Finansbachelorer sikrer sig det grønne bælte i kvalitetsoptimering

26. feb 2024

Som de eneste finansbachelorer i Danmark har de studerende fra Erhvervsakademi MidtVest i Herning netop modtaget det grønne bælte i Six Sigma sammen med deres eksamensbevis.

To glade yngre mænd foran vinduer
Martin Østergaard og Patrick Bundsgaard Simonsen blev færdiguddannede som finansbachelor i januar 2024 og har tilegnet sig det grønne bælte i Six Sigma

Ifølge lektor Maria-Louise Sonne-Schmidt Ørts giver viden om Six Sixma de nyuddannede finansbachelorer en klar fordel i deres kommende job.

- Med Green Belt Six Sigma kan de studerende gå ud i virksomheder og hjælpe med at kvalitetssikre arbejdsprocesserne. Man kan sige, at de får ”kvalitetsbrillerne” på og kan analysere sig frem til årsagen på en udfordring i stedet for bare at symptombehandle. Det er en klar fordel for vores dimittender i forhold til andre finansbachelorer på arbejdsmarkedet, siger underviser Maria-Louise Sonne-Schmidt Ørts, der i efteråret stod bag undervisningen.

De nu dimitterede finansbachelorer peger også på flere fordele ved at have faget, som adskilte sig en del fra de øvrige på uddannelsen.

"I Six Sigma har vi arbejdet meget med procesoptimering og kvalitetssikring. Det har givet mig metoder til at forstå den bagvedliggende proces. Når man forstår den, kan man arbejde med at optimere processen og bidrage til værditilvækst i virksomheden. Og der er jo også processer i de servicevirksomheder, som vi finansbachelorer får job i" 

Patrick Bundsgaard Simonsen, færdiguddannet finansbachelor i januar 2024.

Hans tidligere medstuderende, Martin Østergaard, uddyber:

- Jeg har for eksempel kigget på, hvordan det fungerer, når man opretter et lånebevis. En del af øvelsen er at finde ud af, hvor mange processer der egentlig indgår i det arbejde. Bagefter kigger man så på, hvad man kan ændre. Når man kigger på hele processen, kan man bedre finde ud af, hvor et eventuelt problem egentlig er henne.

Aktiv undervisning med teori og klodser

Bag den officielle certificering i Green Belt Six Sixma ligger flere ugers intensiv undervisning og en eksamen, som finansbachelorerne naturligvis også har været igennem.

- Vi har arbejdet meget med data og troværdigheden af data, så de studerende kan finde mønstre i de data, de indsamler. Det gør dem i stand til at tage beslutninger på baggrund af valide data og ikke udelukkende basere dem på egne fornemmelser, forklarer lektor Maria-Louise Sonne-Schmidt Ørts.

De to tidligere finansbachelorstuderende havde forventet, at Six Sigma-undervisningen ville være svær at følge med i, fordi emnet ikke umiddelbart lå op ad deres egen faglighed. De bekymringer blev heldigvis gjort til skamme.

- Undervisningen var en blanding af forklaringer fælles på klassen og så efterfølgende øvelser. Vi har blandt andet bygget Lego-biler for at undersøge styrken ved at arbejde i grupper og alene, siger Martin Østergaard.

- Det var slet ikke tungt at høre på, selvom der var en masse teori. Der var en god energi i klassen, og det har været sjovt at arbejde med, afslutter Patrick Bundsgaard Simonsen.

Bliv finansbachelor

Den 3,5-årige uddannelse til finansbachelor giver de studerende kompetencerne til at få en karriere som rådgiver inden for bank, revision, realkredit, revision, ejendomshandel, ejendomsadministration eller pension.

Læs mere