Nærværende og tæt på erhvervslivet

Vi har 15 videregående uddannelser til dig, der bor i det midt- og vestjyske. På EAMV får du på kort tid en uddannelse med nærvær i undervisningen og tæt samarbejde med lokale virksomheder.
Kort sagt bliver du klædt på til at gå direkte ud i job efter endt uddannelse.

Som studerende er man vigtig

På EAMV mærker man passion og engagement fra underviserne og det er tydeligt, at man som studerende er vigtig for dem. Det er også tydeligt at mærke, at det ikke er et spørgsmål om "det kan jeg ikke" men om "hvordan gør jeg det".

Michelle, studerende på multimediedesigneruddannelsen

Dialogbaseret undervisning

I min undervisning lægger jeg vægt på, at den er så virkelighedsnær, som muligt. Vi sætter teorien i spil på rigtige problemstillinger. Og selvfølgelig skal de studerende i spil - så dialogbaseret undervisning.

Charlotte Laurberg, underviser på finansøkonomuddannelsen

Underviserne brænder for deres fag

Det bedste ved at være studerende på EAMV som serviceøkonom er, at vores undervisere brænder for deres fag og for at lære fra sig. De har stor erhvervserfaring og vil gå rigtig langt for at hjælpe deres studerende.

Caroline, studerende på serviceøkonomuddannelsen