Uddannelsesudvalg: Installatør (El og VVS) samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

 • 27. maj 2024

Medlemmerne

 • Lars Hartmann Rømer, Formand for udvalget, Intego

 • Michael Boye, Næstformand for udvalget, AFRY

 • Benn Rune, Herningsholms Erhvervsskole

 • John Friis Mortensen, Bravida Danmark A/S

 • Kim Ellegaard Simonsen, Dansk El-Forbund

 • Anette Becker Berg, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest

 • Arne Hosbond, Adjunkt, Erhvervsakademi MidtVest

 • Finn Sandager Larsen, uddannelseskoordinator EL, Erhvervsakademi MidtVest

 • Kent Høymark, uddannelseskoordinator VVS Erhvervsakademi MidtVest

 • Brian Dyrmose, udviklingskonsulent Erhvervsakademi MidtVest

 • Peter Kjærgaard Hymøller, VVS-studerende Erhvervsakademi MidtVest