Tre laborant-studerende arbejder i laboratoriet

Laborant

Drømmer du om at arbejde i et laboratorium og udføre analyser af bl.a. fødevarer, miljøprøver eller materialer? Så kan den 2,5-årige uddannelse til laborant være den rigtige vej for dig.

På uddannelsen lærer du bl.a. at planlægge og udføre det praktiske laboratoriearbejde samt hvordan du bruger de rigtige metoder, teknikker og udstyr til at analysere prøver. 

Det sidste år af uddannelsen foregår i praktik i en virksomhed, hvor du får løn.

Du får altså kompetencer og praktisk erfaring til at kunne gøre karriere i et laboratorium inden for forskellige industrier fx fødevare-, medicinal- eller kemisk industri.

Studiestart 26. august 2024

Varighed 2,5 år

Lokation Holstebro

Økonomi SU

En uddannelse med teori og praksis

Laborant er en videregående uddannelse, der varer 2,5 år og består af 5 semestre.

 • 1. og 2. semester: Klasseundervisning
 • 3. semester: Projektundervisning
 • 4. og 5. semester: Praktik
 • 5. semester: Afsluttende projekt

Hvordan er undervisningen på laborant?

Arbejdsformen er fra studiestart overvejende underviserstyret med beskrevne forløb og præciserende oplæg. Herefter ændrer arbejdsformen sig, så jo længere du kommer i dit studie, jo mere kan du selv bestemme og planlægge dit arbejde.
På 3. semester af laborantuddannelsen har du næsten udelukkende projektundervisning. 

Mere end halvdelen af undervisningen foregår i laboratorierne med den hvide kittel på.

Fokus på gruppearbejde og samarbejde 

Under hele uddannelsen skal du arbejde i gruppe med 2 studerende – både med planlægningen af laboratoriearbejdet, i selve laboratoriet og når I skal skrive rapporter. 

Tematisk undervisning

Undervisningen på uddannelsen er delt op i temaer for at gøre det tværfagligt og nærværende for dig. Det vil sige, at du inden for hvert tema skal lære den tilknyttede teori og laboratorieteknikker. 

Temaerne kan variere fra hold til hold, men eksempler på temaer kunne være: 

 • Laboratorieteknik
 • Bakterieidentifikation
 • Vand og miljø
 • Fødevarer
 • Fermentering og proteinkemi
 • Synteser
 • Materialeprøvning
 • Indkøring af metoder
 • Kvalificering og validering
 • Kemiteknologisk laboratoriemetodik og teknikker
 • Bioteknologisk laboratoriemetodik og teknikker

Hvilke fag er der på laborantuddannelsen?

På uddannelsen vil du både have obligatoriske fag og valgfag. Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år.

Obligatoriske fag

Fagområderne er:

Laboratoriearbejde

I dette fagområde lærer du at planlægge og udføre det praktiske laboratoriearbejde, så tiden og ressourcerne udnyttes bedst muligt og resultaterne bliver rigtige.

Der trænes i beregninger i forbindelse med fx reagensfremstilling og i beregning og vurdering af resultaterne, der kommer fra analysering af en prøve. Der læres at kommunikere disse resultater videre både mundtligt og skriftligt, og da resultaterne er fremkommet via et samarbejde, indgår emnet samarbejde også i dette fagområde.

Laboratorieteknologi

I dette fagområde lærer du om metoder til analyse af prøver, analyseteknikker og om analyseudstyr, der arbejdes med i laboratoriet. For at kunne bruge og forstå disse metoder, teknikker og dette udstyr skal der arbejdes med den teori og de principper, der ligger bag. Til brug for denne forståelse indgår der bl.a. emner som kemi, mikrobiologi, kemi- og bioteknologi.

Arbejdsmiljø og kvalitetssikring

I dette fagområde lærer du at arbejde sikkerheds-, sundheds- og miljømæssigt forsvarligt, og det vil bl.a. sige at bruge sikkerhedsudstyr korrekt, når der er relevant under laboratoriearbejdet. Du lærer også at kvalitetssikre og skaffe dokumentation på data, metoder og udstyr, da resultatet fra en laborants arbejde skal være rigtigt.

Prøv din nye viden af i en virksomhed

Du skal efter 1½ års uddannelse på Erhvervsakademiet ud på en laboratorievirksomhed i et år, hvor du skal i lønnet praktik. Her skal du også udarbejde dit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken har du mulighed for at afprøve nogle af de ting, du har lært igennem de 3 første semestre.
Du får via praktikken også indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til en laborant. I praktikperioden er du tilknyttet en praktikvejleder fra uddannelsen og en uddannelsesansvarlig fra virksomheden. 

I praktikperioden får du løn.

Du skal selv finde et praktiksted inden dit 4. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver - inden for det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.

Tidligere har vores studerende eksempelvis været i praktik hos: ​

 • Arla Foods, fx Arinco, HOCO, Danmark Protein og Rødkærsbro Mejeri
 • Egetæpper
 • LeoPharma
 • FMC (tidligere Cheminova)
 • Højvang Laboratorierne A/S
 • Eurofins Steins Laboratorium
 • Colas
 • Dupont
 • KMC
 • Grundfos
 • Danish Crown
 • Syddansk Universitet
 • Novozymes
 • DTU, Aqua
 • Novo Nordisk
 • Aalborg Universitet
 • BioMar
 • FF Skagen

På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

Laborant er en uddannelse med adgangsbegrænsning

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen til laborant. 

OBS: Vær opmærksom på, at du også skal sende en motiveret ansøgning, hvis du ønsker at søge i kvote 2.
Ansøgningsfristen til kvote 2 er d. 15. marts kl. 12.00. 

Læs mere om, hvordan du laver en motiveret ansøgning her.

Læs mere om kvote 1 og 2 under FAQ- ofte stillede spørgsmål herunder. 


For at blive optaget på laborantuddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C.

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere.
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C eller naturfag C

Anden adgang

Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
Specifikke adgangskrav: Matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C

Eller

4 eller 5 gymnasiale enkeltfag i form af følgende nedenstående nummererede krav:

 1. Dansk A
 2. Engelsk B
 3. Matematik C
 4. Bioteknologi A, eller både biologi C og kemi C

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Vær opmærksom på de specifikke adgangskrav

Du skal opfylde de specifikke adgangskrav, som er nævnt ovenfor. Hvis du f.eks. søger optagelse med en gymnasial eksamen, skal du have bestået matematik C og enten bioteknologi A eller kemi C med en karakter, der er mindst 2,0. Hvis der indgår flere karakterer i faget/fagene, skal gennemsnittet være mindst 2,0. Kravet er ikke opfyldt ved oprunding.

Har du har læst faget/fagene på et højere niveau end det, der specifikt kræves, men ikke har bestået, skal du rette henvendelse til dit gymnasiale uddannelsessted for at få en såkaldt "rektorerklæring", hvoraf det fremgår, at du har opnået kompetencer, der svarer til det niveau, der kræves for at komme ind på uddannelsen. 

Optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Du kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav, hvis vi på baggrund af en individuel konkret vurdering har vurderet, at du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Behandlingstiden på en individuel kompetencevurdering kan være på op til fire uger.

Kontakt studievejledningen for vejledning om denne mulighed. 

Læs til laborant i Holstebro

Du kan tage uddannelsen til laborant på EAMV's campus i Holstebro.

Læs mere om at være studerende på EAMV og i Holstebro herunder.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Holstebro

Hvis du vælger at studere i Holstebro, bliver du en del af det helt særlige studiemiljø, der er her.

Holstebro er en studieby med plads til alle og med mange muligheder. Om du er til shopping og caféture med vennerne eller skønne outdoor aktiviteter ved det brusende Vesterhav og den smukke natur omkring Holstebro.

Byen byder også på et varierende by- og natteliv med mulighed for koncerter, film og standup eller en tur på dansegulvet.

Boliggaranti for studerende

Holstebro tilbyder boliggaranti for unge, der ønsker at flytte til byen for at studere. Hvis der er en ledig bolig, kommer du foran i køen.
Her er både ungdomsboliger, kollegium og almene lejeboliger i forskellige størrelser.

Du kan læse mere om livet som studerende i Holstebro og hvordan du finder en lejlighedStudieby Holstebros hjemmeside.

Mød Holstebro-studerende

Overvejer du, om Holstebro er noget for dig? Så kan du her høre andre studerende fortælle, hvorfor de har valgt at bosætte sig i Holstebro.

Hvad laver en laborant?

Som færdiguddannet laborant kan du få job inden for mange forskellige industrier - med mange forskellige arbejdsopgaver.

 • I fødevareindustrien kan du komme til at undersøge fødevarers indhold og kvalitet.
 • I den kemiske industri kan du for eksempel være med til at udvikle og kontrollere rengøringsmidler, plast, pesticider og asfalt.
 • I medicinalindustrien kan du komme til at stå for kemiske synteser, biologiske processer og analyser, når der skal fremstilles lægemidler.
 • Du kan som laborant også få arbejde inden for miljøkontrol eller på universiteters forskningslaboratorier.

Du kan også læse videre

Som færdiguddannet laborant er mulighederne mange.
Udover at gå direkte i job giver uddannelsen mulighed for at læse videre. 

Læs en top-up på Erhvervsakademi MidtVest

Som uddannet laborant kan du bygge ovenpå din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor og målrette din uddannelse i retning af dit drømmejob. 
På Erhvervsakademi MidtVest kan du vælge følgende professionsbacheloruddannelse:

Mulighed for merit

Du kan endda få merit på visse uddannelser. Merit betyder kort fortalt, at du kan springe et eller flere fag på din nye uddannelse over, hvis du kommer med praktisk eller teoretisk erfaring fra din uddannelse som laborant, der vurderes at være dækkende for et fag på den nye uddannelse.
Kontakt studievejlederen for at få yderligere information om dine muligheder for videre uddannelse.

Studerende skal selv finde løsninger og svar

På EAMV kender vi hinanden alle sammen og har et tæt samarbejde med erhvervslivet. I min undervisning lægger jeg stor vægt på, at de studerende skal lære selv at finde løsninger og svar.

Lene Fonager, underviser på laborantuddannelsen

Mulighed og tid til at lære

Jeg valgte at læse på EAMV Holstebro, fordi jeg interesserer mig for det kemiske fag, men ikke kun vil sidde med teorien – jeg vil heller have det i hænderne det er en lille skole, hvor man har muligheden og tiden til at lære. Der er færre studerende om udstyret og dermed bedre tid til at sætte sig ind i apparaterne og det bagvedliggende arbejde.

EAMV har fantastiske undervisere og assistenter, som kender deres studerende, og man bliver ikke bare et ansigt i salen.

Johanne, studerende på Laborant