Uddannelsesudvalg: Markedsføringsøkonom, PB i international handel og markedsføring, PB i innovation og entrepreneurship samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

Mandag den 6. marts 2023.

Medlemmerne

 • Jan Ahlers Hansen, Formand for udvalget, A. Flensborg

 • Rasmus Olin Buchholt, Næstformand for udvalget

 • Inger Mørch Hauge, AU Herning

 • Mads Brinkmann Pedersen, Struer Statsgymnasium

 • Susanne Sørensen, Fonden for entreprenørskab Region Midtjylland

 • Inger Toft Stranddorf, HK

 • Bjarne Søgaard Nielsen, Innovest

 • Søren Orluff, WeMarket

 • Mette Marie Odderskov, Actona Group

 • Jens Kristian Rask, uddannelsesleder markedsføringsøkonom Erhvervsakademi MidtVest

 • Michael Sjørvad, uddannelsesleder International handel og markedsføring Erhvervsakademi MidtVest

 • Klemen Nielsen, uddannelsesleder Innovation og entrepreneurship Erhvervsakademi MidtVest

 • Mark Hassing Christensen, studerende Erhvervsakademi MidtVest

 • Anna-Gro Kudsk Graubæk, studerende Erhvervsakademi MidtVest