Nærværende og tæt på erhvervslivet

Vi har 15 videregående uddannelser til dig, der bor i det midt- og vestjyske. På EAMV får du på kort tid en uddannelse med nærvær i undervisningen og tæt samarbejde med lokale virksomheder.
Kort sagt bliver du klædt på til at gå direkte ud i job efter endt uddannelse.

Du skal være nysgerrig

I min undervisning lægger jeg vægt på, at jeg er i dialog med de studerende.
At nysgerrigheden og motivationen er høj - at det teoretiske ikke kun kommer igennem bøgerne, men i lige så grad fra praksis.

Kasper Aaberg, underviser på multimediedesigneruddannelsen

Dialogbaseret undervisning

I min undervisning lægger jeg vægt på, at den er så virkelighedsnær, som muligt. Vi sætter teorien i spil på rigtige problemstillinger. Og selvfølgelig skal de studerende i spil - så dialogbaseret undervisning.

Charlotte Laurberg, underviser på finansøkonomuddannelsen

Fællesskab mellem studerende og undervisere

Min undervisning er så praksisnær som muligt og jeg lægger vægt på, at skabe et fællesskab mellem de studerende og mig som underviser. Det oplever jeg giver det bedste studiemiljø.

Kent Høymark, underviser på VVS-installatøruddannelsen