Datamatiker studerende går med computer op ad trappen på EAMV i Herning

Datamatiker

Med den 2,5 årige uddannelse til datamatiker bliver du klædt på til et job med programmering, systemudvikling eller IT-teknisk problemløsning.

Vores færdiguddannede studerende har let ved at få et spændende job, for virksomhederne skriger efter datamatikere, der både er dygtige til den tekniske udvikling – og til det tætte samarbejde med kunder og kollegaer.

Studiestart 26. august 2024

Varighed 2,5 år

Lokation Herning

Økonomi SU

Både teori og praksis på et højt niveau

På datamatikeruddannelsen har du både traditionel klasseundervisning og projektarbejde i grupper. Du vil blive en del af et fagligt miljø, hvor der lægges vægt på et højt teoretisk niveau i kombination med praktiske øvelser. Datamatikeruddannelsen er mere praksisorienteret end andre it-uddannelser, så du får god mulighed for at opnå praktisk forståelse.

Uddannelsen består af: 

 • Klasseundervisning, en kombination af obligatoriske fag og specialefag
 • Et 10-ugers praktikophold i dansk eller udenlandsk virksomhed
 • Et afsluttende eksamensprojekt

Undervisning i faglige temaer og soft skills

En god systemudvikler laver det bedste arbejde i tæt samarbejde med kunden. Det kræver, at du er i stand til at gå i aktiv dialog med kunden for at sikre et produkt, som har den størst mulige værdi for kunden.
På uddannelsen lærer du det, du skal bruge i dit efterfølgende job - vi forbereder dig til virkeligheden, i samarbejde med virksomhederne.

Derfor er undervisningen en kombination af klasseundervisning, gruppearbejde og projekter. Soft skills, fx samarbejdsevner og effektiv kommunikation, er vigtige kompetencer for erhvervslivet, og derfor vil du på uddannelsen have projektarbejde i grupper en betydelig del af tiden.

Du vil blive en del af et stærkt fagligt miljø, hvor det er vigtigt, at du kan tage ansvar og tør tænke ud af boksen. På den måde får du både styr på teorien og mulighed for at afprøve din teoretiske viden, når du arbejder med de praktiske øvelser, opgaver og projekter. Derudover er du et helt semester ude i en virksomhed, så du er godt klædt på til dit efterfølgende arbejdsliv.

Uddannelsen er åben for alle - også hvis du evt. har en diagnose. For at sikre, at uddannelsen og de fremtidige arbejdsliv passer godt til dig og ikke mindst at du får lavet det rigtige uddannelsesvalg, opfordrer vi til at du kontakter vores studievejleder, inden du søger ind.

Datamatiker er også for kvinder

Det er ikke kun mænd, der kan blive eksperter i at kode og udvikle IT-systemer. Vores oplevelse er rent faktisk at der hvor der indgår kvinder i en udviklingsproces, ser vi som regel at der kommer et endnu bedre slutprodukt ud i den sidste ende.

Flere og flere kvinder søger ind på it-uddannelser som datamatiker og trives rigtigt fint i miljøet. Og det giver god mening, for der er kraftig vækst på området og der vil i fremtiden med sikkerhed være stor mangel på dygtige datamatikere.

Vi oplever, at vores færdiguddannede, kvindelige datamatikere er endog meget eftertragtede blandt virksomhederne, da de tit kan bidrage med rigtigt mange værdifulde ting i systemudviklingsprocessen.
Derudover er der flere tiltag for de kvindelige it-interesserede. Læs fx mere om det internationale netværk www.girlswhocode.com her.

Hvilke fag er der på datamatiker?

På uddannelsen til datamatiker har du en blanding af obligatoriske fag og specialefag. Specialefagene kan variere fra år til år, og du har mulighed for at tage dem i udlandet.

Obligatoriske fag

De obligatoriske fag er inddelt i følgende fagområder:

Programmering

I programmering kommer du til at arbejde med softwarekonstruktion, softwarearkitektur og distribuerede programmer. Du lærer – helt fra bunden - at bygge systemer med kvaliteter, der passer til de opgaver, du skal løse. Du lærer at forstå og arbejde med programmeringssprogene Java og C#. Du lærer om databaser, og får lært at programmere disse. Du vil også blive undervist i sprogteori, programkvalitet og algoritmer. Du får viden om skabeloner, teknikker og mønstre, og hvordan disse skal bruges i dine projekter. Endelig vil du blive undervist i datastrukturer og abstrakte datatyper.

Systemudvikling

Systemudvikling handler blandt andet om foranalyse, analyse, og design af software. Du vil også komme til at arbejde med systemudviklingsmetoder. Du lærer at udvikle, videreudvikle og integrere it-systemer af forskellige typer. Du kommer til at arbejde systematisk med at anvende moderne metoder og tilknyttede systemudviklingsværktøjer. Du lærer gennem faget at sikre dig, at de rigtige it-systemer med relevante kvaliteter udvikles effektivt.

Når du har fået styr på det grundlæggende vil du også komme til at arbejde med distribuerede it-systemer, situationsbestemte moderne metoder og systemudviklingsværktøjer. 

Teknologi

Under fagområdet teknologi vil du komme til at arbejde med computerarkitektur og operativsystemer samt computernetværk og distribuerede systemer. Du lærer at bidrage til valg og anvendelse af teknologi i forbindelse med systemudvikling og programmering af (enkeltbruger og flerbruger) it-systemer. Du vil også få et grundlæggende kendskab til teknologiske aspekter. Du kommer også til at arbejde med emner som lageradministration, processer, sikkerhed, datatransmissionsnetværk og standardservere.

Virksomheden

Under fagområdet virksomheden vil du komme til at arbejde med informationsteknologi i organisationer. Du lærer at inddrage relevante virksomhedsaspekter og får en dybere forretningsforståelse i forbindelse med systemudvikling. Gennem faget vil du blive rustet til at arbejde i en systemudviklingsorganisation samt deltage i: udvikling, videreudvikling og integration af it-systemer til forskellige typer af organisationer.

Prøv din nye viden af i en virksomhed

En vigtig del af din uddannelse er praktikperioden på 5. semester. Praktikperioden varer 10 uger. Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første tre semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til datamatikeres viden og færdigheder.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 5. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. 

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Du kan komme i praktik i mange forskellige virksomheder. På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

Datamatiker er en uddannelse med adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen til datamatiker. 

OBS: Vær opmærksom på, at du også skal sende en motiveret ansøgning, hvis du ønsker at søge i kvote 2.
Ansøgningsfristen til kvote 2 er d. 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om, hvordan du laver en motiveret ansøgning her.

Læs mere om kvote 1 og 2 under FAQ- ofte stillede spørgsmål herunder. 


For at blive optaget på datamatikeruddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik B

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere.
Specifikke adgangskrav: Matematik B

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik B

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

​Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Vær opmærksom på de specifikke adgangskrav

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, som er nævnt ovenfor. Det vil sige, at du skal have bestået matematik B med en karakter, der er mindst 2,0.  Hvis der indgår flere karakterer i faget/fagene, skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.

Har du har læst faget/fagene på et højere niveau end det, der specifikt kræves, men ikke har bestået, skal du rette henvendelse til dit gymnasiale uddannelsessted for at få en såkaldt "rektorerklæring", hvoraf det fremgår, at du har opnået kompetencer, der svarer til det niveau, der kræves for at komme ind på uddannelsen. 

Optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Du kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav, hvis vi på baggrund af en individuel konkret vurdering har vurderet, at du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Behandlingstiden på en individuel kompetencevurdering kan være på op til fire uger.

Kontakt studievejledningen for vejledning om denne mulighed. 

Bliv datamatiker i Herning

Du kan tage uddannelse til datamatiker på EAMV's campus i Herning.

Læs mere om at være studerende i Herning og på EAMV herunder.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store musikalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en bolig i Herning på Uddannelsesby Hernings hjemmeside.

Hvilke jobmuligheder har du som datamatiker?

Alt efter hvad dine interesser og dit speciale er, vil du være kvalificeret til mange forskellige stillinger som færdiguddannet datamatiker. 

Her er en liste over eksempler på det første typiske job for en datamatiker:

 • Systemudvikler 
 • Programmør 
 • It-konsulent 
 • Softwaresupporter 
 • Systemkonsulent

Du kan også læse videre

Det er også muligt at bygge mere uddannelse oven på datamatikeruddannelsen. 

Læs en top-up som datamatiker og kom tættere på drømmejobbet

Som uddannet datamatiker kan du bygge ovenpå din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor (top-up) og målrette din uddannelse i retning af dit drømmejob. På Erhvervsakademi Midtvest kan du vælge følgende professionsbacheloruddannelser:

Mulighed for merit

På visse videregående uddannelser i Danmark og i udlandet (universitet og handelshøjskole) kan du endda få merit, hvis du læser videre. Du skal dog være klar over, at der ofte er krav om, at du har bestemte valgfag på datamatikeruddannelsen. Der kan også være krav om, at du har niveau B eller niveau A i f.eks. matematik eller engelsk fra din gymnasiale uddannelse. Desuden kan der være krav om relevant erhvervserfaring.

Hos studievejlederen kan du få yderligere information om dine muligheder for videre uddannelse og merit.

Suveræne til at lære fra sig

En af de bedste ting ved at læse datamatiker på EAMV er underviserne. De er altid engagerede, nemme at arbejde med og suveræne til at lære fra sig.

Jack, studerende på datamatikeruddannelsen

Der skal være god dialog

I min undervisning lægger jeg vægt på, at de studerende er nysgerrige og stiller spørgsmål, og at der er en god dialog imellem os.

Jan Pan Nees, underviser på datamatikeruddannelsen