Erasmus+

Erasmus+

Formålet med Erasmus er, at europæiske studerende ser andre lande og oplever deres kultur med henblik på at bringe international viden med sig hjem.

Erasmus gives af EU til studerende, der ønsker at læse i andre EU- og EØS-lande. Erasmus kan søges af alle studerende på Erhvervsakademi MidtVest, der ønsker praktik eller studieophold i et EU-land eller Norge, Island, Liechtenstein, Tyrkiet eller Makedonien i en periode på minimum 12 uger.

OBS: Læs her hvordan du skal forholde dig til Brexit i forbindelse med ønsket praktik i England.

Satsen for Erasmus+ Call 2018 er (gældende fra 1.06.18 - 31.05.20):

435 EUR pr. måned: Finland, Island, Irland, Luxenbourg, Sverige, UK, Liechtenstein og Norge.
385 EUR pr. måned: Østrig, Belgien, Tyskland, Frankrig, Italien, Grækenland, Spanien, Cypern, Holland, Malta, Portugal, Bulgarien, Kroatien, Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet, Sloveningen, Makedonien og Tyrkiet.

Du får Erasmus-tilskud til alle dage i praktikken, dvs. er du afsted i Tyskland i 3 måneder og 21 dage, vil du få udbetalt (3 x 385) + (385/30 x 21) = 1.424,50 EUR for dit ophold.

Ansøgningsfrist

Da Erhvervsakademi MidtVest kun har et begrænset Erasmus-beløb at uddele, er det vigtigt at overholde ansøgningsfristen. Hvis ansøgningsfristen for Erasmus er udløbet, vil der tages stilling til, hvorvidt det er muligt at tilbyde Erasmus til den studerende, så husk at ansøg inden;

 • For praktik med officiel opstart i januar skal vi have besked om din ansøgning til Erasmus senest 15. november.
 • For praktik med officiel opstart i august skal vi have besked om din ansøgning til Erasmus senest 15. juni.

Sådan søger du om Erasmus+

Når du har fået underskrevet din internationale praktikkontrakt af virksomheden og din praktikvejleder, skal denne sendes til internationale vejleder.

Du modtager derefter en blanket til Erasmus ansøgningen. Denne udfyldes og sendes retur til din internationale vejleder. Derefter bliver du indkaldt til en samtale, hvor Erasmus dokumenterne ”Grant agreement” og ”Learning agreement” gennemgås og underskrives. Disse skal derefter sendes til underskrift ved virksomheden, og når disse kommer retur, er du garanteret Erasmus for dit ophold i udlandet. Inden afrejse skal ”Acceptance of Conditions” ligeledes gennemgås og underskrives. Alt dette foregår sammen med din internationale vejleder, som sikrer, at ansøgningen går igennem.

Forsikringer

For at du som studerende kan få Erasmus tilskud, skal du bevise, at du er dækket af virksomhedens ansvarsforsikring. Hvis virksomheden ikke vil give dig denne dækning, kan du tegne en ansvarsforsikring ved tyske Dr. Walter for 5€ om måneden.

Derudover skal du selv sørge for at tegne en udvidet rejseforsikring med ulykkesforsikring, hvilket gøres gennem dit private forsikringsselskab. Husk ligeledes at tjekke, om du har brug for en sygeforsikring.

Sprogtest

Inden dit praktikophold påbegyndes, vil du i forbindelse med ansøgningen til Erasmus få tilsendt en sprogtest. Denne skal bruges til at vurdere dine sproglige kompetencer.

Får du en dårlig score, vil du blive tilbudt et sprogkursus under dit praktikophold, således at du kan forbedre dine sprogkundskaber.

Efter endt praktikophold vil du få tilsendt endnu en sprogtest, som bruges til at se, om dine sprogkundskaber er forbedret under opholdet i udlandet.

Europass Mobilitetsbevis

Efter endt praktikophold kan du få et Europass mobilitetsbevis, der beskriver de kompetencer og kvalifikationer, du har opnået i forbindelse med dit praktikophold. Dette bevis kan du blandt andet bruge, når du skal søge job, eller hvis du ønsker at videreuddanne dig.

Kontakt din internationale vejleder, hvis du ønsker et Europass mobilitetsbevis.

Our international strategy

 1. The Academy of Professional Higher Education Midwest chooses it is inter institutional partners through its membership of Businet. A network of international higher education institutes (both private and public universities and college) that share a common ethos regarding internationalization.
 2. The geographical area covered by the countries of the Businet members.
 3. Ali aspects, content and subjects of the courses lectured at the Academy of Professional Higher Education Midwest.

Our strategy for the organization and implementation of international (EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects implemented under the Program

 1. Establishment of working group with representatives from the educational areas, and to be responsible for the development and implementation of international activities aimed at both students and teachers.
 2. Preparation of action plans for how internationalizations can be incorporated into each program taking into account differences in professionalism and culture.
 3. Focus on internationalization in teaching, and sharing of ideas and experiences.
 4. Building a guidance function that can support international activities and guide each student before, during and after a study.
 5. Develop easier written information with practical information on the opportunities given to EAMV.
 6. The organization of class information sessions in the other training information, respectively 1 and 2 semester.
 7. Development of systematic evaluation of international activities in order to continue development.
 8. Participation in relevant conferences with the aim of expanding existing networks and establish contacts – local, national and international.
 9. Mapping application pools and look for opportunities.
 10. Action plan for PR and marketing of the academy’s international activities in order to raise awareness.
 11. Develop common guidelines in collaboration with the other Academies of Professional Higher Education – e.g. Code of conduct.

The expected impact of our institution in terms of the policy objectives we intend to achieve

 1. The expected impact, is a greater ability to achieve the targets set in “com (2011) 567” and that are min-ored in the National Internationalization Strategy for Higher Education in Denmark.
 2. The targets are as described in the internationalization strategy and the development contract with the Ministry of Research, Innovation and Higher Education.