Uddannelsesudvalg: Installatør (El og VVS) samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

 • 31. Oktober 2023

 • 4. marts 2024 - fælles uddannelsesudvalgsmøde

Medlemmerne

 • Lars Hartmann Rømer, Formand for udvalget, Intego

 • Michael Boye, Næstformand for udvalget, AFRY

 • John Friis Mortensen, Bravida Danmark A/S

 • Benn Rune, Herningsholms Erhvervsskole

 • Brian Poulsen Jensen, Dansk El-forbund MidtVest

 • Anette Becker Berg, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest

 • Finn Sandager Larsen, Uddannelsesleder EL, Erhvervsakademi MidtVest

 • Kent Høymark, uddannelsesleder VVS Erhvervsakademi MidtVest

 • Brian Dyrmose, udviklingskonsulent Erhvervsakademi MidtVest

 • Peter Kjærgaard Hymøller, VVS-studerende Erhvervsakademi MidtVest