Fire unge på uddannelsen til finansøkonom går på en gang mens de snakker og griner

Finansøkonom

Vil du arbejde med økonomisk rådgivning og salg?

Med den 2-årige uddannelse til finansøkonom bliver du klar til en karriere med økonomi, finansiering og rådgivning.
Finansøkonom kan være din vej til at blive bl.a. bankrådgiver, ejendomsmægler eller forsikringsansvarlig.

Studiestart 26. august 2024

Varighed 2 år

Lokation Herning - Holstebro

Økonomi SU

Finansøkonomiuddannelsen er en videregående uddannelse, der varer to år og består af fire semestre. Uddannelsen består af:

 • 1. - 3. semester: Klasseundervisning 
 • 4. semester: Et 12-ugers praktikophold
 • 4. semester: Et afsluttende eksamensprojekt

De tre første semestre er en fællesdel, hvor de obligatoriske fag gennemgås.

På 4. og sidste semester skal du ud på et praktikophold og stifte bekendtskab med arbejdsmarkedet, før du til sidst skal udarbejde dit afsluttende eksamensprojekt. Det sidste semester er din mulighed for at styre uddannelsen i retning af dit drømmejob som fx bankrådgiver, ejendomsmægler, revisor, forsikringsrådgiver, ejendomsadministrator eller medarbejder i økonomi og regnskab. 

Læs til finansøkonom i Herning eller Holstebro

Du kan læse til finansøkonom i både Herning og Holstebro. Selve uddannelsen har det samme indhold, men de to afdelinger tilbyder forskellige studiemiljøer.

Læs mere om de to studiebyer under fanen "Studieliv".

Hvilke fag er der på finansøkonom?

På uddannelsen til finansøkonom har du en blanding af obligatoriske fag, brancheretningsfag og valgfag. Læs mere om fagene herunder.

Du vil møde forskellige undervisningsformer i løbet af din studietid.
På EAMV arbejder vi med en blanding af traditionel klasseundervisning og projekt- og casearbejde.  

Obligatoriske fag

Erhvervsjura

Erhvervsjura lærer dig om juridiske metoder og retsregler, og hvordan de anvendes i praksis i den finansielle sektor. Du lærer desuden at varetage finansiel kunderådgivning på en juridisk og etisk forsvarlig måde. Et andet fokuspunkt er selvstændigt at kunne identificere juridiske problemstillinger og argumentere for løsninger.

Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi blander erhvervsøkonomisk teori og metode med praktisk anvendelige værktøjer. I erhvervsøkonomifaget lærer du at deltage i erhvervsøkonomiske beslutningsprocesser, som de kommer til udtryk i finansielle virksomheder. Du lærer også om økonomiske informationssystemer og deres sammenhæng med årsregnskabet, at foretage kreditvurderinger og udarbejde investeringsanalyser og investeringsforslag til virksomheder og meget mere.

Privatøkonomisk rådgivning og branchekendskab

Privatøkonomi giver dig redskaberne og den nødvendige viden til at rådgive den typiske privatkunde inden for de mest almindelige finansielle produkter. Her vil du desuden benytte dig af din viden om at planlægge og gennemføre kundemøder på bedst mulig vis.

Kunde- og samarbejdsrelationer

Kunde- og samarbejdsrelationer lærer dig at organisere og gennemføre kundemøder. Du lærer at afdække kundens behov, præsentere produkter og forhandle med kunder. Og du får en forståelse af, hvordan man varetager en kundes interesser bedst muligt, så der dannes grobund for et langt samarbejde. Undervisningsformen er primært baseret på øvelser og rollespil de studerende imellem.

Mikro- og makroøkonomi

Globaløkonomi handler om samfundsøkonomi, politik og demografi på mikro- og makroøkonomisk niveau. Du lærer at analysere og vurdere konsekvenserne af efterspørgsels- og udbudspolitikker for forskellige valutakurser. Faget Globaløkonomi handler om de store sammenhænge mellem samfund, økonomi, politik og international handel.

Statistik

Statistik omhandler sandsynlighedsregning og statistik på et teoretisk plan. Målet er, at du skal kunne indsamle statistisk materiale og selvstændigt analysere og vurdere erhvervs- og samfundsøkonomiske problemstillinger ud fra det.

Metode

I faget lære man at vurdere praksisnære metodiske problemstillinger samt opstille og vælge løsningsmuligheder. Man vil lære centrale metoder og redskaber inden for metodisk problemløsning og formidle praksisnære metodiske problemstillinger og løsningsmuligheder til kunder, samarbejdspartnere og brugere.

Valgfag

På 3. semester er der valgfag. Hvilke fag du kan vælge mellem, kan være forskelligt fra år til år.

Brancheretningsfag

På 3. semester kan du vælge fag, der giver dig mere viden om en specifik branche.

Du kan vælge mellem følgende brancheretninger:

 • Ejendomshandel
 • Finansiel rådgivning
 • Intern og ekstern regnskab
 • Ejendomsadministration
 • Forsikring

Prøv din nye viden af i en virksomhed

En vigtig del af din uddannelse som finansøkonom er praktikperioden på 4. semester. Praktikperioden varer 12 uger. Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første tre semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til finansøkonomers viden og færdigheder.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 4. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. 

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Du kan komme i praktik i mange forskellige virksomheder. På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

For at blive optaget på finansøkonomuddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang med en gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang med en 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere.
Specifikke adgangskrav: Engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B.

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Vær opmærksom på de specifikke adgangskrav

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, som er nævnt ovenfor. Det vil sige, at du skal have bestået engelsk C og enten matematik B eller virksomhedsøkonomi B med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget/fagene, skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.

Har du har læst faget/fagene på et højere niveau end det, der specifikt kræves, men ikke har bestået, skal du rette henvendelse til dit gymnasiale uddannelsessted for at få en såkaldt "rektorerklæring", hvoraf det fremgår, at du har opnået kompetencer, der svarer til det niveau, der kræves for at komme ind på uddannelsen. 

Optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Du kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav, hvis vi på baggrund af en individuel konkret vurdering har vurderet, at du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Behandlingstiden på en individuel kompetencevurdering kan være på op til fire uger.

Kontakt studievejledningen for vejledning om denne mulighed. 

Er du til økonomi og tal, men er i tvivl om, hvilken uddannelse der passer bedst til dig?

Vi har lavet en kort test, som kan hjælpe dig videre i dine overvejelser: finansøkonom eller finansbachelor? 

Læs til finansøkonom i Herning eller Holstebro

Du kan tage uddannelsen til finansøkonom på EAMV's campus i Herning eller i Holstebro.

Selve uddannelsen har det samme indhold, men de to afdelinger tilbyder forskellige studiemiljøer. Læs mere om de to studiebyer herunder.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store musikalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en bolig i Herning på Uddannelsesby Hernings hjemmeside.

Bliv en del af studielivet i Holstebro

Hvis du vælger at studere i Holstebro, bliver du en del af det helt særlige studiemiljø, der er her.

Holstebro er en studieby med plads til alle og med mange muligheder. Om du er til shopping og caféture med vennerne eller skønne outdoor aktiviteter ved det brusende Vesterhav og den smukke natur omkring Holstebro.

Byen byder også på et varierende by- og natteliv med mulighed for koncerter, film og standup eller en tur på dansegulvet.

Boliggaranti for studerende

Holstebro tilbyder boliggaranti for unge, der ønsker at flytte til byen for at studere. Hvis der er en ledig bolig, kommer du foran i køen.
Her er både ungdomsboliger, kollegium og almene lejeboliger i forskellige størrelser.

Du kan læse mere om livet som studerende i Holstebro og hvordan du finder en lejlighedStudieby Holstebros hjemmeside.

Mød Holstebro-studerende

Overvejer du, om Holstebro er noget for dig? Så kan du her høre andre studerende fortælle, hvorfor de har valgt at bosætte sig i Holstebro.

Hvad laver en færdiguddannet finansøkonom?

En uddannelse til finansøkonom giver dig mange jobmuligheder.

Du får nogle faglige kompetencer i rygsækken, som kan føre til stillinger som fx bankrådgiver, forsikringsansvarlig eller økonomimedarbejder. 

Finansøkonom kan også være din vej til at blive ejendomsmægler. 

Som finansøkonom vil du typisk finde job i disse brancher:

 • Banker
 • Forsikringsselskaber
 • Realkreditinstitutter
 • Ejendomsmæglerfirmaer
 • Ejendomsadministratorselskaber
 • Told og Skat
 • Revisionsfirmaer
 • Økonomiafdelingen i større virksomheder

Du kan også læse videre

Udover at give adgang til en lang række jobmuligheder giver finansøkonomuddannelsen dig desuden mulighed for at studere videre efter de to år.

Sådan bliver du ejendomsmægler

På EAMV kan du blive ejendomsmægler, når du er uddannet finansøkonom. 

Det gør du ved at supplere finansøkonomuddannelsen med akademifagene: Bolighandel 1, Bolighandel 2 og bolighandel 3. 

Hvis du gerne vil være ejendomsmægler, kan du kontakte studievejlederen for at høre mere.

Læs videre til professionsbachelor og kom tættere på drømmejobbet 

Som uddannet finansøkonom kan du bygge ovenpå din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor og målrette din uddannelse i retning af dit drømmejob. På Erhvervsakademi Midtvest kan du vælge følgende professionsbacheloruddannelse:

*Du kan søge om dispensation til denne uddannelse. Kontakt studievejlederen for at høre mere om dispensation.

Mulighed for merit

Finansøkonomuddannelsen giver tilmed merit på visse relevante uddannelser, hvis du vælger at læse videre. Merit betyder kort fortalt, at du kan springe et eller flere fag på din nye uddannelse over, hvis du kommer med praktisk eller teoretisk erfaring fra din uddannelse som finansøkonom, der vurderes at være dækkende for et fag på den nye uddannelse.

Hør fra vores tidligere studerende

Malene skiftede fra ejendomsmægler til sagsbehandler
 

Springbræt til fremtiden

Jeg har valgt at studere på EAMV, fordi jeg ser det som et springbræt til fremtiden og til en karriere inden for forsikring. 

Det bedste ved at være studerende på EAMV er helt klart læringsmiljøet, sammenholdet og de fantastiske undervisere. Der er ikke to dage, der er ens på uddannelsen. 

Anette, studerende på finansøkonomuddannelsen

Opgaver tilpasset virkeligheden

I min undervisning lægger jeg vægt på, at de teoretiske opgaver, de studerende skal arbejde med, er tilpasset den praktiske virkelighed der venter dem, når de er færdiguddannede. 

Kristina Møller Würtz, underviser på finansøkonomuddannelsen