Tre studerende på uddannelsen til el-installatør lytter underviser ved tavlen i klasselokalet

El-installatør

Vil du have el-autorisationen i orden og blive specialist i el-installationer? På den 2-årige uddannelse til el-installatør får du den lovpligtige autorisation, og dermed kan du gå ud og få ansvar i entrepriser, blive projektleder, rådgiver og teknisk ansvarlig eller starte din egen virksomhed.

Studiestart 26. august 2024

Varighed 2 år

Lokation Herning

Økonomi SU

Kombi af teori og praksis

Uddannelsen til el-installatør varer to år og er opdelt i fire semestre. Uddannelsen består af:

 • Fællesdel for El og VVS
 • Obligatoriske fag for stærkstrøm
 • Valgfag
 • Et 10-ugers praktikophold i dansk eller udenlandsk virksomhed
 • Et afsluttende eksamensprojekt

Vær opmærksom på at valgfagene kan variere fra år til år.  

Fælles fag for el- og VVS-installatør

El- og VVS-installatøruddannelsen har nogle fag til fælles. Fagene er opdelt i to emneområder.

Installationsteknik

I faget installationsteknik lærer du, hvordan du formidler problemstillinger og løsninger til brugere og samarbejdspartnere – både på dansk og mindst ét fremmedsprog. Du lærer at bruge og dokumentere gældende love og regler på området, og får indblik i områdets standarder for teknisk dokumentation. Endelig lærer du at måle og vurdere data i forhold til tekniske problemstillinger.

Virksomheden

I faget installationsteknik lærer du, hvordan du formidler problemstillinger og løsninger til brugere og samarbejdspartnere – både på dansk og mindst ét fremmedsprog. Du lærer at bruge og dokumentere gældende love og regler på området, og får indblik i områdets standarder for teknisk dokumentation. Endelig lærer du at måle og vurdere data i forhold til tekniske problemstillinger.

Fag for el-installatør

Her kan du læse mere om fagene på uddannelsen til el-installatør.

Teknisk beregning

I teknisk beregning får du styr på den grundlæggende beregning af elektriske kredsløb og elektriske maskiner. Du lærer at udføre beregning af almindeligt forekommende elektriske kredsløb opbygget af passivkomponenter. Du får også lært at vurdere og formidle praksisnære problemstillinger inden for stærkstrømsområdets teori. Endelig lærer du at opstille løsningsmuligheder i relation til denne.

Bygningsinstallationer

Bygningsinstallationer handler om alt fra planlægning, udførelse og drift til vedligeholdelse af elektriske bygningsinstallationer. Du lærer hvordan du planlægger og dokumenterer elektriske bygningsinstallationer. Du får også værktøjer, så du kan vurdere anlægsformer og vælge løsninger baseret på relevans, økonomi og fordele. Endelig lærer du, hvordan du selvstændigt håndterer praksisnære problemløsninger på området.

Bygningsautomatik

I Bygningsautomatik lærer du at vurdere anlægsformer og vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området. Du vil med faget selvstændigt kunne både vurdere og gennemføre praksisnære problemstillinger, hvor du tager hensyn til energi- og miljøtekniske forhold.

Automatik til mindre maskiner og anlæg

I dette fag lærer du om automatik og elektriske installationer på mindre maskiner og anlæg. Du bliver i stand til at vurdere anlægsformer og vælge relevante, tidssvarende og økonomisk fordelagtige løsninger inden for området. Du lærer selvstændigt at vurdere og gennemføre praksisnære problemløsninger til mindre automatiske anlæg. Her lærer du også, hvordan du tager hensyn til drifts-, sikkerheds- og miljømæssige forhold.

Elforsyningsanlæg

I elforsyningsanlæg lærer dig at planlægge, dokumentere, idriftsætte og deltage i servicering af elforsyningsanlæg. Du lærer også, hvordan praksisnære problemstillinger inden for området skal vurderes og formidles.

Prøv din nye viden af i en virksomhed

En vigtig del af din uddannelse er praktikperioden på 4. semester. Praktikperioden varer 12 uger. Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første tre semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til deres medarbejderes viden og færdigheder.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 4. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. 

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Du kan komme i praktik i mange forskellige virksomheder. På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

For at blive optaget på el-installatøruddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang via relevant uddannelse

 • Automatik- og procesuddannelsen (med specialer og trin 2)
 • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

​Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store musikalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en bolig i Herning på Uddannelsesby Hernings hjemmeside.

Hvilke jobs kan du få som el-installatør?

Når du er uddannet el-installatør, er du kvalificeret til at arbejde med at planlægge, projektere og styre systemer inden for stærkstrøm. Ud over at stå for selve etableringen sørger du som el-installatør også for, at installationerne efterfølgende fungerer, som de skal, og at de er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsreglementer.

Du kan arbejde rutineret med avanceret teknologi og ved, hvordan du formidler tekniske løsninger på en forståelig måde. 

Typiske stillinger for el-installatører

 • Projektleder
 • Leder af installationsarbejder
 • Ansættelse inden for rådgivning og salg
 • Ansættelse ved grossister eller rådgivende ingeniører
 • Driftsleder
 • Overmontør
 • Selvstændig (uddannelsen giver adgang til autorisation inden for EL-området)

Du kan også læse videre

Som el-installatør kan du tage autorisationsprøven, hvis du vil være selvstændig.

Det er også muligt at bygge mere uddannelse oven på el-installatøruddannelsen. På visse videregående uddannelser i Danmark og i udlandet kan du endda få merit, hvis du læser videre. Du skal dog være klar over, at der ofte er krav om, at du har bestemte valgfag på uddannelsen. Der kan også være krav om, at du har niveau B eller niveau A i f.eks. matematik eller engelsk. Desuden kan der være krav om relevant erhvervserfaring.

Hos studievejlederen kan du få yderligere information om dine muligheder for videre uddannelse og merit.

Læs en top-up på Erhvervsakademi MidtVest

Som uddannet serviceøkonom kan du bygge ovenpå din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor og målrette din uddannelse i retning af dit drømmejob. På Erhvervsakademi Midtvest kan du vælge følgende professionsbacheloruddannelse:

Høj faglighed i en uformel tone

Jeg brænder for el-installatøruddannelsen, for el-branchen er under konstant udvikling og kræver veluddannede installatører, som er klar til fremtidens krav. I min undervisning lægger jeg vægt på høj faglighed i en uformel tone, hvor de studerende får noget med hjem hver dag.

Finn Sandager Larsen, underviser på El-installatøruddannelsen

Sammenhold mellem studerende

Det bedste ved at være studerende på EAMV er sammenholdet mellem de studerende, de kompetente undervisere og sidst men ikke mindst muligheden for at blive dygtigere til det, man elsker. 

Nikolaj, studerende på El-installatøruddannelsen