"Vi gør det for at ændre noget"

31. jan 2018

De tre iværksættere Lars, Bjørn og Casper har i løbet af studietiden på professionsbacheloruddannelsen i Innovation og entrepreneurship på Erhvervsakademi MidtVest udviklet et velsmagende gelprodukt, som ældre og syge med synkebesvær og mundtørhed kan blande deres pillemedicin i -og derved afhjælpe synkebesvær og fjerne den grimme smag, som pillerne medfører. Ideen er opstået med tanke om at gøre en forskel for andre mennesker.

3 mænd arbejder på projekt

På plejehjem og hospitaler døjer mange ældre og syge med synkebesvær og mundtørhed, hvilket forhindrer dem i at indtage den daglige pillemedicin, som kan være livsnødvendig. I dag blander sundhedspersonale pillemedicin i yoghurt, hvilket giver en dårlig eftersmag og gør det svært at synke, fordi der opstår tørre klumper i yoghurten, som sætter sig i mundhulen og kan medføre ætseskader.

Det problem blev de tre iværksætterstuderende Lars, Bjørn og Casper opmærksomme på i forbindelse med deres professionsbacheloruddannelse i Innovation og entrepreneurship, hvor de blandt andet har lært at udvikle løsninger på problemer, de ser ude i samfundet.

”Som noget af det første på vores uddannelse lærte vi at kigge på vores omgivelser og undersøge problemer, som vi efterfølgende skal forsøge at finde en løsning på,” fortæller 30-årige Casper Søgaard.

”Takket være de redskaber uddannelsen har givet os samt praktiksemestret, dimitterer vi nu med en virksomhed, der har potentiale til at blive en levevej.”

Casper, Innovation og entrepreneurship

De tre iværksættere havde i første omgang flere iværksætteridéer på tegnebrættet, men det var først, da de blev bekendte med udfordringerne omkring indtaget af pillemedicin på plejehjem, hospitaler og hospice, at de var klar over, at her lå en forretningsidé med stort potentiale.

”Da vi blev bekendt med problemet, gik vi direkte ud og undersøgte, om problemet nu også var gældende for de ældre på plejehjem, hvilket det var. Og derfra vidste vi, at her var der et problem, som ingen før har udviklet en ordentlig løsning på”, fortæller 26-årige Lars Moesgaard.  

Fra problem til løsning

I første omgang udviklede de tre iværksættere en pilleknuser, som skulle hjælpe de ansatte på plejehjem med at knuse pillerne og derved gør arbejdsprocessen lettere. Men via brugerundersøgelser blev de hurtigt klar over, at problemet ikke forsvandt med pilleknuseren, men at der i stedet var brug for at udvikle et gelprodukt, som kunne indkapsle pillerne og fjerne den grimme bismag.

Resultatet og løsningen blev et velsmagende og sukkerfrit gelprodukt, der blandes sammen med pillerne og neutraliserer pillesmagen, hvilket gør det lettere at synke pillerne. Men for at udvikle gelproduktet, var der behov for assistance fra folk med kompetencer inden for fødevareproduktion.  

”Vi tog kontakt til vores medstuderende på procesteknologuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest, som arbejder med produktionen af fødevarer, og de kunne hjælpe med faglige sparring og skubbe os i den rigtige retning. Efterfølgende fik vi erfaren hjælp hos VIFU (videncenter for fødevareudvikling) i Holstebro, som hjalp os med netværk og ressourcer til at udvikle gel-prototyper med to smagsvarianter; en med citron og en med appelsin”, fortæller 23-årige Bjørn Svendsen passioneret.

Løsningen er testet og afprøvet – nu skal forretningen udvikles

Lars, Bjørn og Casper har fået testet gelprodukt på både ældre og syge, og reaktionerne fra brugerne har været positive og opløftende. Derfor er de på nuværende tidspunkt i gang med at få produktet anerkendt som et lægemiddel, etableret partneraftaler og investering til produktion, som skal sætte skub på deres nye virksomhed, de har døbt Blue Conquer Solutions.

”Der ligger et hårdt arbejde foran os nu. Det næste skridt er at få skabt et bæredygtigt økonomisk fundament, som kan etablere os som en virksomhed, der giver værdi til det store arbejde som de ansatte på plejehjem, sygehuse og hospice udfører”, fortæller Lars endvidere.  

Det handler om at gøre en forskel for andre   

I denne uge dimitterer de tre initiativrige gutter fra Erhvervsakademi MidtVest og færdiggører dermed uddannelsen i Innovation og entrepreneurship. Og der har hele tiden været en tanke bag deres uddannelsesvalg.

”Vi har alle tre lige fra dag et på uddannelsen haft et brændende ønske om at blive iværksættere, fordi vi gerne vil gøre det som en levevej at ændre noget og gøre en forskel for andre mennesker. Og med vores løsning har vi virkelig opdaget, hvordan det kan gøres”, fortæller Bjørn med stolthed i stemmen, og Casper supplerer:

”Takket være de redskaber uddannelsen har givet os samt praktiksemestret, dimitterer vi nu med en virksomhed, der har potentiale til at blive en levevej.”   

 

Innovation og entrepreneurship

På den 1,5-årige professionsbacheloruddannelse i innovation og entrepreneurship arbejder de studerende med kreativ idégenerering, innovative processer, innovationsledelse og forretningsudvikling enten i egen virksomhed eller i en allerede eksisterende virksomhed.

Læs mere