Fire mandlige studerende arbejder ved computer i klasselokale

Byggekoordinator

Vil du have en kort videregående uddannelse med store muligheder for at forbedre dine fremtidige valg af job? Den 2-årige erhvervsakademiuddannelse som byggekoordinator er for dig, der gerne vil være med til at optimere byggeprocessen gennem trimmet byggeri og bedre kommunikation.

Med uddannelsen kan du fx blive byggeleder, projektleder, konsulent, arbejdsmiljøkoordinator. Virksomhederne som søger dig kunne være kommuner, arkitekter og alle former for byggevirksomheder.

Studiestart 26. august 2024

Varighed 2 år

Lokation Herning

Økonomi SU

Byggekoordinator er både teori og praksis

Byggekoordinatoruddannelsen er en videregående uddannelse, der varer 2 år og består af fire semestre. Uddannelsen er bygget op således:

 • 1. og 2. semester: Klasseundervisning i de obligatoriske fag
 • 3. semester: Entreprise og valgfag
 • 4. semester: Et 10-ugers praktikophold i dansk eller udenlandsk virksomhed
 • 4. semester: Det afsluttende eksamensprojekt

Fag på byggekoordinatoruddannelsen

Fagene på byggekoordinatoruddannelsens 1. og 2. semester er obligatoriske for alle studerende på uddannelsen. Herunder kan du læse mere om de obligatoriske fag.

Obligatoriske fag

Planlægning og processer

Du lærer at analysere og vurdere samspillet mellem faggrupperne i projekter i bygge- og anlægsbranchen. Det gælder både planlægning, byggesagsforløb, ansvarsfordeling, kvalitetssikring og arbejdsmiljø. Du får også en grundlæggende forståelse for de forskellige entrepriseformer, og lærer at forstå et byggesagsforløb fra start til slut.

Management

I faget management får du en helhedsforståelse for, hvordan du bedst kan agere som byggekoordinator. Du lærer at beherske konkrete managementmetoder og værktøjer til bl.a. budget og styring af likviditet, budgettering og årsregnskab, praktisk forhandlingsteknik samt tidsstyring.

Ressourcestyring og fagtilsyn

Du lærer at gå i dybden med og forstå et udbudsmateriale i faget ressourcestyring og fagtilsyn. Du får også styr på, hvordan du planlægger fagentrepriser og projekter i bygge- og anlægsbranchen. Endelig er det vigtigt, at du kan vælge praksisnære løsningsmuligheder i forbindelse med planlægning og ressourceforbrug.

Virksomhedsdrift

Du lærer, hvordan en virksomhed fungerer organisatorisk, økonomisk, markedsmæssigt og praktisk. Du vil i faget blandt andet lære at udarbejde en SWOT-analyse, så du kan identificere virksomhedens situation. Du vil også kunne udarbejde en økonomisk vurdering af en byggesag med fordeling af omkostninger, og vurdere eventuelle risici der er i forbindelse med byggesagen.

Byggejura

Faget byggejura lærer dig om den del af juraområdet, der omhandler udbudsmateriale, fagentreprise samt tværfagligt samarbejde i byggesager. Du lærer om entrepriseformer og aftale- og kontraktforhold under byggesagers gennemførelse. Du får også værktøjer, der giver dig mulighed for at udarbejde byggesagers organisationsdiagram. Du kan med dette fag formidle juridiske problemstillinger til samarbejdspartnere, og vurdere byggesagens aktuelle aftaler i forhold til gældende regler.

Kommunikation

Klar og målrettet kommunikation er vigtigt for en byggekoordinator. I faget kommunikation lærer du at kommunikere målrettet i byggebranchen. Du får værktøjer til at kommunikere på tværs af faglige og kulturelle skel både i skrift og tale. Du lærer at vurdere og anvende relevant viden fra bygge- og anlægsbranchen, så du kan analysere og formidle praksisnære problemstillinger, både skriftligt, mundtligt og digitalt. Du lærer også at søge, anvende og vurdere teknisk fælleseje, rapporter og andet materiale der kan påvirke branchen.

Prøv din nye viden af i en virksomhed

En vigtig del af din uddannelse til byggekoordinator er den 12 ugers praktikperiode på 4. semester.
Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første tre semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til deres medarbejderes viden og færdigheder.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 4. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. 

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Du kan komme i praktik i mange forskellige virksomheder. På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

Byggekoordinator er en uddannelse med adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen til byggekoordinator. 

OBS: Vær opmærksom på, at du også skal sende en motiveret ansøgning, hvis du ønsker at søge i kvote 2.
Ansøgningsfristen til kvote 2 er d. 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om, hvordan du laver en motiveret ansøgning her.

Læs mere om kvote 1 og 2 under FAQ- ofte stillede spørgsmål herunder. 


For at blive optaget på byggekoordinatoruddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang via gymnasial eksamen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via relevant uddannelse

 • Anlægsstruktør
 • Bygningsstruktør
 • Bygningssnedker
 • Brolægger
 • Bygningsmaler
 • Ejendomsservicetekniker
 • Elektrikeruddannelsen (med specialer)
 • Individuel EUD, bygge og anlæg
 • Glarmester
 • Maskinsnedker
 • Murer
 • Møbelsnedker og orgelbygger
 • Skorstensfejer
 • Smed (med specialer)
 • Snedker (med specialer)
 • Stenhugger
 • Stukkatør
 • Tagdækker
 • Teknisk designer
 • Teknisk isolatør
 • Træfagenes byggeuddannelse
 • VVS-energiuddannelsen
 • VVS-uddannelsen

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor. 
Ingen specifikke adgangskrav

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Du kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav, hvis vi på baggrund af en individuel konkret vurdering har vurderet, at du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Behandlingstiden på en individuel kompetencevurdering kan være på op til fire uger.

Kontakt studievejledningen for vejledning om denne mulighed. 

Hvordan er livet som studerende på EAMV?

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store musikalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en bolig i Herning på Uddannelsesby Hernings hjemmeside.

Hvilke jobs kan du få som byggekoordinator?

Som byggekoordinator vil du få en central rolle på byggepladserne. Din rolle kan være som byggepladsleder hvor du tager ansvaret for hele byggeriet, projektleder for fagentrepriser eller selvstændig.

Byggekoordinatorens opgave er at skabe sammenhæng og kobling mellem medarbejdere med teoretiske uddannelser (arkitekter, ingeniør mf.) og medarbejdere med erhvervsfaglige baggrund (murer, tømrer, maler etc.) og herigennem sikre gode byggerier.

Typiske stillinger for byggekoordinatorer

Som byggekoordinator vil du typisk komme til at arbejde i stillinger som disse:

 • Projektleder
 • Byggepladsleder
 • Teamleder 
 • Rådgiver
 • Intern sælger hos leverandør af byggematerialer
 • Selvstændig i egen virksomhed

Du kan også læse videre

Det er muligt at bygge mere uddannelse oven på byggekoordinatoruddannelsen.

På visse videregående uddannelser i Danmark og i udlandet (universitet og handelshøjskole) kan du endda få merit, hvis du læser videre. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være krav om, at du har niveau B eller niveau A i f.eks. matematik, erhvervsøkonomi eller engelsk fra din gymnasiale uddannelse. Desuden kan der være krav om relevant erhvervserfaring.

Hos studievejlederen kan du få yderligere information om dine muligheder for videre uddannelse og merit.

Læs en top-up på Erhvervsakademi MidtVest

Som uddannet serviceøkonom kan du bygge ovenpå din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor og målrette din uddannelse i retning af dit drømmejob. På Erhvervsakademi Midtvest kan du vælge følgende professionsbacheloruddannelse:

Hør fra andre studerende

Nuværende og tidligere studerende fortæller, hvorfor de valgte at læse til byggekoordinator.

 

Her er plads til alle som vil

I min undervisning lægger jeg vægt på, at vi er forskellige og at der er plads til alle, som vil.
Jeg møder de studerende, der hvor de er og arbejder for at at alle får en personlig og faglig udvikling

Kurt Hvid Olsen, underviser på byggekoordinatoruddannelsen

Nysgerrig på byggebranchen

Jeg har valgt at studere på EAMV som byggekoordinator, fordi jeg altid har været nysgerrig på byggebranchen og altid har fundet branchen spændende. Udover dette så giver byggekoordinatoruddannelsen nogle gode job- og fremtidsmuligheder.

Ali, studerende på byggekoordinatoruddannelsen