Information til censorer

Skal du være censor, finder du her relevant information for afholdelse af eksamen

Vi har herunder samlet et overblik over de generelle informationer der gør sig gældende, og du finder ligeledes uddannelsesspecifikke dokumenter såsom censurnormer og studieordninger.

Generelle informationer

Vær opmærksom på at der kan være forskel på hvorvidt du skal være censor på vores fuldtid- eller deltidsuddannelser. 

Når du ankommer til akademiet, beder vi dig melde din ankomst i administrationen, som kan være behjælpelig med at vise dig på plads. Lokalet du skal være i fremgår af informationsskærmen ved administrationen. 

Du finder Erhvervsakademi MidtVest her:

 • Herning - Gl. Landevej 2, 7400 Herning
 • Holstebro - Valdemar Poulsens vej 4, 7500 Holstebro
 • Skjern - Innovest 28, 6900 Skjern

For at komme på EAMV's netværk, skal du bruge et gæstelogin. Dette finder du i WISEflow under yderligere materiale. Sørg for at have denne side printet inden du kommer på akademiet.

Som udgangspunkt foregår alle eksaminerne på EAMV i WISEflow

WISEflow skal åbnes i Google Chrome, det understøttes ikke af Internet Explorer. For at få adgang til systemet skal du anvende NemID. Når du kobles på et flow, vil du automatisk få en mail fra WISEflow med link til flowet. 

Vær opmærksom på at indtastning af karakterer i WISEflow skal ske umiddelbart efter prøvens afslutning, og senest inden du forlader EAMV. Hvis eksamen køres over flere dage skal der trykkes "inddatér bedømmelse" ud for de studerende som har været til eksamen. 

Du finder de relevante vejledninger til brug af WISEflow som bedømmer her:

Eksamensbesvarelserne vil ligge i det digitale eksamenssystem WISEflow. Nogle uger før eksamen vil du i WISEflow kunne se eksamensflowet. I flowoversigten (til venstre under ”slutdato”) kan du se tidspunktet for, hvornår eksamensbesvarelserne vil være tilgængelige.

OBS: Vær opmærksom på, at der bliver kørt plagiatkontrol de første 24 timer efter dette tidspunkt.

I WISEflow (under ”Yderligere materiale”) finder du endvidere følgende materiale:  

 • Info til dig og underviser (herunder link til SDBF, hvor du skal udfylde afregningsblanketten)
 • Censurnormer
 • Link til eksamensregler
 • Link til studieordning
 • Eksamenstidsplan

Som censor til mundtlige prøver, er det vigtigt at du medbringer:

 • Computer eller tablet
 • NemID-nøglekort, således du kan logge ind i WISEflow
 • Gæstelogin til EAMV's netværk. Husk at printe denne inden ankomst eller gemme dokumentet på din computer. Uden denne kan du ikke komme på netværket.

Skal du være censor til en digital eksamen, og ønsker information om hvordan du skal agere som censor, kan du læse mere derom på censorsekretariatets hjemmeside under "digital eksamen".

Få her en ide om hvad de forskellige karakterer i 7-trinsskalaen dækker over:

 • Karakteren 12: Gives for den fremragende præsentation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
 • Karakteren 10: Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
 • Karakteren 7: Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.
 • Karakteren 4: Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
 • Karakteren 02: Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
 • Karakteren 00: Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
 • Karakteren -3: Gives for den helt uacceptable præstation.

Det er vigtigt at bedømmelsen foretages i forhold til læringsmålene jf. studieordningen og bedømmelseskriterierne. Vi anbefaler derfor at prøvens læringsmål læses inden eksamen.

Efter endt eksamen skal du udfylde censorafregningsblanketten som du finder i blanketsystemet SDBF (Skolernes Digitale Blanket Flow).

Censor skal logge ind med NemID. Er du som underviser ansat som timelærer skal der også udfyldes en afregning for censur. Når du logger ind på SDBF skal du bruge dit EAMV-login. 

Hvis du har spørgsmål til censorafregningen, er du velkommen til at kontakte ressourcechef Karin Slumstrup på mail: ks@eamv.dk 

Censurnormerne for 2023 er følgende:

 • Fuldtidsuddannelserne: AC sats B 389,98 - Sats II 258,14 - Kørsel 2,19
 • Deltidsuddannelserne: Sats C 324,28 - Sats II 258,14 - Kørsel 2,19

Alt efter hvornår på dagen eksamen foregår, vil der være forplejning. Ved spørgsmål dertil eller ved specielle hensyn til mad, kontakt da venligst studiesekretæren for uddannelsen.

Bevilling af ophold skal altid aftales med Erhvervsakademi MidtVest. Kontakt studiesekretæren for mere information herom. 

Vi anbefaler at du tager kontakt til underviseren på holdet så tidligt i forløbet som muligt for at aftale nærmere om eksamen samt for afklaring af eventuelle spørgsmål.

Som censor skal du være opmærksom på, at eksamensopgaver er personoplysninger, og du skal derfor behandle dem fortroligt. Vi forventer derfor at du ikke omtaler, videregiver eller på anden måde deler den med andre end vejlederen på opgaven. 

Du er som censor omfattet af de gældende regler for habilitet og tavshedspligt, som du er blevet vejledt om fra Censorsekretariatet.

Det er vigtigt at du under eksamen laver læsbar noter og gemmer disse i et år.

Efter eksamens afslutning skal censor afgive en rapport om eksamensforløbet jf. eksamensbekendtgørelsens §28 punkt 3. 

Censor afgiver rapporten på Censorsekretariatets hjemmeside.

Ved sygdom og afbud kontaktes den ansvarlige studiesekretær hurtigst muligt. Du finder navn og mailadresse i den bekræftelse, som blev sendt til dig på mail, da du blev allokeret som censor.


Studieordninger og eksamensreglement for videregående uddannelser

Herunder findes informationer om vores erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Du finder studieordninger for alle vores fuldtidsuddannelse her

Er du i tvivl om hvilken studieordning der skal anvendes, kontakt da den ansvarlige studievejleder. Ellers kan dette ses i WISEflow under "generelt materiale".


Information om efteruddannelser