Tre studerende arbejder ved computer på Erhvervsakademi MidtVest

International handel og markedsføring

Bliv klædt på til at begå dig på den internationale scene. Med den 1,5-årige professionsbachelor i international handel og markedsføring får du kompetencer inden for marketing, handel og salg, så du kan arbejde med fx marketing- og salgskampagner, on- og offline markedsføring, indkøb og salg. 

Studiestart 26. august 2024

Varighed 1,5 år

Lokation Herning

Økonomi SU

Byg videre på din viden

Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring er en overbygningsuddannelse af tre semestres varighed, der bygger videre på din viden fra markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

På uddannelsens første to semestre er det faglige indhold inddelt i fire nationale fagelementer:

 • Virksomhedens strategiske grundlag
 • Kunden som udgangspunkt
 • Brancher og konkurrenter
 • Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling 

På tredje og sidste semester skal du i praktik i en virksomhed samt udarbejde det bachelorprojekt, der afslutter din uddannelse. 

Kerneområder og moduler

Første og andet semester består af modulbaserede undervisningsforløb opdelt i hver sit nationale fagelement. Hvert semester er et samlet og afgrænset læringsforløb, der afsluttes med et semesterprojekt.
Du vil ved starten af semestret få et ugeopdelt skema, der i hovedtræk gælder for semestret – også selv om modulerne skifter undervejs. ​

1. semester:

Dit første semester er bygget op omkring det nationale fagelement ”Virksomhedens strategiske grundlag” samt "Kunden som udgangspunkt".

Her udvikles din viden, dine færdigheder og især dine kompetencer inden for analyse og vurdering af forretningsmodeller. Desuden er der fokus på at analysere virksomheders strategier, kernekompetencer og effektivitet i supply chain med henblik på at dække kundernes behov.

Nationale fagelementer på første semester:

 • Virksomhedens strategiske grundlag
 • Kunden som udgangspunkt

2. semester:

Dit andet semester er bygget op omkring det nationale fagelement ”Brancher og konkurrenter” samt "Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling".

Her fokuseres der på strategiudvikling i forhold til kunder, opbygning og vedligeholdelse af kunderelationer, internationale salgsstrategier og planlægning af virksomhedens handlingsparametre i forhold til forskellige markedsformer.  

Nationale fagelementer på andet semester:

 • Brancher og konkurrenter
 • Salgsledelse og virksomhedens salgsudvikling

Semestret består desuden af valgfrie lokale fagelementer, hvor du har mulighed for at fordybe dig i et emne og tone din uddannelse i en bestemt retning. 

Prøv din nye viden af i en virksomhed

På 3. semester skal du i praktik i en virksomhed i 12 uger. Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første to semestre.
Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til Professionsbachelorer i International handel og markedsføring.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. 

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Du kan komme i praktik i mange forskellige virksomheder. På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

Adgangskrav til international handel og markedsføring

For at blive optaget på international handel og markedsføring skal du have bestået en erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelser med direkte adgang

Du skal have bestået en af disse uddannelser, før vi kan optage dig:

 • Markedsføringsøkonom 
 • Finansøkonom
 • Finansiel controller
 • Handelsøkonom
 • Logistikøkonom
 • Serviceøkonom/Service- og oplevelsesøkonom
  Ingen specifikke adgangskrav

Vi vurderer din ansøgning på baggrund af det vægtede gennemsnit fra din adgangsgivende uddan­nelse. 

Hvis du selv vil beregne, hvad det vægtede gennemsnit er, kan du indtaste dine karakterer og til­hørende ECTS-point i skemaet her. Beregneren er kun vejledende.

Andre uddannelser kan også give adgang

Hvis du er multimediedesigner eller har en anden uddannelse på samme eller højere niveau, kan du søge om dispensation fra adgangskravene.

Kontakt studievejledningen for nærmere information om dispensation.

International handel og markedsføring har adgangsbegrænsning

På uddannelsen i international handel og markedsføring må vi maksimalt optage et bestemt antal studerende.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Herning

Du kommer til at have din studietid i vores afdeling i Herning. Her vil du opleve at blive en del af en uddannelsesby i udvikling.

I Herning har du mulighed for at deltage i mange forskellige kulturoplevelser. Fra de store musikalske oplevelser på spillesteder som Fermaten og Jyske Bank Boxen til fordybelsen på biblioteket eller i Huset nr. 7.
Så uanset om du er til kunst, koncerter, stand-up eller en god bog, er der helt sikkert noget for dig.

Herning byder også på et væld af naturoplevelser. Tag badetøjet med til Fuglsang Sø eller oplev den spændende natur i Knudmosen. Der er også talrige gå-, løbe-, cykel- og mountainbike-ruter i parkerne og skovområderne i og omkring Herning.

Fordele som studerende

Da Herning er en mindre studieby giver det dig som studerende langt bedre mulighed for at mødes i fællesskaber med studerende fra andre uddannelser og uddannelsessteder.

Uddannelsesby Herning inviterer løbende alle studerende på tværs af byens forskellige uddannelsesinstitutioner til gratis arrangementer.

Pga. et godt samarbejde mellem Uddannelsesby Herning, FC Midtjylland, HC Midtjylland og Herning Blue Fox kan du desuden sikre dig billige studiebilletter til holdenes hjemmekampe.

Bo billigt - og godt - i Herning

I Herning er der mange måder at bo på. Her er ca. 1000 studieboliger og en masse private lejligheder til gode priser.

Gennemsnitsprisen for en 1- eller 2-værelses studiebolig er ca. 3.500 kr. plus forbrug, men du kan også godt finde en fra 2.400 kr. Og så er de alle med eget køkken og bad.

Du kan læse mere om livet som studerende i Herning og hvor du finder en bolig i Herning på Uddannelsesby Hernings hjemmeside.

Hvilke jobs kan du få som professionsbachelor i international handel og markedsføring?

Som professionsbachelor i International handel og markedsføring får du kompetencer til at håndtere virksomheders indsats på det internationale marked – typisk i små og mellemstore virksomheder og særligt inden for internationalt business-to-business-salg. 

Hvad kommer du til at arbejde med?

Som færdiguddannet kan dine arbejdsområder fx være:

 • Forretningsudvikling
 • Marketing- og salgskampagner
 • Online og offline markedsføring
 • Opstart af eksport til nye markeder
 • Indkøb
 • Salg

Hvad må du kalde dig, når du er færdig med uddannelsen?

Når du har opnået din bachelorgrad, har du ret til at benytte den danske titel "Professionsbachelor i international handel og markedsføring" (forkortet: "PBA International handel og markedsføring"). På engelsk kan du kalde dig "Bachelor of International Sales and Marketing Management" (forkortet: "BA International Sales and Marketing Management".)

Du kan også læse videre

Da uddannelsen er på niveau med en bacheloruddannelse fra et universitet, har du mulighed for at fortsætte på en master- eller kandidatuddannelse på et universitet i Danmark eller i udlandet. Adgangskravene kan dog være forskellige, og du skal evt. supplere med et par fag. Hør nærmere på det studiested, du ønsker at søge om optagelse på.

 

Du får rigtig meget praktisk erfaring

Det bedste ved at være studerende på International handel og markedsføring er, at du udover teoretisk viden også får rigtig meget praktisk erfaring både igennem projektarbejde i samarbejde med lokale virksomheder og igennem praktikken, hvor du virkelig prøver et arbejde af indenfor dine interesser. 

Louise, studerende på PBA international handel og markedsføring

Jeg kender mine studerende

Det er motiverende at undervise på EAMV fordi de studerende brænder for det studie, som de har valgt. Herudover er det også skønt, at skolen ikke er større, så man kender sine studerende. I min undervisning lægger jeg vægt på, at den er varierende, så der både er gruppearbejde, forelæsninger, oplæg fra eksterne, fremlæggelser m.m.

Malene Damgaard, underviser på PBA international handel og markedsføring