FAQ

Du søger om optagelse via www.optagelse.dk. Du skal bruge dit NemID, når du skal logge ind på Optagelse.dk. Der åbnes for adgang til indtastning af ansøgninger den 1. februar. 

Du finder brugervejledningen til at søge på Optagelse.dk her.

Når du har underskrevet og godkendt din ansøgning på Optagelse.dk, vil du få en kvittering fra Optagelse.dk. Ansøgningen videresendes herefter automatisk til Erhvervsakademi MidtVest. Du vil høre fra os, hvis vi har spørgsmål til din ansøgning eller mangler dokumentation. Opfylder du ikke adgangskravene, vil du få et afslag fra os, så snart vi har vurderet din ansøgning.

Der åbnes for ansøgninger på alle uddannelser den 1. februar.

Ansøgningsfristerne for at søge optagelse på erhvervsakademiuddannelserne og den 3½-årige finansbacheloruddannelse (søges på Optagelse.dk): 

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Ansøgningsfristen for at søge optagelse på de 1½-årige top-up professionsbacheloruddannelser (søges online på EAMV.dk): 

1. juli

Det kommer an på din uddannelsesbaggrund.

Kvote 1: Har du en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), skal du søge optagelse via kvote 1. I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Hvis du udover din gymnasiale eksamen har andet, som du ønsker at blive vurderet på (f.eks. relevant erhvervserfaring eller en erhvervsuddannelse), skal du søge via kvote 2.

Kvote 2: Har du en erhvervsuddannelse eller en udenlandsk eksamen, eller vil du gerne vurderes på andet end dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen, skal du søge optagelse via kvote 2. I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – det er altså en blanding af din uddannelse, karakterer, relevant erhvervserfaring, supplerende uddannelser og lignende.
Du kan se de konkrete kriterier for uddannelser med adgangsbegrænsning her:

Byggekoordinator:
Ansøgerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Relevante fag på minimum C-niveau
 • Relevant erhvervserfaring
 • Supplerende relevant uddannelse
 • Motivationsskrivelse

Datamatiker:
Ansøgerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Opnåede karakterer i matematik på minimum B-niveau
 • Supplerende relevante fag på minimum C-niveau
 • Relevant erhvervserfaring
 • Supplerende relevant uddannelse
 • Motivationsskrivelse

Laborant og Procesteknolog:
Ansøgerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Opnåede karakterer i kemi, matematik, naturfag og bioteknologi på minimum C-niveau
 • Supplerende naturvidenskabelige fag på minimum C-niveau
 • Relevant erhvervserfaring
 • Supplerende relevant uddannelse
 • Motivationsskrivelse

Multimediedesigner:
Ansøgerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Opnåede karakterer i matematik eller erhvervsøkonomi på minimum C-niveau samt engelsk på minimum C-niveau
 • Supplerende relevante fag på minimum C-niveau
 • Relevant erhvervserfaring
 • Supplerende relevant uddannelse
 • Motivationsskrivelse

Adgangskravene kan du læse om under den enkelte uddannelse. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte studievejlederen.

For at blive optaget på en af Erhvervsakademi MidtVest’s uddannelser med en udenlandsk eksamen er der både faglige adgangskrav og sproglige adgangskrav, som skal være opfyldt.

Faglige adgangskrav

Du kan søge om optagelse med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse som minimum kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Du kan undersøge, om din udenlandske uddannelse er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark, ved at slå den op i Eksamenshåndbogen.

Vi anbefaler, at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Herefter kan vi – med udgangspunkt i denne vurdering - tage stilling til, hvorvidt du opfylder adgangskravene. 

Læs mere om vurdering og anerkendelse af udenlandsk uddannelse hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

Sproglige adgangskrav

Alle uddannelser på Erhvervsakademi MidtVest har dansk som undervisningssprog. Det vil sige, at alt undervisning, gruppearbejde, skriftlige afleveringer og eksaminer foregår på dansk. 

For at kunne optages på en uddannelse skal du derfor have bestået Studieprøven, dansk A-niveau eller på anden vis kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Dokumentation der skal uploades sammen med din ansøgning

Når du søger om optagelse hos Erhvervsakademi MidtVest på baggrund af en udenlandsk uddannelse, skal du huske at uploade følgende dokumentation:

En certificeret kopi af originale samt oversatte eksamensbeviser for alle de uddannelser du ønsker at blive vurderet på. Eksamensbeviser og dokumentationer fra udlandet skal være oversat til enten engelsk eller dansk.
Fagbeskrivelser, semesterplaner eller lignende som beskriver fagindhold, læringsmål, timeantal mv. – denne dokumentation bruger Erhvervsakademi MidtVest til at vurdere, om du opfylder de specifikke krav til fagniveauer.

Læs om kravene på ministeriets hjemmeside.
 
Senest gældende opholdstilladelse (både forside og bagside) samt brevet du modtog med Udlændingestyrelsens afgørelse om opholdstilladelse. OBS: Dette er ikke et krav, hvis du er EU- eller EØS-borger.
Dokumentation for bestået Studieprøve, dansk A eller tilsvarende danskkundskaber.
1 A4-sides motiveret ansøgning, hvor du på dansk beskriver dig selv, din uddannelsesbaggrund og din motivation for at søge om optagelse på Erhvervsakademi MidtVest.

Ansøgningsfrist

Hvis du søger om optagelse med en udenlandsk eksamen, skal du søge via Kvote 2. Det betyder, at du kan søge fra den 1. februar og til senest den 15. marts kl. 12:00. Du søger om optagelse gennem hjemmesiden: www.optagelse.dk.

Dit lokale VUC har sandsynligvis et tilbud som passer. Find dit lokale VUC.

Der er også muligheder inden for gymnasial supplering. I Region Midtjylland er det VUC Århus der administrerer.

Læs mere på deres hjemmeside.

Fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademi MidtVest har studiestart én gang årligt - ultimo august.  

I de fleste tilfælde giver vi ikke merit. Dog vil du kunne få merit, hvis du har bestået fag, som svarer præcist til en eksamen på den uddannelse, du søger om optagelse på. 

Du kan læse mere om merit på videregående uddannelser her.

Det kan du se på den enkelte uddannelses side.

Kvote 1

Du skal søge via kvote 1, hvis du har en gymnasial eksamen.

I kvote 1 bliver din ansøgning alene vurderet på baggrund af dit karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen.

Ansøgningsfristen i kvote 1 er 5. juli kl. 12:00.

Bemærk: Hvis du ønsker at blive vurderet på andet end dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen, kan du søge i kvote 2. Hvis du søger i kvote 2 - altså inden 15. marts - men i din ansøgning kun angiver og dokumenterer, at du har en gymnasial eksamen, bliver din ansøgning kun vurderet i kvote 1.

Kvote 2

Du skal søge via kvote 2, hvis du enten har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen (fx en erhvervsuddannelse eller en udenlandsk eksamen) eller hvis du har en gymnasial eksamen, men gerne vil vurderes på andet end dit karaktergennemsnit. I kvote 2 vurderer vi dine samlede kvalifikationer - det er altså en blanding af din uddannelse, karakterer, relevant erhvervserfaring, supplerende uddannelser og lignende. 

OBS: Vær opmærksom på, at der på de dimensionerede uddannelser også skal medsendes en motivationsskrivelse. 

Ansøgningsfristen i kvote 2 er 15. marts kl. 12:00.

 

Dispensation

Hvis du ønsker at søge dispensation for adgangskrav på en videregående uddannelse, er fristen 1. maj

 

Overbygningsuddannelser (1,5-årig top-up) 

Ansøgningsfristen til overbygningsuddannelserne er 1. juli kl. 12:00.  

 

Du skal medsende dokumentation, der viser, at du opfylder adgangskravene, og for de aktiviteter, du i øvrigt har oplyst ansøgningen. Alle bilag skal uploades samtidig med din ansøgning på Optagelse.dk.  

Dokumentation for beståede eksamener, der først afsluttes efter, du har sendt din ansøgning, skal uploades på Optagelse.dk straks efter, du har modtaget beviset - dog senest 5. juli, kl. 12.00.

Bemærk: Bliver du student i juni i indeværende år og underskriver din ansøgning på Optagelse.dk, inden du har modtaget dit eksamensbevis, vil eksamensbeviset ikke automatisk blive uploadet fra Eksamensdatabasen. Det er dit eget ansvar at sørge for dette. 
Du kan forvente, at dit eksamensbevis er lagt i Eksamensdatabasen, når du får eksamensbeviset i hånden på din gymnasiale skole. Herefter skal du logge ind på Optagelse.dk med dit NemID og uploade dit eksamensbevis fra Eksamensdatabasen (se brugervejledningen på Optagelse.dk).
Hvis dit eksamensbevis ikke er uploadet og vedhæftet din ansøgning på Optagelse.dk senest 5. juli, kl. 12.00, kan vi ikke vurdere din ansøgning, og du vil derfor modtage et afslag på din ansøgning.

Dokumentation for beståede suppleringskurser, som du først modtager efter 5. juli, skal du oplade via "Sikker upload" på vores kontakt-side

Vi oplever, at et stigende antal af vores studerende ønsker at tage deres praktikophold i udlandet. Det er der gode grunde til. Med et udlandsophold får du kendskab til en anden kultur og styrket dine sprogfærdigheder, mens du prøver kræfter med arbejdsmarkedet. Du er selv ansvarlig for at finde dit praktiksted, men EAMV står klar til at rådgive og hjælpe dig.

Læs mere om praktik i udlandet her.

Ja, der findes særlige støtteforanstaltninger til bl.a ordblinde, ved fysiske og psykiske funktionsnedsættelser høre- og synsnedsættelser mm. 
Der søges gennem SPS-ordningen efter man er optaget på studiet.

Læs mere under 'Specialpædagogisk støtte' her.

 

Du kontakter din SPS-vejleder på sps@eamv.dk, som hjælper med anskaffelsen af støtten.

Det er muligt at skifte uddannelse.

Du skal dog være opmærksom på:

at du skal opfylde adgangskravene på den nye uddannelse
at du normalt først kan starte på den nye uddannelse, når der starter et nyt hold (du bliver altså optaget på lige fod med nye studerende)
at der er adgangsbegrænsning (dimensionering) på visse uddannelser
at du måske ikke har SU nok til at fuldføre den nye uddannelse

Nej, der er ikke særlige økonomiske støttemuligheder (ud over SU) på videregående uddannelser på fuldtid. 

Et fag er bestået og adgangsgivende til uddannelsen, hvis gennemsnittet for den mundtlige og skriftlige karakter er 02 eller derover.

Kortere sygdomsforløb meddeles til uddannelseskoordinatoren. Længere sygdomsforløb meddeles også til uddannelseskoordinatoren, men skal også drøftes med studievejlederen, idet der kan være problemstillinger vedrørende forsinkelser på studiet og/eller SU.  

Det afhænger af, hvornår du har afsluttet din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse. 

Har du afsluttet din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse i juni måned i indeværende år har du mulighed for at få SU i juli og august måned, såfremt du når at søge SU i juli måned. 

Har du færdiggjort din uddannelse før juni måned i indeværende år er du ikke berettiget til at søge SU i sommerferien men kan først søge fra d. 1. august med studiestart 1. september. 

 

Når du bliver optaget på uddannelsen, skal du vente med at søge SU til du har sagt "ja-tak" til studiepladsen. 

Du søger SU inde i "min-SU". Vær opmærksom på at du først skal søge SU, når du kan vælge Erhvervsakademi MidtVest på listen, da det betyder, at du er oprettet i vores studieadministrative system. 

Du kan først lave ansøgningen en måned før du er berettiget til din SU. Din SU starter i september måned, og din ansøgning kan derfor først foretages i august. HUSK at vælge 1. september som start på uddannelsen.
Du kan ikke få SU i august måned.

Uanset din alder så har dine forældres indkomst betydning for, hvor meget SU du kan få, læs mere omkring dette på su.dk

Satsen for udeboende på videregående uddannelser er 6.820kr. pr. mdr. før skat i 2024.

Du betragtes som udeboende så snart din folkeregisteradresse ikke er den samme som dine forældres.

Læs om reglerne for bopæl og SU-satser.

Ved at anvende den regnemaskine, der er på su.dk, kan du udregne, hvor stort et fribeløb du har ved siden af din SU. Udregning af fribeløbet er på eget ansvar.

Husk at regne dine feriepenge med i din samlede indtægt. De tæller med i det år, hvor du bliver beskattet af dem. Og det kan både være det år, hvor du optjener dem, eller det år du får dem udbetalt. Du skal kontakte din arbejdsgiver for afklaring af, om det er det ene eller det andet.

Vær opmærksom på at SU-vejlederen ikke må lave disse udregninger for dig eller godkende det beløb du kommer frem til.

Ja, du søger om dette på MinSU. Satserne finder du på su.dk

Husk at godkende låneplanen på MinSU – her skal du selv udfylde, hvor mange penge du ønsker at låne.

Du kan senest rette i din låneplan den 15. december.

Du betaler ikke skat af dit SU-lån.

Når SU-styrelsen får besked fra CPR-registret om, at du pr. den første i måneden er udeboende, vil din SU-sats automatisk blive reguleret inden for 1-2 uger. Du vil derefter modtage en ny støttemeddelelse i din e-Boks. Beskeden, om at du er flyttet, bliver først overført til SU-systemet på flyttedatoen eller den første hverdag derefter.

Flytter du efter den 1. i en måned, vil din SU-sats blive ændret fra den efterfølgende måned.

Hvis du flytter hjem til dine forældre, under din uddannelse, vil du blive betragtet som hjemmeboende fra den dag, hvor du skifter adresse på Folkeregisteret eller på borger.dk. Der går ca. 14 dage, fra du har foretaget adresseændringen, til den slår igennem i SU-systemet.

Du kan på Ungdomskort.dk søge om ungdomskort til din videregående uddannelse.

Læs mere om hvordan du søger Ungdomskortet.

Hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, har du mulighed for at søge om kilometerpenge.

Læs mere omkring kilometerpenge.

Hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, har du mulighed for at søge om kilometerpenge.

For at få kilometerpenge skal du både opfylde betingelserne for Ungdomskort og opfylde en af de særlige betingelser herunder: 

Der er ikke mulighed for offentlig transport på en del eller hele strækningen mellem dit hjem og uddannelsessted.
Offentlig transport giver en samlet ventetid på mindst 2 timer pr. undervisningsdag.
Brug af offentlig transport forlænger din samlede rejsetid fra bopæl til uddannelsessted med mere end 2 timer i forhold til bilkørsel.
Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

Det er vigtigt, når du søger om kilometerpenge, at du vedhæfter dokumentation i pdf-fil. Denne skal indeholde:

rejsetider med offentlig transport for ud- og hjemrejse fra rejseplanen.dk
rutebeskrivelse i bil med tid og afstand fra krak.dk

Læs mere om kilometerpenge og læs mere om hvordan du søger kilometerpenge.

Såfremt du bliver godkendt til kilometerpenge, skal du selv søge om udbetaling ved at taste dine rejsedage i selvbetjeningen. Det er dit eget ansvar at søge om udbetaling inden tidsfristen, som er den 5. i den måned der ligger to måneder efter den måned, hvor du har haft rejsedagene. Du kan læse mere om udbetaling af kilometerpenge her. 

Da praktikperioden er en obligatorisk del af din uddannelse, kan du få SU under din praktik.

Som laborantstuderende er man i lønnet praktik, så der får man løn i stedet for SU.

Hvis du vælger at tage praktikken i udlandet, har du stadig mulighed for at få SU under praktikken. Kontakt din SU-vejleder for nærmere information.

Husk at søge om SU på din nye uddannelse – din SU bliver automatisk stoppet, når du melder dig ud af din gamle uddannelse.

Husk at tjekke om din SU bliver stoppet, hvis du stopper på uddannelsen - ellers får du et tilbagebetalingskrav.

Du kan også kontakte SU-vejlederen.

Din SU stopper automatisk ved det sluttidspunkt, der er registreret på MinSU. Såfremt du har flere SU-klip tilbage, kan du på MinSU forlænge din uddannelse under ”Ret din SU”.

Du kan tidligst få SU igen fra den måned, hvor du ændrer sluttidspunktet. Det er dit ansvar, at du søger SU i tide, såfremt du bliver forsinket.

Nej, du kan ikke få SU, hvis du har orlov fra studiet.

Ja, du kan søge om fødselsklip på MinSU. Læs mere omkring dette på su.dk

Du kan få forsørgertillæg, eller supplerende SU-lån, hvis du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år, såfremt barnet har folkeregisteradresse hos dig.

Du vil ikke blive betragtet som forsøger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmor/-far.

Læs mere på su.dk omkring forsørgertillæg.

SU-styrelsen trækker automatisk oplysninger fra SKAT, så du bedes kontakte SKAT for at få hjælp.

Du søger om optagelse via www.optagelse.dk. Du skal bruge dit NemID, når du skal logge ind på Optagelse.dk. Der åbnes for adgang til indtastning af ansøgninger den 1. februar. 

Du finder brugervejledningen til at søge på Optagelse.dk her.

Når du har underskrevet og godkendt din ansøgning på Optagelse.dk, vil du få en kvittering fra Optagelse.dk. Ansøgningen videresendes herefter automatisk til Erhvervsakademi MidtVest. Du vil høre fra os, hvis vi har spørgsmål til din ansøgning eller mangler dokumentation. Opfylder du ikke adgangskravene, vil du få et afslag fra os, så snart vi har vurderet din ansøgning.

Der åbnes for ansøgninger på alle uddannelser den 1. februar.

Ansøgningsfristerne for at søge optagelse på erhvervsakademiuddannelserne og den 3½-årige finansbacheloruddannelse (søges på Optagelse.dk): 

Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Ansøgningsfristen for at søge optagelse på de 1½-årige top-up professionsbacheloruddannelser (søges online på EAMV.dk): 

1. juli

Det kommer an på din uddannelsesbaggrund.

Kvote 1: Har du en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), skal du søge optagelse via kvote 1. I kvote 1 bliver du optaget på baggrund af karaktergennemsnittet fra din gymnasiale eksamen. Hvis du udover din gymnasiale eksamen har andet, som du ønsker at blive vurderet på (f.eks. relevant erhvervserfaring eller en erhvervsuddannelse), skal du søge via kvote 2.

Kvote 2: Har du en erhvervsuddannelse eller en udenlandsk eksamen, eller vil du gerne vurderes på andet end dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen, skal du søge optagelse via kvote 2. I kvote 2 bliver du optaget på baggrund af en samlet vurdering af dine kvalifikationer – det er altså en blanding af din uddannelse, karakterer, relevant erhvervserfaring, supplerende uddannelser og lignende.
Du kan se de konkrete kriterier for uddannelser med adgangsbegrænsning her:

Byggekoordinator:
Ansøgerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Relevante fag på minimum C-niveau
 • Relevant erhvervserfaring
 • Supplerende relevant uddannelse
 • Motivationsskrivelse

Datamatiker:
Ansøgerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Opnåede karakterer i matematik på minimum B-niveau
 • Supplerende relevante fag på minimum C-niveau
 • Relevant erhvervserfaring
 • Supplerende relevant uddannelse
 • Motivationsskrivelse

Laborant og Procesteknolog:
Ansøgerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Opnåede karakterer i kemi, matematik, naturfag og bioteknologi på minimum C-niveau
 • Supplerende naturvidenskabelige fag på minimum C-niveau
 • Relevant erhvervserfaring
 • Supplerende relevant uddannelse
 • Motivationsskrivelse

Multimediedesigner:
Ansøgerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

 • Opnåede karakterer i matematik eller erhvervsøkonomi på minimum C-niveau samt engelsk på minimum C-niveau
 • Supplerende relevante fag på minimum C-niveau
 • Relevant erhvervserfaring
 • Supplerende relevant uddannelse
 • Motivationsskrivelse

Adgangskravene kan du læse om under den enkelte uddannelse. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte studievejlederen.

For at blive optaget på en af Erhvervsakademi MidtVest’s uddannelser med en udenlandsk eksamen er der både faglige adgangskrav og sproglige adgangskrav, som skal være opfyldt.

Faglige adgangskrav

Du kan søge om optagelse med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse som minimum kan sidestilles med en dansk adgangsgivende eksamen.

Du kan undersøge, om din udenlandske uddannelse er adgangsgivende til videregående uddannelse i Danmark, ved at slå den op i Eksamenshåndbogen.

Vi anbefaler, at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Herefter kan vi – med udgangspunkt i denne vurdering - tage stilling til, hvorvidt du opfylder adgangskravene. 

Læs mere om vurdering og anerkendelse af udenlandsk uddannelse hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

Sproglige adgangskrav

Alle uddannelser på Erhvervsakademi MidtVest har dansk som undervisningssprog. Det vil sige, at alt undervisning, gruppearbejde, skriftlige afleveringer og eksaminer foregår på dansk. 

For at kunne optages på en uddannelse skal du derfor have bestået Studieprøven, dansk A-niveau eller på anden vis kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Dokumentation der skal uploades sammen med din ansøgning

Når du søger om optagelse hos Erhvervsakademi MidtVest på baggrund af en udenlandsk uddannelse, skal du huske at uploade følgende dokumentation:

En certificeret kopi af originale samt oversatte eksamensbeviser for alle de uddannelser du ønsker at blive vurderet på. Eksamensbeviser og dokumentationer fra udlandet skal være oversat til enten engelsk eller dansk.
Fagbeskrivelser, semesterplaner eller lignende som beskriver fagindhold, læringsmål, timeantal mv. – denne dokumentation bruger Erhvervsakademi MidtVest til at vurdere, om du opfylder de specifikke krav til fagniveauer.

Læs om kravene på ministeriets hjemmeside.
 
Senest gældende opholdstilladelse (både forside og bagside) samt brevet du modtog med Udlændingestyrelsens afgørelse om opholdstilladelse. OBS: Dette er ikke et krav, hvis du er EU- eller EØS-borger.
Dokumentation for bestået Studieprøve, dansk A eller tilsvarende danskkundskaber.
1 A4-sides motiveret ansøgning, hvor du på dansk beskriver dig selv, din uddannelsesbaggrund og din motivation for at søge om optagelse på Erhvervsakademi MidtVest.

Ansøgningsfrist

Hvis du søger om optagelse med en udenlandsk eksamen, skal du søge via Kvote 2. Det betyder, at du kan søge fra den 1. februar og til senest den 15. marts kl. 12:00. Du søger om optagelse gennem hjemmesiden: www.optagelse.dk.

Dit lokale VUC har sandsynligvis et tilbud som passer. Find dit lokale VUC.

Der er også muligheder inden for gymnasial supplering. I Region Midtjylland er det VUC Århus der administrerer.

Læs mere på deres hjemmeside.

Fuldtidsuddannelserne på Erhvervsakademi MidtVest har studiestart én gang årligt - ultimo august.  

I de fleste tilfælde giver vi ikke merit. Dog vil du kunne få merit, hvis du har bestået fag, som svarer præcist til en eksamen på den uddannelse, du søger om optagelse på. 

Du kan læse mere om merit på videregående uddannelser her.

Det kan du se på den enkelte uddannelses side.

Kvote 1

Du skal søge via kvote 1, hvis du har en gymnasial eksamen.

I kvote 1 bliver din ansøgning alene vurderet på baggrund af dit karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen.

Ansøgningsfristen i kvote 1 er 5. juli kl. 12:00.

Bemærk: Hvis du ønsker at blive vurderet på andet end dit karaktergennemsnit fra din gymnasiale eksamen, kan du søge i kvote 2. Hvis du søger i kvote 2 - altså inden 15. marts - men i din ansøgning kun angiver og dokumenterer, at du har en gymnasial eksamen, bliver din ansøgning kun vurderet i kvote 1.

Kvote 2

Du skal søge via kvote 2, hvis du enten har et andet adgangsgrundlag end en gymnasial eksamen (fx en erhvervsuddannelse eller en udenlandsk eksamen) eller hvis du har en gymnasial eksamen, men gerne vil vurderes på andet end dit karaktergennemsnit. I kvote 2 vurderer vi dine samlede kvalifikationer - det er altså en blanding af din uddannelse, karakterer, relevant erhvervserfaring, supplerende uddannelser og lignende. 

OBS: Vær opmærksom på, at der på de dimensionerede uddannelser også skal medsendes en motivationsskrivelse. 

Ansøgningsfristen i kvote 2 er 15. marts kl. 12:00.

 

Dispensation

Hvis du ønsker at søge dispensation for adgangskrav på en videregående uddannelse, er fristen 1. maj

 

Overbygningsuddannelser (1,5-årig top-up) 

Ansøgningsfristen til overbygningsuddannelserne er 1. juli kl. 12:00.  

 

Du skal medsende dokumentation, der viser, at du opfylder adgangskravene, og for de aktiviteter, du i øvrigt har oplyst ansøgningen. Alle bilag skal uploades samtidig med din ansøgning på Optagelse.dk.  

Dokumentation for beståede eksamener, der først afsluttes efter, du har sendt din ansøgning, skal uploades på Optagelse.dk straks efter, du har modtaget beviset - dog senest 5. juli, kl. 12.00.

Bemærk: Bliver du student i juni i indeværende år og underskriver din ansøgning på Optagelse.dk, inden du har modtaget dit eksamensbevis, vil eksamensbeviset ikke automatisk blive uploadet fra Eksamensdatabasen. Det er dit eget ansvar at sørge for dette. 
Du kan forvente, at dit eksamensbevis er lagt i Eksamensdatabasen, når du får eksamensbeviset i hånden på din gymnasiale skole. Herefter skal du logge ind på Optagelse.dk med dit NemID og uploade dit eksamensbevis fra Eksamensdatabasen (se brugervejledningen på Optagelse.dk).
Hvis dit eksamensbevis ikke er uploadet og vedhæftet din ansøgning på Optagelse.dk senest 5. juli, kl. 12.00, kan vi ikke vurdere din ansøgning, og du vil derfor modtage et afslag på din ansøgning.

Dokumentation for beståede suppleringskurser, som du først modtager efter 5. juli, skal du oplade via "Sikker upload" på vores kontakt-side

Vi oplever, at et stigende antal af vores studerende ønsker at tage deres praktikophold i udlandet. Det er der gode grunde til. Med et udlandsophold får du kendskab til en anden kultur og styrket dine sprogfærdigheder, mens du prøver kræfter med arbejdsmarkedet. Du er selv ansvarlig for at finde dit praktiksted, men EAMV står klar til at rådgive og hjælpe dig.

Læs mere om praktik i udlandet her.

Ja, der findes særlige støtteforanstaltninger til bl.a ordblinde, ved fysiske og psykiske funktionsnedsættelser høre- og synsnedsættelser mm. 
Der søges gennem SPS-ordningen efter man er optaget på studiet.

Læs mere under 'Specialpædagogisk støtte' her.

 

Du kontakter din SPS-vejleder på sps@eamv.dk, som hjælper med anskaffelsen af støtten.

Det er muligt at skifte uddannelse.

Du skal dog være opmærksom på:

at du skal opfylde adgangskravene på den nye uddannelse
at du normalt først kan starte på den nye uddannelse, når der starter et nyt hold (du bliver altså optaget på lige fod med nye studerende)
at der er adgangsbegrænsning (dimensionering) på visse uddannelser
at du måske ikke har SU nok til at fuldføre den nye uddannelse

Nej, der er ikke særlige økonomiske støttemuligheder (ud over SU) på videregående uddannelser på fuldtid. 

Et fag er bestået og adgangsgivende til uddannelsen, hvis gennemsnittet for den mundtlige og skriftlige karakter er 02 eller derover.

Kortere sygdomsforløb meddeles til uddannelseskoordinatoren. Længere sygdomsforløb meddeles også til uddannelseskoordinatoren, men skal også drøftes med studievejlederen, idet der kan være problemstillinger vedrørende forsinkelser på studiet og/eller SU.  

Det afhænger af, hvornår du har afsluttet din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse. 

Har du afsluttet din adgangsgivende erhvervsakademiuddannelse i juni måned i indeværende år har du mulighed for at få SU i juli og august måned, såfremt du når at søge SU i juli måned. 

Har du færdiggjort din uddannelse før juni måned i indeværende år er du ikke berettiget til at søge SU i sommerferien men kan først søge fra d. 1. august med studiestart 1. september. 

 

Når du bliver optaget på uddannelsen, skal du vente med at søge SU til du har sagt "ja-tak" til studiepladsen. 

Du søger SU inde i "min-SU". Vær opmærksom på at du først skal søge SU, når du kan vælge Erhvervsakademi MidtVest på listen, da det betyder, at du er oprettet i vores studieadministrative system. 

Du kan først lave ansøgningen en måned før du er berettiget til din SU. Din SU starter i september måned, og din ansøgning kan derfor først foretages i august. HUSK at vælge 1. september som start på uddannelsen.
Du kan ikke få SU i august måned.

Uanset din alder så har dine forældres indkomst betydning for, hvor meget SU du kan få, læs mere omkring dette på su.dk

Satsen for udeboende på videregående uddannelser er 6.820kr. pr. mdr. før skat i 2024.

Du betragtes som udeboende så snart din folkeregisteradresse ikke er den samme som dine forældres.

Læs om reglerne for bopæl og SU-satser.

Ved at anvende den regnemaskine, der er på su.dk, kan du udregne, hvor stort et fribeløb du har ved siden af din SU. Udregning af fribeløbet er på eget ansvar.

Husk at regne dine feriepenge med i din samlede indtægt. De tæller med i det år, hvor du bliver beskattet af dem. Og det kan både være det år, hvor du optjener dem, eller det år du får dem udbetalt. Du skal kontakte din arbejdsgiver for afklaring af, om det er det ene eller det andet.

Vær opmærksom på at SU-vejlederen ikke må lave disse udregninger for dig eller godkende det beløb du kommer frem til.

Ja, du søger om dette på MinSU. Satserne finder du på su.dk

Husk at godkende låneplanen på MinSU – her skal du selv udfylde, hvor mange penge du ønsker at låne.

Du kan senest rette i din låneplan den 15. december.

Du betaler ikke skat af dit SU-lån.

Når SU-styrelsen får besked fra CPR-registret om, at du pr. den første i måneden er udeboende, vil din SU-sats automatisk blive reguleret inden for 1-2 uger. Du vil derefter modtage en ny støttemeddelelse i din e-Boks. Beskeden, om at du er flyttet, bliver først overført til SU-systemet på flyttedatoen eller den første hverdag derefter.

Flytter du efter den 1. i en måned, vil din SU-sats blive ændret fra den efterfølgende måned.

Hvis du flytter hjem til dine forældre, under din uddannelse, vil du blive betragtet som hjemmeboende fra den dag, hvor du skifter adresse på Folkeregisteret eller på borger.dk. Der går ca. 14 dage, fra du har foretaget adresseændringen, til den slår igennem i SU-systemet.

Du kan på Ungdomskort.dk søge om ungdomskort til din videregående uddannelse.

Læs mere om hvordan du søger Ungdomskortet.

Hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, har du mulighed for at søge om kilometerpenge.

Læs mere omkring kilometerpenge.

Hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, har du mulighed for at søge om kilometerpenge.

For at få kilometerpenge skal du både opfylde betingelserne for Ungdomskort og opfylde en af de særlige betingelser herunder: 

Der er ikke mulighed for offentlig transport på en del eller hele strækningen mellem dit hjem og uddannelsessted.
Offentlig transport giver en samlet ventetid på mindst 2 timer pr. undervisningsdag.
Brug af offentlig transport forlænger din samlede rejsetid fra bopæl til uddannelsessted med mere end 2 timer i forhold til bilkørsel.
Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

Det er vigtigt, når du søger om kilometerpenge, at du vedhæfter dokumentation i pdf-fil. Denne skal indeholde:

rejsetider med offentlig transport for ud- og hjemrejse fra rejseplanen.dk
rutebeskrivelse i bil med tid og afstand fra krak.dk

Læs mere om kilometerpenge og læs mere om hvordan du søger kilometerpenge.

Såfremt du bliver godkendt til kilometerpenge, skal du selv søge om udbetaling ved at taste dine rejsedage i selvbetjeningen. Det er dit eget ansvar at søge om udbetaling inden tidsfristen, som er den 5. i den måned der ligger to måneder efter den måned, hvor du har haft rejsedagene. Du kan læse mere om udbetaling af kilometerpenge her. 

Da praktikperioden er en obligatorisk del af din uddannelse, kan du få SU under din praktik.

Som laborantstuderende er man i lønnet praktik, så der får man løn i stedet for SU.

Hvis du vælger at tage praktikken i udlandet, har du stadig mulighed for at få SU under praktikken. Kontakt din SU-vejleder for nærmere information.

Husk at søge om SU på din nye uddannelse – din SU bliver automatisk stoppet, når du melder dig ud af din gamle uddannelse.

Husk at tjekke om din SU bliver stoppet, hvis du stopper på uddannelsen - ellers får du et tilbagebetalingskrav.

Du kan også kontakte SU-vejlederen.

Din SU stopper automatisk ved det sluttidspunkt, der er registreret på MinSU. Såfremt du har flere SU-klip tilbage, kan du på MinSU forlænge din uddannelse under ”Ret din SU”.

Du kan tidligst få SU igen fra den måned, hvor du ændrer sluttidspunktet. Det er dit ansvar, at du søger SU i tide, såfremt du bliver forsinket.

Nej, du kan ikke få SU, hvis du har orlov fra studiet.

Ja, du kan søge om fødselsklip på MinSU. Læs mere omkring dette på su.dk

Du kan få forsørgertillæg, eller supplerende SU-lån, hvis du er biologisk forælder eller adoptivforælder til et barn under 18 år, såfremt barnet har folkeregisteradresse hos dig.

Du vil ikke blive betragtet som forsøger, hvis du for eksempel er plejeforælder eller stedmor/-far.

Læs mere på su.dk omkring forsørgertillæg.

SU-styrelsen trækker automatisk oplysninger fra SKAT, så du bedes kontakte SKAT for at få hjælp.