Kvindelig studerende på Service- og oplevelsesøkonomuddannelsen står foran tavle

Service- og oplevelsesøkonom

Brænder du for at skabe fede events og spændende oplevelser?

Så er den 2-årige uddannelse til Service- og oplevelsesøkonom lige noget for dig!

På uddannelsen lærer du, hvordan du udvikler, planlægger og organiserer oplevelser med service, kreativitet og økonomi for øje. Efter endt uddannelse kan du blive alt lige fra event- og turismekoordinator til hotel manager og projektmedarbejder.

Fra august 2022 kan du vælge mellem at læse serviceøkonom med fysisk fremmøde eller delvist digital.

Studiestart 26. august 2024

Varighed 2 år

Lokation Holstebro - Delvist digital

Økonomi SU

Service- og oplevelsesøkonomuddannelsen er en videregående uddannelse, der varer to år og består af fire semestre. De fire semestre er opdelt i temaområder: 

 • 1. semester: Tema 1 service og oplevelse, tema 2 forretningsforståelse, specialefag, valgfag
 • 2. semester: Tema 2 forretningsforståelse, tema 3 samarbejde og relationer, specialefag, valgfag
 • 3. semester: Tema 4 forretningsudvikling, valgfag
 • 4. semester: 12 ugers praktikophold i dansk eller udenlandsk virksomhed og afsluttende eksamensprojekt

Undervisningen på uddannelsen

Undervisningen vil være en kombination af klasseundervisning, projekter og studiegrupper mv. I samme klasse vil der være både studerende i klasselokalet og online på samme tid. Studiegrupperne kan blive sammensat af både studerende i klasselokalet og online.

Du vil blive en del af et fagligt miljø, hvor det er vigtigt, at du kan tage ansvar og tør tænke ud af boksen. På den måde får du både styr på teorien og mulighed for at afprøve din teoretiske viden, når du arbejder med de praktiske øvelser og opgaver.

Du får frit valg mellem to studieformer

Fra august 2022 kan du vælge mellem to forskellige studieformer på serviceøkonomuddannelsen:

 1. Service- og oplevelsesøkonom med almindelig undervisning med fysisk fremmøde på EAMV i Holstebro
 2. Service- og oplevelsesøkonom som delvist digital uddannelse, hvor du deltager i hovedparten af uddannelsen online

Uanset hvilken studieform du vælger, bliver alle Service- og oplevelsesøkonomer samlet i samme klasse.  Det vil sige, at der i samme klasse vil være både studerende i klasselokalet og online samtidig.

1. Service- og oplevelsesøkonom med fysisk fremmøde

Hvis du gerne vil have en uddannelse, hvor du mødes fysisk til undervisningen med dine klassekammerater og underviser, skal du vælge den almindelige undervisning med fysisk fremmøde.

Det betyder, at du får undervisning, som du kender det fra tidligere på fx din ungdomsuddannelse. Du møder ind på Erhvervsakademi MidtVest i Holstebro.

I din klasse vil der være både studerende i klasselokalet og online på samme tid.

2. Service- og oplevelsesøkonom som en delvist digital uddannelse

Hvilke fordele er der for dig ved at vælge delvist digital uddannelse?

 • Du får det bedste to verdener med en uddannelse, der kombinerer både online og fysisk tilstedeværelse
 • Større fleksibilitet i hverdagen. Med mindre fysisk fremmøde kan du spare på tid og udgifter ved transport. Det kan fx også gøre det lettere for dig i forhold til at aflevere og afhente børn.
 • Du indgår stadig i det social studiemiljø i en klasse

Hvis du vælger den delvis digitale Service- og oplevelsesøkonomuddannelse, bliver du invitereret til en samtale med uddannelseskoordinatoren. Samtalen vil være en forventningsafstemning inden studiestart for at sikre, at du kommer godt fra start.

Hvornår skal du møde ind på EAMV?

Du skal regne med, at der er obligatorisk fremmøde på Erhvervsakademiet 2-4 dage pr. måned.

Det kan f.eks. virksomhedsoplæg, virksomhedscases, innovationscamp, og lign. Derudover skal du påregne intro-forløb, studietur, virksomhedsbesøg og andre lign. aktiviteter. Eksaminer er som udgangspunkt med fysisk fremmøde.

Praktik

Når du vælger den delvis digitale Service- og oplevelsesøkonomuddannelse, kommer du stadig i 12 ugers praktik. De 12 uger foregår i en virksomhed, men da du selv skal finde praktikpladsen, kan du vælge et praktiksted tæt på din bopæl. Læs mere om praktik længere nede.

Udstyr

Når du vælger den delvis digitale Service- og oplevelsesøkonomuddannelse, er det nødvendigt, at du har en god stabil internetopkobling og IT-udstyr som computer, webkamera, mikrofon. Det er dit ansvar som studerende, at du har velfungerende udstyr.

Studieaktivitet

Deltagelse i undervisningen og læringsaktiviteter på undervisningstidspunktet er en forudsætning for at være studieaktiv. Undervisningen foregår samtidig med den fysiske undervisning. Du skal som tidligere nævnt også påregne fremmøde, når der er planlagt obligatoriske læringsaktiviteter på Erhvervsakademiet.

Individuel opfølgning

For at sikre et godt studieliv for dig som delvis digital studerende, så vil der løbende være online statussamtaler med dine undervisere, og du vil desuden få tildelt en fast kontaktperson i underviserteamet.

Hvilke fag og temaer er der på Service- og oplevelsesøkonom?

På Service- og oplevelsesøkonomuddannelsen har du en blanding af obligatoriske temaer og specialeretningsfag, som er med til at styre din uddannelse i en bestemt retning.

Obligatoriske temaer

Tema 1: Service og oplevelser

Temaet giver den studerende en bred indsigt i servicebranchen mange facetter og muligheder. Den studerende får igennem praksisnær undervisning et grundlæggende kendskab til branchen. Temaet indeholder viden om de nyeste trends, forbrugeradfærd og hvordan du udvikler servicekoncepter og oplevelser med hensyntagen til disse. 

Tema 2: Forretningsforståelse

Temaet indeholder analyse af virksomhedens eksistensgrundlag. Der fokuseres på de interne og eksterne forhold for at udvikle virksomhedens økonomiske drift samt skabe en helhedsforståelse for virksomhedens nuværende situation.

Tema 3: Samarbejde og relationer

Temaet indeholder kommunikations- og ledelsesformer i et interkulturelt perspektiv med fokus på interaktionen mellem gæsten og medarbejderen. Der fokuseres på analyse- og datamateriale som grundlag for udformning af intern og ekstern kommunikation i nationalt og internationalt perspektiv.

Tema 4: Forretningsudvikling

Temaet indeholder strategisk planlægning, innovation samt intra- og entreprenørskab i forhold til udvikling af eksisterende virksomheder samt nye produkter og services. Der fokuseres på analyse af vækstmuligheder, herunder vurdering af økonomiske og organisatoriske konsekvenser af udviklingsaktiviteter.

Specialeretninger

På Erhvervsakademi MidtVest kan du vælge mellem 2 forskellige specialeretninger.

Event management

Drømmer du om et job i eventbranchen? Og har du lyst til at arbejde med events professionelt?

Du vil under uddannelsen opnå viden, færdigheder og kompetence til at varetage koordinerende og rådgivende funktioner i forbindelse med udvikling og implementering af events inden for forskellige serviceområder. Du får kendskab til at opstille klare strategiske mål for events og via en event management proces kunne nå disse strategiske mål. Specialet er for dig der gerne vil deltage i udvikling, planlægning, implementering og evaluering af en event – fra mindre endagsarrangementer til større events.

Turisme management

Elsker du at møde nye mennesker og kulturer? Og har du lyst til at gøre det i dit fremtidige job? 

Specialet Turisme Management giver dig karrieremuligheder inden for turisme- og oplevelsesområdet. Virksomheder efterspørger til stadighed kompetencer som nytænkning og kreativitet i forhold til at udvikle nye koncepter inden for området – og det er netop det, der vil være fokus på i dette specialefag. Nøgleord som ferie, fritid og oplevelser kendetegner de brancher, hvor du typisk vil finde job. Du vil som regel arbejde med opgaver inden for planlægning, administration, ledelse, organisering eller gennemførsel af arrangementer. Specialet er for dig, der ønsker en stilling som eksempelvis turistchef, markedsføringskoordinator, projektleder, eventkoordinator eller receptionschef.

Prøv din nye viden af i en virksomhed

En vigtig del af din uddannelse som Service- og oplevelsesøkonom er praktikperioden på 4. semester. Praktikperioden varer 12 uger. Her får du mulighed for at afprøve de ting, du har lært i løbet af de første tre semestre. Samtidig stifter du bekendtskab med erhvervslivet og får indsigt i de krav og forventninger, virksomhederne har til Service- og oplevelsesøkonomers viden og færdigheder.

Du er selv ansvarlig for at finde et praktiksted inden dit 4. semester. Dit valg af praktiksted skal selvfølgelig gerne afspejle dine fremtidsønsker. Underviserne på uddannelsen vil hjælpe dig med sparring og vejledning i processen med at vælge praktiksted og skrive ansøgninger. 

Vores mål er at hjælpe dig med at finde et praktiksted med et behageligt miljø, hvor du får lov til at udføre nogle spændende arbejdsopgaver, der knytter sig til det felt, du ønsker at specialisere dig inden for.  

Du kan komme i praktik i mange forskellige virksomheder. På kortet her kan du se, hvor i Danmark, der tidligere har været studerende i praktik.

Praktik i udlandet

Flere og flere af vores studerende søger mod udlandet i deres praktikperiode. Et praktikophold i udlandet er en investering i din fremtid. Du lærer om en fremmed kultur og får øvet dine sprogfærdigheder. For langt de fleste er et praktikophold i udlandet en oplevelse for livet, der styrker dem fagligt og personligt.

Sådan kommer du i gang

Hvis du ønsker at tage dit praktikophold i udlandet, er det en god idé at være tidligt ude med planlægningen. Da ansøgningstiden for legater og Erasmus kan være en langsommelig proces, anbefaler vi, at du allerede et halvt års tid før praktikperiodens start går i gang med at planlægge dit ophold. 

Læs mere om praktik i udlandet

Læs mere om uddannelsen i studieordningen

I studieordningen for din uddannelse kan du læse mere om bl.a.:

 • eksamener
 • fagene, inkl. hvordan de fordeler sig på semestrene
 • bæredygtighe i uddannelsen

Du finder studieordningen for din uddannelse her

For at blive optaget på Service- og oplevelsesøkonomuddannelsen skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

Adgang via gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi c

Adgang via relevant uddannelse

Bager (trin 2)
Detailhandelsuddannelsen (med specialer)
Eventkoordinator (trin 2 hvis gl. ordning)
Gastronom (med specialer)
Generel kontoruddannelse
Gourmetslagter (med specialer)
Handelsuddannelse (med specialer)
Konditor (trin 2)
Kontoruddannelse (med specialer)
Receptionist
Tjener (trin 2)

Ingen specifikke adgangskrav

Adgang via 3-årig erhvervsuddannelse

Fuldført erhvervsuddannelse med normeret varighed på 3 år eller mere, dog ikke relevante uddannelser nævnt ovenfor. 
Specifikke adgangskrav: Matematik C eller erhvervsøkonomi C eller virksomhedsøkonomi c

Adgang med en udenlandsk eksamen

Du kan optages med en udenlandsk eksamen, hvis din uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende eksamen. Vær opmærksom på, at dit udenlandske eksamensbevis skal oversættes til engelsk eller dansk og uploades sammen med en kopi af det originale eksamensbevis. 

Vi anbefaler at du får din udenlandske uddannelse vurderet hos Uddannelses- og Forskningsministeriet. Læs mere på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside
​Herefter kan vi – på basis af denne vurdering - tage stilling til, om du opfylder adgangskravene.

Uddannelsen har dansk som undervisningssprog, og du skal derfor have bestået Studieprøven, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber. 

Optagelse på baggrund af individuel konkret vurdering

Du kan søge om optagelse på baggrund af andre dokumenterede kvalifikationer end de fastsatte adgangskrav, hvis vi på baggrund af en individuel konkret vurdering har vurderet, at du har faglige kvalifikationer, der kan sidestilles med de fastsatte adgangskrav.

Behandlingstiden på en individuel kompetencevurdering kan være på op til fire uger.

Kontakt studievejledningen for vejledning om denne mulighed. 

Læs til Service- og oplevelsesøkonom i Holstebro eller delvist digitalt

Du kan tage uddannelsen til Service- og oplevelsesøkonom i Holstebro - enten ved at møde op fysisk eller ved at følge det meste af undervisningen online. 

Under fanen "Studieindhold" kan du læse mere om, hvordan du tager uddannelsen delvist digitalt. 

Du kan læse mere om, hvordan det er at være studerende på EAMV samt i studiebyen Holstebro herunder.

Din studietid på EAMV

At være studerende på Erhvervsakademi MidtVest er både en faglig og social udviklingsproces, hvor du vokser både menneskeligt og fagligt. Det er i hvert fald vores mål. Vi er en mindre uddannelsesinstitution med blik for den enkelte studerende, så hos os skal du ikke være bange for at blive væk i mængden.

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.

Fagligheden i fokus

Vores undervisere sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på efteruddannelse og tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Er du klar til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.

DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende og kæmper for de studerendes sag. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Bliv en del af studielivet i Holstebro

Hvis du vælger at studere i Holstebro, bliver du en del af det helt særlige studiemiljø, der er her.

Holstebro er en studieby med plads til alle og med mange muligheder. Om du er til shopping og caféture med vennerne eller skønne outdoor aktiviteter ved det brusende Vesterhav og den smukke natur omkring Holstebro.

Byen byder også på et varierende by- og natteliv med mulighed for koncerter, film og standup eller en tur på dansegulvet.

Boliggaranti for studerende

Holstebro tilbyder boliggaranti for unge, der ønsker at flytte til byen for at studere. Hvis der er en ledig bolig, kommer du foran i køen.
Her er både ungdomsboliger, kollegium og almene lejeboliger i forskellige størrelser.

Du kan læse mere om livet som studerende i Holstebro og hvordan du finder en lejlighedStudieby Holstebros hjemmeside.

Mød Holstebro-studerende

Overvejer du, om Holstebro er noget for dig? Så kan du her høre andre studerende fortælle, hvorfor de har valgt at bosætte sig i Holstebro.

Hvad laver en Service- og oplevelsesøkonom?

Som nyuddannet Service- og oplevelsesøkonom har du mange muligheder for at finde job inden for især turisme, hotel, event, kultur- og kongresvirksomheder.
Det kan være både i private og offentlige virksomheder, og uddannelsen giver et godt fundament for at skabe sig en international karriere.

Eksempler på stillingsbetegnelser for en Service- og oplevelsesøkonom

Her er nogle eksempler på stillingsbetegnelser, som du – alt efter dit specialevalg – vil være kvalificeret til via uddannelsen: 

 • Projektleder
 • Turistchef
 • Markedsføringskoordinator
 • Eventkoordinator
 • Receptionschef
 • Iværksætter
 • Hotelchef
 • Barchef
 • Restaurantchef
 • Konsulent
 • Aktivitetschef

Du kan også læse videre

Som færdiguddannet Service- og oplevelsesøkonom er mulighederne mange. Udover at gå direkte i job giver uddannelsen mulighed for at læse videre.

Læs en top-up og kom tættere på drømmejobbet

Som uddannet Service- og oplevelsesøkonom kan du bygge ovenpå din uddannelse med en 1,5-årig professionsbachelor (top-up) og målrette din uddannelse i retning af dit drømmejob. 

På Erhvervsakademi Midtvest kan du vælge følgende professionsbacheloruddannelse:

*Du kan søge om dispensation til denne uddannelse. Kontakt studievejlederen for at høre mere om dispensation.

Mulighed for merit

Du kan få merit på visse uddannelser, der læner sig tæt op af Service- og oplevelsesøkonom. Merit betyder kort fortalt, at du kan springe et eller flere fag på din nye uddannelse over, hvis du kommer med praktisk eller teoretisk erfaring fra din uddannelse som Service- og oplevelsesøkonom, der vurderes at være dækkende for et fag på den nye uddannelse.

En forskel i den virkelige verden

Det er fedt, at se de studerende lykkes med tingene og efterfølgende se dem gøre en forskel ude i den virkelige verden.

Michael Park, underviser på serviceøkonomuddannelsen

Underviserne brænder for deres fag

Det bedste ved at være studerende på EAMV som serviceøkonom er, at vores undervisere brænder for deres fag og for at lære fra sig. De har stor erhvervserfaring og vil gå rigtig langt for at hjælpe deres studerende.

Caroline, studerende på serviceøkonomuddannelsen