Tester plastik i Düsseldorf

24. apr 2018

Maiken Anne Christensen er 22 år gammel og studerer til Laborant på Erhvervsakademi MidtVest. På sit sidste år af uddannelsen har hun skiftet skolebænken og lærebøgerne ud med et praktikophold i Düsseldorf, hvor hun er laborant hos den globale virksomhed UL Thermoplastics Testing Center (UL TTC). Her tester hun kvaliteten af den plastik, som bruges i vidt omfang til emballage og forbrugerprodukter.

Ung kvinde arbejder med plastik

22-årige Maiken Anne Christensen har altid haft en passion og interesse for det naturvidenskabelige områder, og derfor gik hun direkte fra en gymnasial uddannelse med vægt på det naturvidenskabelige til Laborantuddannelsen på Erhvervsakademi MidtVest. Et naturligt valg, hvis man spørger hovedpersonen selv. 

”Jeg valgte Erhvervsakademi MidtVest og laborantuddannelsen, fordi jeg ønskede at følge det naturvidenskabelige spor. Og fordelen ved Laborantuddannelsen er, at der både er et teoretisk og praktisk fokus, så man ikke skal sidde i et undervisningslokale hele dagen. Jeg lærer nemmere ved at have det i hænderne, og det praktiske element er helt centralt for naturvidenskab og laboranter”, fortæller Maiken.

”Min praktik er en kombination mellem udenlandseventyr, oplevelser og erhvervserfaring”

- Maiken Anne Christensen, 22 år

Praktik i Düsseldorf

Noget af det centrale i uddannelsen er, at de studerende kommer i praktik det sidste år, inden de afslutter uddannelsen. For Maiken har det været en kærkommen mulighed for at kombinere udlandsrejse og relevant indhold til CV’et, hvilket hun er den første på Laborantuddannelsen til at gøre.

”Min praktik er en kombination mellem udenlandseventyr, oplevelser og erhvervserfaring”, fortsætter Maiken.  

Praktikvirksomheden hedder UL Thermoplastics Testing Center (UL TTC) og er en global virksomhed, der har mange berøringsflader, men i afdelingen i Düsseldorf handler det hovedsagligt om at teste kvaliteten af den plastik, som vi er i berøring med på alle mulige måder i dagligdagen. Det kan f.eks. være plastik i biler eller emballage til fødevarer.   

”Jeg er i laboratoriet, som de kalder for ID-lab, hvor vi identificerer de forskellige prøver og tester dem på blandt andet DSC- og TGA-apparater. Med de test, vi foretager, undersøger vi, hvor mange grader det specifikke plastik kan holde til og tester, hvordan plastikken reagerer på varme over længere tid.”

Set i lyset af at hun er praktikant, får hun et relativt stort ansvar. Hun indgår på lige fod med de andre medarbejdere i det daglige arbejde, og hun får endda ansvar for selv at udføre undersøgelser fra A-Z.

En bred uddannelse med lyse jobmuligheder

For Maiken har det også stor betydning, at uddannelsen til Laborant er meget bred, så hun fremfor at lukke dørene åbner dem. Her er der mulighed for videreuddannelse og gode, brede jobmuligheder.

”Jeg ville ikke låse mig fast. På Laborantuddannelsen lærer man både om mikrobiologi, kemi og bioteknologi, så det er en meget bred uddannelse, og det ser jeg som en fordel. Første halvandet år kommer vi rundt om mange forskellige emner og det sidste år, som jeg er på nu, kommer vi så i praktik, og det giver jo en helt naturlig erfaring til min videre færd.” 

Og praktikken giver en selvtillid, som man kan bruge konstruktivt til et fremtidigt job.

”Jeg får lov til at arbejde selvstændigt og afprøve ting selv. De analyser jeg laver hernede, har vi ikke haft mulighed for at lave på skolen, så det hele er nyt, og jeg bygger bare oven på med erfaring. Så det giver helt sikkert en god ballast til et fremtidigt job”, fortæller Maiken og fortsætter.

”Laboranter kan arbejde inden for alle tænkelige områder, det er virkelig bredt. På mit hold er vi endt i mange forskellige praktikforløb. En arbejder med asfalt, en anden tester fisk, en tredje arbejder med protein og en fjerde laver vitamin-analyser”, fortæller Maiken til slut.    

 

Bliv laborant

På den 2,5-årige erhvervsakademiuddannelse til laborant får de studerende  kompetencerne til at kunne gøre karriere i et laboratorium og udføre analyser af bl.a. fødevarer, miljøprøver eller materialer.

Læs mere