Uddannelsesudvalg: Procesteknolog samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

 • Den 22. maj 2024

 • Den 9. oktober 2024

Medlemmerne

 • Conny Hanghøj, Formand for udvalget, Food & Bio Cluster Denmark

 • Anne Irene Chalatsis, Næstformand for udvalget, KMC

 • Greta Jakobsen, Højmarkslaboratoriet

 • Lise Lotte Bjerge, Lindegårdens Køkken

 • Carsten Doktor, Essentia Protein Solutions

 • Margit Mortensen, Arla Foods Ingredients

 • Charlotte Alstrup Laurberg, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest

 • Lene Fonager, uddannelseskoordinator Erhvervsakademi MidtVest

 • Lene Lykke Andersen, underviser Erhvervsakademi MidtVest

 • Inge Hummelshøj Hansen, udviklingskonsulent Erhvervsakademi MidtVest

 • Karina Grinderslev Nielsen, studerende

 • Louise Degn Pedersen, studerende