Uddannelsesudvalg og bestyrelse

På Erhvervsakademi MidtVest (EAMV) er der uddannelsesudvalg for alle vores videregående fuldtidsuddannelser samt efter- og videreuddannelser.

Uddannelsesudvalgene har til formål at rådgive bestyrelsen, rektor og ledelsen om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og arbejdsmarkedet. 

Uddannelsesudvalgenes medlemmer har tilsammen erfaring med og indsigt i uddannelserne, det aftagende arbejdsmarked for de færdiguddannede og det regionale behov i forhold til uddannelserne.    

Medlemmer af uddannelsesudvalgene inddrages i videreudviklingen af uddannelserne samt i udviklingen af nye undervisnings- og prøveformer. Medlemmerne kan desuden på eget initiativ rådgive om andre spørgsmål, der vedrører uddannelserne.

Uddannelsesudvalgene er nedsat af bestyrelsen efter indstilling fra rektor.

Ønsker du at kontakte et af udvalgene kan det gøres ved at henvende dig til uddannelsens studiesekretær eller på eamv@eamv.dk

Se vedtægter for bestyrelsen og uddannelsesudvalgene på EAMV.

Uddannelsesudvalg

Vælg de enkelte udvalg nedenfor for at se mere om kommende møder, referater og medlemmer.