Tre studerende sidder og arbejder med deres computer

Markedsføringsøkonom

Vil du være SoMe Manager, marketingkonsulent eller salgsansvarlig?

Med den 2-årige uddannelse til markedsføringsøkonom får du en bred uddannelse inden for salg, markedsføring og kommunikation. 

Som nyuddannet markedsføringsøkonom kan du fx finde job som marketingassistent, kommunikationsmedarbejder, salgskoordinator eller indkøber.

Studiestart 26. august 2024

Varighed 2 år

Lokation Herning

Økonomi SU

Markedsføringsøkonom er en videregående uddannelse, der varer to år. Den giver dig en bred viden om en virksomheds mange arbejdsfunktioner med hovedvægt på markedsføring.

Uddannelsen består af:

 • Holdundervisning
 • Tværfagligt projektarbejde
 • Indlægsholdere fra erhvervslivet
 • Praktikforløb på minimum 12 uger
 • Et afsluttende eksamensprojekt

Undervisningen på uddannelsen

På markedsføringsøkonomuddannelsen lægger underviserne vægt på, at du både har holdvisning samt team- og projektarbejde. Du vil blive en del af et fagligt miljø, hvor både et højt teoretisk niveau og praktiske øvelser/opgaver er i højsædet. På den måde får du styr på teorien og mulighed for at afprøve din teoretiske viden, når du arbejder med de praktiske øvelser og opgaver. 

Du vil møde virksomheder gennem projektarbejde og præsentation af dit projektarbejde.

Du vil blive klædt på til at kunne arbejde i en virksomhed med en bred viden om økonomiske, organisatoriske, juridiske, kulturelle og kommunikationsmæssige forhold. Det gør dig til en holdspiller i, at arbejde med virksomhedens markedsføringsaktiviteter.

Hvilke fag er der på markedsføringsøkonom?

Fagene på markedsføringsøkonomuddannelsen er inddelt i obligatoriske fag og valgfag.

De valgfrie fag kan variere fra år til år. Erhvervsakademi MidtVest kan stille krav om et minimum af antal studerende pr. valgfag, før det bliver oprettet.

Obligatoriske fag

Herunder kan du læse mere om indholdet på de obligatoriske fag: 

International markedsføring og salg

I faget international markedsføring og salg vil du lære at analysere og vurdere nationale og internationale markedsføringsstrategier. Du kommer også til at lære om og arbejde med markedsførings- og salgsplanlægningen for en virksomhed. Desuden lærer du om forskellige forhandlingsteorier i relation til internationalt salg, så du kan forhandle med faglig og personlig gennemslagskraft.

Økonomi

Faget økonomi lærer dig at kunne vurdere en virksomheds økonomiske udvikling og at kunne benytte budgettering i den økonomiske styring. Du lærer også om det globale økonomiske kredsløb. Desuden lærer du om, hvordan du kan inddrage de samfundsøkonomiske vilkår, når du skal analysere og vurdere et marked enten i Danmark eller i udlandet.

Kommunikation, organisation og ledelse

Kommunikation, organisation og ledelse er en fagblok, der består af tre fag. 
I organisation og ledelse lærer du at kunne analysere og vurdere en organisations struktur, processer, kultur og ledelse ud fra relevante teoretiske og praktiske organisationsprincipper. Du lærer også at deltage i og håndtere salgets organisation og ledelse.
I faget kommunikation vil du lære at anvende engelsk skriftligt og mundtligt i forskellige forretningsmæssige sammenhænge. Du kommer også til at arbejde med kulturforståelse.
Endelig vil du arbejde med præsentationsteknik, så du bliver rustet til at kunne præsentere dine projekter med gennemslagskraft.

Erhvervsret

Faget erhvervsret omhandler blandt andet danske og internationale retskilder, domstolssystemet og EU's institutioner. Du lærer også at håndtere situationer inden for de juridiske aspekter af markedsføring samt danske og internationale salg.

Prøv din nye viden af i en virksomhed

En vigtig del af din uddannelse  er praktikperioden på 4. semester. Praktikperioden varer 12 uger. Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første tre semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til markedsføringsøkonomens viden og færdigheder.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 4. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger.

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Du kan komme i praktik i mange forskellige virksomheder. På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

For at blive optaget på markedsføringsøkonomuddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang med en gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang med en 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere.
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Anden adgang

Adgangseksamen til markedsføringsøkonom
OBS: EAMV udbyder ikke adgangseksamen til markedsføringsøkonom 

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside
Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Vær opmærksom på de specifikke adgangskrav

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, som er nævnt ovenfor. Det vil sige, at du skal have bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget/fagene, skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.

Har du har læst faget/fagene på et højere niveau end det, der specifikt kræves, men ikke har bestået, skal du rette henvendelse til dit gymnasiale uddannelsessted for at få en såkaldt "rektorerklæring", hvoraf det fremgår, at du har opnået kompetencer, der svarer til det niveau, der kræves for at komme ind på uddannelsen. 

Optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Du kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav, hvis vi på baggrund af en individuel konkret vurdering har vurderet, at du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Behandlingstiden på en individuel kompetencevurdering kan være på op til fire uger.

Kontakt studievejledningen for vejledning om denne mulighed. 

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store musikalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en bolig i Herning på Uddannelsesby Hernings hjemmeside.

Hvad laver en markedsføringsøkonom?

Som nyuddannet markedsføringsøkonom får du mange muligheder for job inden for markedsføring og salg. Derfor giver uddannelsen dig en bred baggrundsviden, uanset hvilken karriere du ønkser inden for området.

Det første typiske job for en markedsføringsøkonom

 • Digital marketingmedarbejder
 • Account manager
 • Produktkoordinator
 • Eksportsælger eller eksportassistent
 • Salgskoordinator eller salgsassistent
 • Marketingkoordinator eller marketingassistent
 • Kommunikationsmedarbejder
 • Mediekonsulent
 • Reklamekonsulent
 • Indkøber eller indkøbsassistent
 • Trainee

Du kan også læse videre

Det er også muligt at bygge mere uddannelse oven på markedsføringsuddannelsen.

Læs en top-up og kom tættere på drømmejobbet

Som uddannet markedsføringsøkonom kan du tage en 1,5-årig professionsbachelor som overbygning (top-up) og målrette din uddannelse i retning af dit drømmejob. 

På Erhvervsakademi Midtvest kan du vælge følgende professionsbacheloruddannelser:

Mulighed for merit

På visse videregående uddannelser i Danmark og i udlandet (universitet og handelshøjskole) kan du endda få merit, hvis du læser videre. Du skal dog være klar over, at der ofte er krav om, at du har bestemte valgfag på markedsføringsøkonomuddannelsen.Der kan også være krav om, at du har niveau B eller niveau A i f.eks. matematik, erhvervsøkonomi eller engelsk fra din gymnasiale uddannelse. Desuden kan der være krav om relevant erhvervserfaring.

Hos studievejlederen kan du få yderligere information om dine muligheder for videre uddannelse.

Hør fra en tidligere studerende

Stefan brugte markedsføringsøkonom til at starte en karriere inden for salg. Hør hans historie i videoen.

Kombinerer studie og elitesport

Det bedste ved at være studerende på EAMV er muligheden for fleksibilitet, så jeg kan kombinere studiet med det at være elitesportsudøver. Derudover finder jeg vores fag på markedsføringsøkonomuddannelsen superspændende og kan sætte indholdet i perspektiv til arbejdslivet.

Trine, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen

Kan du lide afsætning, så er dette helt klart en uddannelse for dig

Det bedste ved at være studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen er det tætte samarbejde med de lokale virksomheder, som viser stor interesse for uddannelsen. 
Uddannelsen er dejlig bred, hvilket giver mange jobmuligheder bagefter. Man kan også vælge at bygge mere uddannelse på efterfølgende. Jeg vil selv bruge uddannelsen til at arbejde med en virksomheds markedsføring eller til at blive SoMe-ansvarlig. 
Så kommer du eksempelvis fra en HHX, og godt kan lide afsætning, så er dette helt kart en uddannelse for dig

 

Nicolai, studerende på markedsføringsøkonomuddannelsen