Fire procesteknolog-studerende står i proceslokalet på Erhvervsakademi MidtVest

Procesteknolog

Drømmer du om at arbejde med fremtidens fødevarer?

Så er den 2-årige uddannelse til procesteknolog med studieretning i fødevareteknologi (dvs. fødevareteknolog) lige noget for dig.

Her får du kompetencerne til at kunne udvikle, optimere og fremstille fødevarer til den moderne forbruger. Du lærer om bl.a. råvarers egenskaber, funktionelle ingredienser, produktudvikling og fødevaresikkerhed.

Som procesteknolog er jobmulighederne mange, men oftest arbejder du tæt på en fødevareproduktion og får et stort ansvar for, at alt forløber korrekt.

Studiestart 26. august 2024

Varighed 2 år

Lokation Holstebro

Økonomi SU

Procesteknolog er en 2-årig videregående uddannelse. Uddannelsen består af en række forskellige elementer, der er fordelt på de 4 semestre: 

 • 1. semester: Fællesfag for alle studerende uanset studieretning
 • 2. og 3. semester: Fag for den enkelte studieretning
 • 2. semester: Valgfag
 • 4 . semester: Praktikperiode
 • 4. semester: Afsluttende eksamensprojekt

Studieretninger

Som studerende på procesteknologuddannelsen i Holstebro har du mulighed for at vælge studieretningen inden for fødevareteknologi, og du kan derfor kalde dig fødevareteknolog efter endt uddannelse.

Det første halve år bliver du introduceret til de grundlæggende fag, der gælder for alle studieretninger.
Først derefter vælger du studieretning og specialiserer dig i den ønskede retning de næste 2 semestre. På det 4. og sidste semester er du i praktik og udfører dit afsluttende eksamensprojekt.

Hvilke fag er der på procesteknolog?

Her kan du læse mere om de forskellige fagområder, der er at finde på studieretningen. 

Fag gældende for alle studieretninger

Naturvidenskab

Fagområdet indeholder anvendt matematik, mikrobiologi, kemi, fysik og statistik, som danner grundlag for arbejde med fagtekniske opgaver.

Samarbejde og kommunikation

Fagområdet indeholder samarbejde og konfliktløsning i praksis, skriftlig og mundtlig formidling samt planlægning og dokumentation af praktisk arbejde, resultater og vurderinger.

Fag på studieretningen "Fødevareteknologi"

Fagene specialiserer dig inden for fødevareteknologi.

Fødevareproduktion

Fagområdet indeholder ingrediensers sammensætning og funktionalitet samt industrielle fremstillingsprocesser og konserveringsmetoder. Derudover indeholder fagområde analyser af fødevarers kvalitet og funktionelle egenskaber.

Fødevaresikkerhed og -kvalitet

Fagområdet indeholder konserveringsmetoder og HACCP-analyse, herunder fastsættelse og vurdering af risikofaktorer. Fagområdet indeholder ligeledes fødevarelovgivning og internationale kvalitetsstandarder.

Innovation og produktudvikling

Fagområdet indeholder produktinnovation med fokus på udvikling af recepter og processer, herunder forsøgsplanlægning, statistik, økonomiske overvejelser og resultatformidling.

Velkommen i laboratoriet og proceslokalet 

Som studerende på procesteknologuddannelsen kommer du til at tilbringe meget af din tid i et proceslokale/laboratorie eller et såkaldt ”Pilot Plant”, der en slags prøvefabrik for de studerende. Her kommer du til at udføre øvelser i mikrobiologi, kemi og fysik og foretage analyser af de produkter, du selv har fremstillet. 

I lokalerne får du rig mulighed for at fremstille næsten alle slags produkter i en lille målestok. Det giver dig mulighed for at udfolde dine kreative sider, mens du samtidig får øvet dine praktiske færdigheder.

Tidligere studerendes projekter

Her kan du se eksempler på, hvilke projekter vores studerende tidligere har arbejdet med:

 • tang som fødevare
 • brug af insekter i fødevareindustrien
 • erstatning af dyreprotein med planteprotein

Prøv din nye viden af i en virksomhed

En vigtig del af din uddannelse som procesteknolog er praktikperioden på 4. semester. Praktikperioden varer 3 måneder. Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første tre semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til procesteknologers viden og færdigheder.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 4. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. 

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Du kan komme i praktik i mange forskellige virksomheder. På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Tidligere studerendes praktiksteder

 • Dan Cake 
 • Jensens Foods
 • Arla Foods
 • Lantmannen Unibake
 • Valsemøllen
 • Jeka Fish
 • Royal Greenland
 • Thise Mejeri
 • Tican
 • KMC
 • Palsgaard
 • Danish Crown

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

Procesteknolog er en uddannelse med adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen til procesteknolog.  

OBS: Vær opmærksom på, at du også skal sende en motiveret ansøgning, hvis du ønsker at søge i kvote 2.
Ansøgningsfristen til kvote 2 er d. 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om, hvordan du laver en motiveret ansøgning her.

Læs mere om kvote 1 og 2 under FAQ- ofte stillede spørgsmål herunder. 


For at blive optaget på procesteknologuddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Adgang via relevant uddannelse

 • Bager (trin 2)
 • Bager og konditor (trin 2)
 • Ernæringsassistent (trin 2)
 • Gastronom (med specialer)
 • Gourmetslagter (med specialer)
 • Konditor (trin 2)
 • Mejerist (trin 2)
 • Procesoperatør (trin 2)
 • Slagter (med specialer)

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor. 
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten kemi C eller bioteknologi A

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Ingen specifikke adgangskrav

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside
​Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Vær opmærksom på de specifikke adgangskrav

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, som er nævnt ovenfor. Hvis du f.eks. søger optagelse med en gymnasial eksamen, skal du have bestået matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget/fagene, skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.

Har du har læst faget/fagene på et højere niveau end det, der specifikt kræves, men ikke har bestået, skal du rette henvendelse til dit gymnasiale uddannelsessted for at få en såkaldt "rektorerklæring", hvoraf det fremgår, at du har opnået kompetencer, der svarer til det niveau, der kræves for at komme ind på uddannelsen. 

Optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Du kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav, hvis vi på baggrund af en individuel konkret vurdering har vurderet, at du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Behandlingstiden på en individuel kompetencevurdering kan være på op til fire uger.

Kontakt studievejledningen for vejledning om denne mulighed. 

Læs til procesteknolog / fødevareteknolog i Holstebro

Du kan tage uddannelsen til laborant på EAMV's campus i Holstebro.

Læs mere om at være studerende på EAMV og i Holstebro herunder.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Holstebro

Hvis du vælger at studere i Holstebro, bliver du en del af det helt særlige studiemiljø, der er her.

Holstebro er en studieby med plads til alle og med mange muligheder. Om du er til shopping og caféture med vennerne eller skønne outdoor aktiviteter ved det brusende Vesterhav og den smukke natur omkring Holstebro.

Byen byder også på et varierende by- og natteliv med mulighed for koncerter, film og standup eller en tur på dansegulvet.

Boliggaranti for studerende

Holstebro tilbyder boliggaranti for unge, der ønsker at flytte til byen for at studere. Hvis der er en ledig bolig, kommer du foran i køen.
Her er både ungdomsboliger, kollegium og almene lejeboliger i forskellige størrelser.

Du kan læse mere om livet som studerende i Holstebro og hvordan du finder en lejlighedStudieby Holstebros hjemmeside.

Mød Holstebro-studerende

Overvejer du, om Holstebro er noget for dig? Så kan du her høre andre studerende fortælle, hvorfor de har valgt at bosætte sig i Holstebro.

Hvad laver en procesteknolog?

Som procesteknolog med studieretning i fødevareteknologi (fødevareteknolog) kan du opnå mange forskellige jobfunktioner i erhvervslivet. Det gælder især i private virksomheder. 

Som færdiguddannet procesteknolog / fødevareteknolog vil du typisk arbejde med at:

 • foretage forsøg og vurdere resultaterne af produktudvikling - sikre, at de råvarer, der indgår i vores fødevarer, er af god kvalitet
 • planlægge og overvåge fremstillingsprocesser
 • finde og rette fejl, når produktionen ikke kører tilfredsstillende
 • udforme planer for og udføre hygiejnekontrol, så vores fødevarer er forsvarlige at spise

Typiske job for procesteknologer / fødevareteknologer

Som procesteknolog kan du opnå ansættelse i stillinger som:

 • Produktudvikler
 • Kvalitetsmedarbejder og/eller –chef
 • Konsulent (for interesseorganisationer eller konsulentvirksomheder)
 • Teknisk sælger for underleverandører (fx maskin- og udstyrsproducenter eller ingrediensleverandører)
 • Underviser på erhvervsuddannelser
 • Ansættelse i produktionsvirksomheder inden for fiskeri- eller fødevarebranchen
 • Ansættelse i den offentlige fødevarekontrol

Du kan også læse videre

Som færdiguddannet procesteknolog / fødevareteknlog er mulighederne mange.
Udover at gå direkte i job giver uddannelsen også mulighed for at læse videre. 

Læs en top-up på Erhvervsakademi MidtVest

Som uddannet procesteknolog kan du bygge ovenpå din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor og målrette din uddannelse i retning af dit drømmejob. 
På Erhvervsakademi MidtVest kan du vælge følgende professionsbacheloruddannelse:

Øvrige videregående uddannelser

Procesteknologuddannelsen giver desuden direkte adgang til professionsbacheloruddannelsen i laboratorie-, fødevarer- eller procesteknologi. 

Der er også eksempler på, at fødevareteknologer har suppleret deres uddannelsen med en uddannelse inden for ledelse, økonomi eller markedsføring. 

Hvis du er interesseret i andre videregående uddannelser, kan du kontakte studievejleder.