For studerende

Velkommen som EAMV-studerende

Du er landet på Danmarks mindste erhvervsakademi - og det er vi stolte af. Det betyder nemlig, at vi kan tilbyde dig en uddannelse med nærvær, høj faglighed og tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv.

Erhvervsakademi MidtVest har i alt ca. 700 studerende og 70 fastansatte medarbejdere fordelt på 15 uddannelser. Skolen har afdelinger i Herning og Holstebro, samt en uddannelsesstation i Skjern.

Her på siden er din online studiehåndbog med alt det, du har brug for at vide under dit studie.


Vejledning

I studieadministrationen kan du få hjælp af vores studiesekretærer til eksamensplanlægning, udskrift af karakterer, SU, studievejledning, ind- og udmeldelse, bekræftelse til boligselskab og mange andre praktiske ting i hverdagen. 

Som studerende på EAMV har du altid mulighed for at kontakte vores studievejleder, hvis du har spørgsmål til dit studie eller din studiesituation.

Dine spørgsmål kan fx være om eksamenspres, studieteknik, trivsel på studiet, motivationsudfordringer eller personlige/sociale udfordringer.

På EAMV står vores SU-vejledere til rådighed med hjælp og vejledning i forhold til din SU.

Socialpædagogisk Støtte (SPS) er en ordning, der skal sikre, at du som studerende kan tage en uddannelse på lige vilkår med dine medstuderende, selvom du har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 

Læs mere om, hvem der kan få SPS, og tag eventuelt en snak med vores SPS-vejleder.

Under dit studie på EAMV kommer du i praktik i en virksomhed. Du vælger selv, om du vil tage praktikken i Danmark eller i udlandet.

Hvis du drømmer om at få en udenlandsoplevelse, kan du læse mere om praktik i udlandet og tale med vores internationale vejleder her.

Find dine undervisere, studiesekretærer og øvrige medarbejdere.


Praktiske informationer

Her kan du finde boglisterne for 1. til 7. semester for din uddannelse på EAMV.

Her kan du finde studieordninger for alle uddannelser.

Herning

8.05 – 9.05 
9.20 – 10.20 
10.30 – 11.30 
12.00 – 13.00 
13.10 – 14.10 
14.20 – 15.20 
15.30 – 16.30 

Holstebro

Laborant og procesteknolog

8.15 – 9.15 
9.30 – 10.30 
10.35 – 11.35 
12.05 – 13.05 
13.15 – 14.15 
14.20 – 15.20 

Finansøkonom og serviceøkonom

8.10 – 9.10
9.20 – 10.20
10.30 – 11.30
12.00 – 13.00
13.10 – 14.10
14.20 – 15.20

Uddannelsernes årskalender

For de respektive uddannelser udarbejdes der hvert år en årskalender, der informerer om tidspunkter for projektperioder, eksamensprojekter, studieture, praktikperioder etc. Årskalenderne kan ses på Teams.

Officielle ferieperioder

Fra uge 31 Reeksaminer  
Uge 32 Studiestart 3. + 5. + 7. semester studerende 07.08.23
Uge 35 Studiestart 1. semester studerende 28.08.23
Uge 42 Aktiviteter efter aftale med underviser 16.10.23 - 20.10.23
Uge 51/52 Juleferie/-fri 23.12.23 - 01.01.24
Uge 1 Studiestart Efter skema/eksamensplan
Uge 4 Vinterdimission Herning 25.01.24
Uge 4 Vinterdimission Holstebro 26.01.24
Uge 7 Aktiviteter efter aftale med underviser 12.02.24 - 16.02.24
Uge 13/14 Aktiviteter efter aftale med underviser
(påske)
25.03.24 - 01.04.24
Uge 19 Aktiviteter efter aftale med underviser
(efter Kr. Himmelfartsdag) 
10.05.24
Uge 26 Sommerdimission Herning 27.06.24
Uge 26 Sommerdimission Holstebro 28.06.24
Uge 27-30 Sommerferie 01.07.24 - 28.07.24
Fra uge 31 Reeksaminer  
Uge 32 Studiestart 3. + 5. + 7. semester studerende 05.08.24
Uge 35 Studiestart 1. semester studerende 26.08.24

I forbindelse med opstarten på studiet får du lavet et personligt studiekort.

Studiekortet

 • er obligatorisk
 • er dokumentation på, at du går på Erhvervsakademi MidtVest
 • fungerer som rabatkort ved bl.a. køb af bøger
 • fremvises til vagten, hvis man er på akademiet om aftenen og i weekenderne, altså udenfor normal åbningstid
 • giver dig rabatter på køb i rigtig mange butikker, hos spisesteder, fitnesscentre og meget mere

NB! Mange steder skilter de ikke med studierabat, så spørg hver gang, du handler, og hav altid dit studiekort på dig.

Digitalt studiekort til rabatter

Find info hos Studiz.dk. Studiz giver dig gratis adgang til landets største portal for studierabatter, både lokalt og online. Download app'en, opret dit digitale studiekort – så kan du bruge din Smartphone til både at finde og få studierabat.

Få Studiz til din:

Dit studiekort anvendes til hoveddøren og alarmer.

Hoveddøren

Du låser hoveddøren op ved at holde dit studiekort op foran sensoren, derefter taster du din kode og afslutter med #. Der lyder et kort bip, hvorefter man kan høre låsen i døren slå fra. Du vil få din personlige kode udleveret ved studiestart sammen med password til akademiets netværk mm.

Frakobling af alarm

I weekend/undervisningsfri perioder og uden for åbningstid skal du selv slå alarmen fra. Dette gøres kun, hvis der høres en vedvarende tone og det grønne lys blinker på kortlæseren til venstre ved indgangen til kontorgangen. Her skal du holde studiekortet op foran kortlæseren (lyd stopper og grønt lys bliver konstant). Alarm er nu slået fra. Du må aldrig selv koble alarmen til igen.
Hovedindgangen skal altid benyttes uden for normal åbningstid.

Hvis alarmen går i gang

Skulle du være så uheldig, at alarmen går i gang, skal du ringe til alarmselskabet. Telefonnummeret findes ved alarmen til venstre for hovedindgangen ved kontorgangen. Du skal her oplyse dit navn og et kodeord, som du ligeledes får udleveret ved studiestart sammen med password til akademiets netværk mv.

Kan du ikke huske kodeordet, skal du blive i huset indtil sikkerhedsvagten kommer, og du kan vise vedkom-mende dit studiekort.

Opstår der problemer med bygningen eller alarmsystemet, når du er på skolen uden for normal undervisningstid, bedes du kontakte pedellen på tlf. 2969 3717 eller alarmcentralen.

Holstebro

Der er fri parkering inden for de afmærkede parkeringsarealer i afdelingen i Holstebro.
Det er ikke tilladt at parkere på græsset.

Herning

Der er fri parkering inden for de afmærkede parkeringsarealer i afdelingen i Herning.
Det er ikke tilladt at parkere på græsset eller på brandvejene. 

Studerende på EAMV er IKKE omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring, og da EAMV ikke har tilladelse til at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, er det overladt til dig selv at sørge for forsikringsdækning. 

Ved at melde dig ind i fagforbund vil du på visse uddannelser automatisk få en gratis ulykkesforsikring i din studietid. Den dækker den tid, du er på EAMV, samt transport til og fra EAMV og ekskursioner i Danmark. Undersøg evt. dette med fagforbundet for din uddannelse. 

Medlemskabet af disse fagforeninger er typisk gratis i studietiden, og du vil umiddelbart efter studiestart blive præsenteret for dem. 


IT på EAMV

Mail og Microsoft Office 365

Som studerende på Erhvervsakademi MidtVest kan du GRATIS bruge Microsoft Office-programmer som fx Word, Excel, Outlook og PowerPoint via Office 365. Her finder du også din studiemail.

Du logger ind nedenfor med dit EAMV brugernavn og password og finder programmerne. Adgangen gælder hele din studietid.

Log ind på Office 365 og din studiemail

MFA - Multifaktorgodkendelse

Du skal være opmærksom på, at hvis du skal logge på Outlook, Teams eller et andet Office365-program samt VPN udenfor EAMV's netværk, skal du have installeret og opsat MFA.
BEMÆRK: Dette skal installeres og opsættes imens du befinder dig på EAMV's netværk.
Se guide til installalering her
Har du behov for hjælp skal du kontakte IT-support på telefon 72134800 eller it-support@herningsholm.dk 

Teams (intranet)

Teams er EAMV's intranet og kommunikationssystem. Her kan du finde oplysninger og informationer fra underviserne, administrationen og ledelsen. Du kan se dit skema, evt. skemaændringer og aflysninger, undervisningsplaner, opgaver etc. Derudover vil der være generelle informationer om f.eks. IT.
Det er derfor vigtigt, at du hele tiden holder dig ajour på Teams ☺

Adgangen til Teams gælder hele din studietid og ophører tre måneder efter, at du er stoppet som studerende på EAMV.

Log ind på Teams

Når du skal logge dig på netværket

Ved studiestart får du udleveret et personligt login og password. Hvis du vil have ændret dit password til noget, du måske bedre kan huske, skal dette gøres jf. den IT-vejledning, som udleveres til dig ved opstart.

Ændring af password

Når du ændrer password, skal du være opmærksom på, at dit nye password skal være en blanding af store og små bogstaver samt tal og have minimum 8 karakterer. Som studerende på EAMV gælder dit password hele din studietid, du kan ændre det ligeså ofte, du har lyst, og skulle du glemme det, kan du selv nulstille det via en sms-løsning.

Adgang til netværk og drev

For at kunne få forbindelse til netværk og drev skal du bruge et værktøj, der i daglig tale kaldes for en Tryllehat. Tryllehatten skal downloades på Tryllehat.dk.

Adgang til printere

Rundt i huset findes flere printere og en plotter, som du kan vælge til udskrift.
For at få adgang til printerne skal du følge linket: http://print.eamv.dk/ , downloade programmet og derefter vælge hvilke(n) printer du vil installere.
OBS: Det kræver, at du er på akademiets netværk. 

Eget udstyr

Som studerende må du tilslutte eget udstyr i klasseværelser og fællesområder. Akademiets udstyr må ikke frakobles. Der må kun anvendes software relateret til undervisningen. EAMV står ikke til ansvar for programmer på din egen computer. Serverprogrammer og andet, som vil kunne påvirke EAMV’s netværk må ikke anvendes.

Virus

Vi anbefaler, at du husker at opdatere dit virusprogram. Du kan downloade gratis programmer fra nettet, f.eks. AVAST eller AVG – og husk nu at benytte den nyeste version!

Kontakt IT-support

Hvis du har problemer med noget af IT-udstyret eller ikke kan bruge dit password el.lign., bedes du henvende dig til EAMV’s IT-support på tlf. 7213 4800. 

Adgang til printere

Rundt i huset findes flere printere og i Herning ligeledes en plotter, som du kan vælge til udskrift.
For at få adgang til printerne skal du følge linket: http://print.eamv.dk/ , downloade programmet og derefter vælge hvilke(n) printer du vil installere.
OBS: Det kræver, at du er på akademiets netværk. 

Kopiering og print

Kopiering og scanning

Herning: På erhvervsakademiet i Herning findes der kopimaskine i kælderen samt ved rundtrappen lokale 1.124. Disse kopimaskiner fungerer også som printere og A4-scannere.
Du kan benytte dem i det omfang, du har brug for det, i relation til dit studie.

Holstebro: På erhvervsakademiet i Holstebro findes kopimaskinen i kopi-rummet på "den hvide gang".
Kopimaskinen fungerer også som printer og A4-scanner.
Du kan benytte den i det omfang, du har brug for det, i relation til dit studie.

Print

Du har som studerende mulighed for at udskrive dit arbejde på EAMV’s printere og plottere. Der findes printere i alle afdelinger, og i kælderen i Herning findes storformat plottere i sort/hvid og farver. 

Papir og farve-patroner

Herning: Papir kan afhentes i kælderen udenfor kopirummet/fredagsbaren.
Farve-patroner ligger ved printerne/kopimaskinerne i skabet eller ved siden af. 
HUSK: Patronerne skal først skiftes når der er 0 procent tilbage.

Holstebro: Papiret kan afhentes i administrationen eller låses ud af ansatte fra skabet.
Farve-patroner ligger ved printerne/kopimaskinerne i skabet eller ved siden af. 
HUSK: Patronerne skal først skiftes når der er 0 procent tilbage.

Kontakt IT-support

Hvis du har problemer med noget af IT-udstyret eller ikke kan bruge dit password el.lign., bedes du henvende dig til EAMV’s IT-support på tlf. 7213 4800. 

Har du glemt din adgangskode?

Glemt kodeord: Send en SMS til 1204 med beskeden "EAMV kodeord" og du vil efter ca. 5 minutter modtage en SMS med et nulstillet brugernavn og kodeord.

Har du stadig problemer med at logge på, skal du kontakte din studiesekretær. Find kontaktoplysningerne her.


Eksamen på EAMV

På Erhvervsakademi MidtVest foregår alle eksaminer digitalt, både skriftlige og mundtlige. 

OBS: Det betyder ikke at eksamen foregår online/hjemmefra medmindre det er meddelt særskilt af din underviser eller studiesekretær . Er du i​ tvivl så spørg.

Det betyder, at du som studerende skal sørge for at have en computer til rådighed og selv har ansvar for, at denne er funktionsdygtig.

EAMV tilbyder ikke computere til låns.

Det forventes også, at du til eksamen er fortrolig med at tilslutte dig akademiets trådløse netværk.

Derfor skal du i god tid før eksamen læse eksamensreglementet og studieordningen for din uddannelse.

Eksamensreglement

Se eksamensreglement for fuldtidsuddannelserne her.

Se eksamensreglement for deltidsuddannelserne her.

Plagiat

På EAMV scanner vi alle afleverede opgaver, som afleveres i WISEflow, i anti-plagiatsystemet URKUND. Det gør vi for at sikre, at eksamensopgaver, som afleveres til bedømmelse i WISEflow, er selvstændigt udarbejdet materiale og at samme materiale ikke indgår i flere bedømmelser.

Vejledning til studerende i at undgå plagiat

På EAMV bruger vi platformen WISEflow til alle eksaminer

Det betyder, at du som studerende både får opgaven og skal aflevere gennem WISEflow. Efter studiestart modtager du informationer til at tilkoble dig akademiets trådløse netværk. Samme login skal du bruge til WISEflow.

Vær opmærksom på, at alle beskeder fra WISEflow sendes til den mailadresse, du får udleveret ved studiestart. Beskeder kan være notifikation om en opgave, der skal afleveres, eller en kvittering for en aflevering. Ønsker du at modtage disse på din private mail, skal du have din EAMV-mail til at videresende disse. 

Sådan kommer du godt i gang med WISEflow

Klik her for at logge på WISEflow

Det er vigtigt, at du bliver fortrolig med platformen inden dine eksaminer, og derfor anbefaler vi, at du går ind på WISEflow i god tid.

NB: Hvis du har været logget på WISEflow med NEMID, kan du ikke logge på via WAYF, før du har slettet NemID-cookien. Hvis du er i tvivl om, hvordan du sletter en cookie, kan du søge på google efter en guide.

 • Opbygning, funktioner på platformen og upload af filer - På WISEflow ligger et demoflow hvor du kan teste brugen af platformen. 
 • Konvertering i Excel og Word til PDF

Afprøv desuden den demoeksamen, der er tilknyttet din profil i WISEflow, så du ved, hvordan det foregår i eksamenssituationen.

Det anbefales at bruge Google Chrome som browser ved brug af WISEflow, da vi desværre oplever fejl i WISEflow ved brug af andre browsere. 

WISEflow support

Hvis du ønsker support til WISEflow, skal du kontakte din studiesekretær. 

Ved visse prøver kan der være behov for at kunne tegne ligninger, grafer m.v., som lettest laves i hånden. Hvis der er behov for dette, vil det fremgå af informationen forud for fagets start.  Disse skal også digitaliseres, og derfor vil der blive stillet værktøjer til rådighed fra akademiets side.

Test din computer og netværksadgang

Gør eksamen lettere for dig selv ved at teste din computer i god tid. Sørg for, at du kan få adgang til akademiets trådløse netværk. Du kan få adgang på to måder: Via gæstelogin og via Tryllehatten. Tryllehatten er et program der gør det muligt at tilkoble sig fællesdrev.

Oplever du problemer, kan du kontakte IT-afdelingen.

Studieprofil

Når du studerer på EAMV, kan du selv finde dine karakterer, rette dine oplysninger og skifte dit kodeord. Det gør du ved at logge ind med dit EAMV brugernavn og kodeord her: https://ums.eamv.dk

Se dine karakterer og hent udskrift

I UMS kan du via boksen "Karakter" se dine opnåede karakterer på din uddannelse samt hente en karakterudskrift.
Karakterudskriften hentes ved at trykke på den orange printer-ikon som er over karakter-billedet.
Til info, det bedste udprint opnås ved at vælge papirretning til liggende.

SMS-service

Du kan også benytte vores SMS-service, hvor du kan få tilsendt et kodeord til dit login og se dine karakterer. For at SMS-service virker optimalt, er det vigtigt, at dine oplysninger på din studieprofil er korrekte. 

Glemt kodeord: Send en SMS til 1204 med ordet "EAMV kodeord" og du vil efter ca. 5 minutter modtage en SMS med et nulstillet brugernavn og kodeord.
Karaktervisning: Send en SMS til tlf. 1204 med ordet "EAMV karakterer" og du vil efter ca. 5 minutter modtage en SMS med dine karakterer.

Brug for hjælp?

Har du glemt din adgangskode, eller har du problemer med at logge på, skal du kontakte din studiesekretær. Find kontaktoplysningerne her.


På skolen

På EAMV har vi vores eget tøj med logo på. Du kan bl.a. vælge imellem forskellige t-shirts og sweatshirts.

Fra august 2023 kan du som studerende hente en gratis t-shirt og/eller sweatshirt i receptionen. Gælder så længe lager haves.

Du kan se eksempler og priser på denne liste. (se bort fra priserne)
Har du spørgsmål, så skriv til vores studieadministration 

Vores kantiner tilbyder dagligt et bredt udvalg, hvor der lægges stor vægt på kundens ønsker og brugen af de sunde og gode råvarer. Vi anvender friske grøntsager, fiberrige og fedtfattige produkter.

Udvalget varierer, men der er altid morgentilbud, et varieret udvalg af salater, pålægs-frokostretter og salat m.m. 

Kantinerne byder også på små fristelser i form af frugt/grønt, brød/kager og forskellige kolde/varme drikke.

Studiecafeen har dagligt åben:

Morgenmad kl. 7.45-10.00
Lukket mellem 10.00-11.00 hver dag.
Frokost kl. 11.15-12.30 (åbent til kl. 13.30)
Fredag lukker kantinerne kl. 12.00

Til frokost er der hver dag salatbar, koldt bord og varmt bord.

Ønsker du at arbejde med idéudvikling i løbet af dit studium, så er INNOHUB noget for dig. Her kan du deltage i forskellige arrangementer og udvikle dine kompentencer sideløbende med din uddannelse. 

På EAMV finder du den nyeste litteratur inden for de forskellige uddannelsers fagområder.

E-Biblioteket tilbyder tidsskrifter, databaser og hjemmesider – alle udvalgt til Erhvervsakademi MidtVests målgruppe og med en kvalitetsvurdering.

Rundt på EAMV forefindes studieområder, hvor man frit kan opholde sig. Derudover findes et mindre antal grupperum, som, i det omfang de ikke er optaget af møder, kan benyttes af studerende. Grupperummene kan ikke på forhånd reserveres af studerende, men nogle af dem vil ofte være optaget til eksaminer, møder og lignende.

Fredagscaféen

Fredagscaféen består af frivillige studerende, som aktivt arbejder på at skabe et fællesskab for dig og dine medstuderende på tværs af EAMV’s uddannelser.

Udvalget beslutter hvilke aktiviteter, der skal iværksættes i løbet af studieåret – eksempler på disse kan være:

 • Fredagsbar
 • Diverse fester og arrangementer
 • Faglige foredrag
 • Deltagelse i planlægning af introarrangementer for nye studerende
 • Abonnementer på gratisaviser etc.
 • Rabatordninger

DSR iværksætter mange gode tiltag, så støt op om deres arrangementer!

 

Forslag

Har du et forslag eller lignende, som kan være med til at forberede din og andres studietid, er du altid velkommen til at kontakte formanden.

 

Du har også selv mulighed for at blive medlem af Fredagscaféen, hvis det har din interesse.

 

Kontakt

 

Herning

Kontakt i Herning via svi@eamv.dk

Holstebro

Kontakt i Holstebro via svi@eamv.dk

 

Tilskudsfordeling 2023

I 2023 er tilskuddet fra UFM fordelt med 50% til DSR i Herning og 50% til DSR i Holstebro:

Herning: 7.212 kr

Holstebro: 7.212 kr

Der arrangeres jævnligt fester af og for EAMV’s studerende. Afholdelse af fester kan kun ske efter aftale med Anette Becker Berg og John Brunsborg, og kun på sidste undervisningsdag i en uge.

Der udarbejdes sammen med John og Anette en festaftale, hvoraf det fremgår, hvem der har ansvaret for festens afholdelse samt oprydning og aflåsning af huset efter festens afslutning.

Mangelfuld oprydning samt ødelagt inventar hæfter de festansvarlige for. Festarrangørerne er selv ansvarlige for oprydning og rengøring efter festerne. Såfremt oprydning og rengøring ikke er sket på tilfredsstillende vis, vil der blive opkrævet et beløb for dette.

EAMV er et sted med et voksent studiemiljø. Vi er ikke tilhængere af firkantede ordensregler, og hverdagen skal fungere i kraft af almindelig sund fornuft og hensyntagen til andre. Der er dog få husregler.

Spisning

Al spisning foregår i kantinen. Det er ikke tilladt at spise i klasseværelserne. Der må ikke opstilles kaffemaskiner eller køleskabe og lign. i klasseværelser af hensyn til brandfare. Vær specielt opmærksom på, at gulvene i Playground og de tilstødende grupperum er sårbare. Mad og drikke er derfor ikke tilladt her.

Rygning

EAMV er et røgfrit akademi. Det er derfor IKKE tilladt at nyde tobak på akademiets grund (hverken inde eller ude) eller i skoletiden generelt. Det betyder, at hverken rygning eller indtagelse af tyggetobak og lignende er tilladt i din undervisningstid heller ikke selvom du er på ekskursion eller på studietur.

Alkohol og andre rusmidler

Alkohol må ikke nydes på EAMV’s område. I forbindelse med fester og andre særlige tilfælde dispenseres for denne regel. Generel dispensation er ligeledes givet til de studerendes fredagsbar fredag eftermiddag. Andre rusmidler må ikke forefindes, sælges eller indtages på EAMV’s område. Overtrædelse af denne regel kan medføre bortvisning fra uddannelsen.

Inventar

Der må ikke flyttes eller indsættes andet inventar i lokalerne, end det lokalerne er klargjort med. I forbindelse med ansøgt SPS midler kan der dispenseres for denne regel. Det betyder, at man ikke selv må medbringe og opstille egne møbler og stole. Stole sættes op på bordene en dag om ugen (den konkrete ugedag fremgår af et skilt i lokalet!), således at rengøringen kan komme til.

Ophængning af reklamer og oplysninger

Ophængning af oplysninger og reklamer må kun ske på de opslagstavler, som er på gangene og i klasselokalerne. Alternativt anvendes Teams.

Lokalerne generelt

Når den sidste person forlader lokalet, skal gardiner trækkes fra, lyset slukkes, dør og vinduer lukkes. Glaspartierne ud til gang arealerne må ikke tildækkes.


Få indflydelse som studerende både fagligt og socialt

For at sikre de studerende mulighed for indflydelse, er der oprettet studieråd for fuldtidsuddannelsene på EAMV.  

Studierådene rådgiver f.eks. ledelsen om udvikling af den faglige og pædagogiske kvalitet samt i at tiltrække og fastholde studerende. Derudover rådgiver de omkring den almindelige studietrivsel og undervisning. 

Er du interesseret i at blive en del af Studierådet på din uddannelse så kontakt uddannelseskoordinatoren på din uddannelse ved studiestart.

På EAMV er der uddannelsesudvalg for alle vores uddannelser.
Uddannelsesudvalgene har til formål at rådgive om uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet og arbejdsmarkedet. Uddannelsesudvalgenes medlemmer kommer primært fra erhvervslivet.
I alle uddannelsesudvalg er der også studerende fra uddannelsen repræsenteret. Som studerende giver det dig mulighed for at få indflydelse på udviklingen af den uddannelse, som du studerer på og du møder repræsentanter fra erhvervslivet.
Er du interesseret i at blive en del af uddannelsesudvalget på din uddannelse så kontakt uddannelseskoordinatoren på din uddannelse ved studiestart.

Som uddannelsesambassadør får du et fleksibelt og lønnet studiejob, hvor du selv byder ind på de opgaver, du har lyst til at være en del af. Du bliver repræsentant for såvel din egen uddannelse som for hele EAMV og samtidig rollemodel for andre unge, der snart skal vælge uddannelse. Du møder også studerende fra andre uddannelser end din egen og får dermed et netværk på tværs af akademiet.

Eksempler på opgaver:

 • Deltage i Åbent Hus-arrangementer på EAMV
 • Deltage i uddannelsesmesser i det midt- og vestjyske
 • Lave rundvisninger på EAMV
 • Være ”vært” når vi har gæster inde som ”studerende for en dag” 
 • Deltage i brobygningsaktiviteter med HF- og gymnasieelever
 • Hjælpe til i uge 43 med StudiePraktik
 • Holde oplæg om ”Livet som studerende på EAMV”
 • Indgå i interviews og videoer til fx hjemmeside og annoncering
 • Være aktiv på vores sociale medier
 • Andre aktiviteter der kan opstå hen ad vejen – ideer er altid mere end velkomne!

Er du interesseret i at blive uddannelsesambassadør så hold øje med jobopslaget på Teams i løbet af september eller kontakt studievejleder Andreas Mølgaard på amla@eamv.dk

På EAMV har vi fredagscaféer i både Herning og Holstebro. Her mødes studerende fredag over middag til hygge og socialt samvær. Der kan købes sodavand/øl/kaffe/chips.

Fredagscaféerne varetages af frivillige studerende og vi søger altid nogen, som har lyst til at være en del af denne gruppe.

Udover at passe fredagscaféerne er der også mulighed for at planlægge andre sociale aktiviteter på tværs af akademiet eks. filmaften, brætspilseftermiddag, fastelavnsfest eller andet, som man har lyst til.

Er du interesseret i at blive en del af fredagscaféerne så kontakt studievejleder Sofie Vinge på svi@eamv.dk