Studerende på digital konceptudvikling arbejder med post-its på tavle

Digital konceptudvikling

Vil du gerne arbejde kreativt, strategisk og praktisk med konceptudvikling inden for de nyeste teknologier? Med den 1,5-årige professionsbachelor i digital konceptudvikling kan du få en karriere, hvor du bl.a. vil arbejde med udvikling af e-shops, digitale services og online marketingkoncepter.

Studiestart 28. august 2023

Varighed 1,5 år

Lokation Herning

Økonomi SU

Professionsbacheloren i digital konceptudvikling er en overbygningsuddannelse af tre semestres varighed, der bygger videre på din viden fra en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen består af følgende elementer:

 • En obligatorisk fællesdel
 • En specialedel med studieretningen Digital Commerce
 • Valgfag
 • Et praktikophold i en virksomhed
 • Et afsluttende bachelorprojekt

Undervisningen

Undervisningen på første semester samt første halvdel af andet semester tager dig gennem de obligatoriske fag. På andet semester specialiserer du dig desuden inden for studieretningen Digital Commerce.

Tredje og sidste semester bruger du på et praktikophold og dit afsluttende bachelorprojekt, før du endelig kan kalde dig for Professionsbachelor i Digital Konceptudvikling.

Undervisningen på uddannelsen blander dialogbaseret klasseundervisning og projektarbejde med fokus på innovation. I løbet af uddannelsen vil du stifte bekendtskab med:

 • Relevant og aktuel teori
 • Inspirerende eksempler og trends fra innovative virksomheder
 • Praktisk arbejde, hvor du selv skaber digitale koncepter til relevante samarbejdspartnere

Kombinationen af teori, inspiration fra innovative virksomheder og hands on-erfaring fra praktisk arbejde med samarbejdspartnere klæder dig på til at blive værdiskabende i dit arbejde inden for e-handel og digital markedsføring.

Fag på digital konceptudvikling - 1. semester

På første semester bliver du introduceret til forskellige områder inden for digital konceptudvikling via fem obligatoriske fag:

Konceptudvikling og værdiskabelse

Konceptudvikling og værdiskabelse lærer dig at udvikle digitale koncepter, der skaber værdi for virksomheder og brugere. Undervisningen fokuserer på konceptuel forbedring eller nyudvikling af virksomheders og organisationers koncepter og løsninger inden for e-handel og digital marketing. 

Projektledelse

I Projektledelse skal du lære at varetage projektlederrollen og indgå i et projektteam i forbindelse med udviklingen og implementeringen af digitale koncepter og kommunikationsløsninger. Du vil bla. blive undervist i og få praktisk erfaring med de nyeste udviklingsmetoder, som et stigende antal virksomheder anvender som metode.

Brugerundersøgelser og metode

Brugerundersøgelser og metode lærer dig, hvad brugerundersøgelser er, og hvad det kan bruges til. Du bliver klædt på til at udføre formative og summative brugerundersøgelser – både tidligt i udviklingsprocessen samt af det færdige koncept. Og så lærer du, hvordan du anvender disse brugerundersøgelse til at forbedre og optimere brugeroplevelsen. 

Teknologiforståelse

Teknologiforståelse handler om de vigtigste tendenser inden for teknologisk udvikling, metoder og teorier, som er væsentlige at kende til i forhold til udvikling af digitale koncepter. Du skal kunne reflektere over og forstå samspillet mellem menneske, samfund, digitale medier og teknologisk udvikling for at kunne udvikle digitale koncepter på tværs af medier og platforme både lokalt og globalt.

Videnskabsteori

I videnskabsteori lærer du at forstå og anvende grundlæggende videnskabelige metoder og videnskabsteoretiske retninger. Du får en forståelse af, hvordan viden skabes. Faget hænger tæt sammen med faget Brugerundersøgelse og metode, idet du lærer at forholde kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder til videnskabsteori og metodelære.

Fag på 2. semester

På andet semester bygger du oven på fagene fra første semester, så du får en mere omfattende viden om digital konceptudvikling. Det sker gennem det obligatoriske fag Digital marketing samt de valgfag du vælger. Desuden bliver studieretningsfaget Digital Commerce koblet på.

Digital marketing

I Kommunikation og marketing lærer du at analysere, udvikle og realisere marketingkoncepter for virksomheder og organisationer, som kan tiltrække, konvertere og fastholde brugere/kunder på den mest effektive måde. Faget bygger videre på grundfaget fra 1. semester: Koncept- og værdiskabelse.

Digital Commerce

Digital Commerce former din faglige profil, så du bliver kvalificeret til at udvikle koncepter til digitale commerce- og serviceplatforme. Du vil lære at udvikle strategier for webshops og serviceløsninger og bliver samtidig i stand til at optimere og administrere virksomheders commerce-løsninger fx med henblik på bedre konvertering, øget mersalg og andet.

Valgfag

På 2. semester skal du vælge 2 valgfag af hver 5 ECTS. Det giver dig mulighed for at dykke ned i et fagområde, så du skærper din faglige profil. Valgfagene udvikles løbende i takt med arbejdsmarkedets efterspørgsel, og kunne eksempelvis være Content Creation, som går i dybden med digital indholdsproduktion til understøttelse af en virksomheds marketingstrategi, eller Dataanalyse og -forståelse som afsæt til en mere datadrevet strategisk tilgang.

Prøv din nye viden af i en virksomhed

På 3. semester skal du i praktik i Danmark eller i udlandet i 13 uger. Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første to semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til Professionsbachelorer i Digital Konceptudvikling.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger.

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Du kan komme i praktik i mange forskellige virksomheder. På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

På digital konceptudvikling har du i alt 6 eksamener

I løbet af din uddannelse skal du til følgende eksamener:

 • 1. semester eksamen
 • 2. semester eksamen
 • Begge valgfag afsluttes desuden med hver deres eksamen
 • En praktikprøve på 3. semester
 • Det afsluttende bachelorprojekt på 3. semester

For at gennemføre uddannelsen skal du mindst opnå beståelseskarakteren 02 i alle prøverne.

Formen på den enkelte eksamen er beskrevet yderligere i studieordningen.

Digital eksamen og eksamensregler

Alle eksamener på Erhvervsakademi MidtVest foregår digitalt – både mundtlige og skriftlige. Derfor er det nødvendigt, at du som studerende har rådighed over en funktionsdygtig computer.

Før du går til eksamen, er det vigtigt, at du læser eksamensreglerne for din uddannelse.

Læs mere om digital eksamen og se eksamensreglementet her.

Studieordning

Du kan læse mere om bl.a. uddannelsens elementer, eksamener og internationalisering i uddannelsens studieordning.

Du finder studieordninger for din uddannelse her

Adgangskrav til digital konceptudvikling

For at blive optaget på digital konceptudvikling skal du have bestået en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelser med direkte adgang

Du skal have bestået en af disse uddannelser, før vi kan optage dig:

 • Datamatiker
 • Designteknolog
 • Entreprenørskab og design
 • Markedsføringsøkonom
 • Multimediedesigner

Vi vurderer din ansøgning på baggrund af det vægtede gennemsnit fra din erhvervsakademiuddan­nelse. 

Hvis du selv vil beregne, hvad det vægtede gennemsnit er, kan du indtaste dine karakterer og til­hørende ECTS-point i skemaet her. Beregneren er kun vejledende.

Andre uddannelser kan også give adgang

Hvis du er serviceøkonom, handelsøkonom eller har en anden udddannelse på samme eller højere niveau, kan du søge om dispensation fra adgangskravene.

Kontakt studievejledningen for nærmere information om dispensation.

Digital konceptudvikling har adgangsbegrænsning

På uddannelsen i digital konceptudvikling må vi maksimalt optage et bestemt antal studerende.
Ved sommeroptaget i 2021 kunne vi optage 18 studerende.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store musikalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en bolig i Herning på Uddannelsesby Hernings hjemmeside.

Hvilke jobs kan du få som digital konceptudvikler?

Som digital konceptudvikler bliver du kvalificeret til at skabe fremtidens digitale koncepter i virksomheder, hvor drift, udvikling og videreudvikling af e-handel, digitale kommunikations- og designkoncepter samt interaktive digitale løsninger er i fokus. 

Du kan blive ansat hos e-handelsvirksomheder eller virksomheder, som vil supplere deres forretning med en ny e-handelløsning. Det kan også være web- eller designbureauer, reklamebureauer med en digital profil eller virksomheder med digitale marketingfunktioner.

Typiske stillinger for digitale konceptudviklere

Som digital konceptudvikler kan du forvente at blive ansat i stillinger som disse: 

 • E-shop manager
 • Konceptudvikler af digitale løsninger
 • Webdesigner
 • Projektleder
 • Online marketing manager
 • Social media manager

Hvad må du kalde dig, når du er færdig med uddannelsen?

Når du har opnået din bachelorgrad, har du ret til at benytte den danske titel Professionsbachelor i digital konceptudvikling (PBA digital konceptudvikling). På engelsk kan du kalde dig Bachelor of Digital Concept Development (BA of Digital Concept Development).

Du kan også læse videre

Da uddannelsen er på niveau med en bacheloruddannelse fra et universitet, har du mulighed for at fortsætte på en master- eller kandidatuddannelse på et universitet i Danmark eller i udlandet. Adgangskravene kan dog være forskellige, og du skal evt. supplere med et par fag. Hør nærmere på det studiested, du ønsker at søge om optagelse på.

Baggrund fra reklamebranchen

Jeg brænder for uddannelsen Digital Konceptudvikling fordi jeg får lov at arbejde med motiverede og engagerede studerende. Selv har jeg en baggrund fra reklamebranchen, hvor jeg primært arbejdede med udarbejdelse af analyser og digital marketing. 

Kenneth Dahl, underviser på professionsbachelor i digital konceptudvikling