Mere nærvær får færre studerende til at droppe ud

05. feb 2019

Erhvervsakademi MidtVest har sænket frafaldet med 35 % hos førsteårsstuderende ved at skrue op for nærheden og den personlige kontakt til de studerende.

3 Studerende snakker om nærvær

I 2017 var frafaldet på Erhvervsakademi MidtVest lavere end landsgennemsnittet hos førsteårs fuldtidsstuderende. Røde tal, der krævede nye indsatser til at klæde de studerende bedst muligt på til de kommende uddannelsesstrabadser.

Et øget fokus på frafald og fastholdelse ser ud til at have båret frugt, da de nyeste frafaldstal fra erhvervsakademiet viser, at 35 % færre førsteårsstuderende droppede ud i 2018 sammenlignet med 2017.

"Vi skal turde stoppe op, trække vejret og kigge på hinanden. Det er det, vi ønsker på erhvervsakademiet. Der er for meget fart på uddannelsesfeltet, for mange valgmuligheder og forventninger."

– Henriette Slebsager, rektor, Erhvervsakademi MidtVest

Mere tilstedeværelse

På erhvervsakademiet har der i det forgangne år været et øget fokus på at styrke det nærværende studiemiljø og skabe mere tilstedeværelse mellem underviser og studerende.  

”En af vores styrker er nærvær og dialogen mellem underviser og studerende, fordi vores undervisning bl.a. er baseret på klasseundervisning og gruppearbejde i stedet for forelæsninger. I løbet af det foregående år har vi skruet endnu mere op for nærværet", fortæller uddannelseschef for business-uddannelserne på Erhvervsakademi MidtVest, Hans Jørgen Skriver og fortsætter:

"Vi har indført længere dage på campus, så pauserne mellem lektionerne, hvor de studerende kan forbedrede sig alene og sammen, imens de er på campus, bliver længere. Det giver de studerende større muligheder for at hjælpe hinanden og sparre med underviserne uden for lektionerne”, 

Uddannelseschefen nævner i den forbindelse, at der også i dag laves flere studiecaféer, studieture og en-til-en samtaler omkring studiestarten for at give de studerende en klarere fornemmelse af, hvad det er, de går ind til. 

Nærvær er vigtigt i uddannelsesverdenen

De nye frafaldstal glæder naturligvis rektor for Erhvervsakademi MidtVest, Henriette Slebsager, og hun ser tilstedeværelse og nærvær som en vigtig modspiller til tidens uddannelsestendenser, hvor mulighederne er mange og valget uklart.  

”Vi skal turde stoppe op, trække vejret og kigge på hinanden. Det er det, vi ønsker på erhvervsakademiet. Der er for meget fart på uddannelsesfeltet, for mange valgmuligheder og forventninger. Det er vigtigt, at vi giver de unge trygge og nærværende rammer, hvor tempoet bliver sat en anelse ned og fokus rettes på læring og dialog, så de studerende får mere ro i maven og bliver klogere på deres uddannelsesvalg og karrieremuligheder”, fortæller Henriette Slebsager.

I kontakt med virkeligheden før, under og efter studiet

De studerende på erhvervsakademiet kommer også i dag langt tidligere i kontakt med de brancher og professioner, som de uddanner indenfor. Her bliver introduktion til det lokale erhvervsliv og samarbejde med virksomheder en langt mere integreret del af opstarten og det første år på studiet, således at de studerende tidligt på uddannelsen får et klarere billede af, hvilke muligheder uddannelsen giver.

”Vi sætter mere tid af til snakke om fremtidsmuligheder, og hvad de studerende gerne vil. Derudover inddrager vi også virksomhedssamarbejde, casearbejde og sparring om praktik langt tidligere i uddannelsesforløbet, så de studerende bliver endnu mere skarpe på deres muligheder efter uddannelse.”

Og fortsætter:

”Nu tilbyder vi også karrieresparring, når de er færdige med deres uddannelse. Og på den måde forsøger vi at hjælpe de studerende før, under og efter studiet med at blive klar til at gå ud i job”, fortæller Hans Jørgen Skriver.

 

Uddannelser med nærvær

På Erhvervsakademi MidtVest kan du vælge mellem 15 forskellige videregående uddannelser, der alle har den samme nærvær i undervisningen og det tætte samarbejde med det lokale erhvervsliv. 

Læs mere