Som uddannet serviceøkonom kan du bygge ovenpå din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor og målrette din uddannelse i retning af dit drømmejob. På Erhvervsakademi Midtvest kan du vælge følgende professionsbacheloruddannelse:

Fællesskab mellem studerende og undervisere

Min undervisning er så praksisnær som muligt og jeg lægger vægt på, at skabe et fællesskab mellem de studerende og mig som underviser. Det oplever jeg giver det bedste studiemiljø.

Kent Høymark, underviser på VVS-installatøruddannelsen