Mere mod, nysgerrighed og sult

05. nov 2018

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V) var i dag på Erhvervsakademi MidtVest i Herning for at debattere med de studerende om uddannelse og studiemiljø. Mere nysgerrighed, sult og mod og mindre karakterræs var det klare budskab fra ministeren.

Studerende lytter til foredrag
Uddannelses- og forskningsministeren Tommy Ahlers er på debattur rundt på videregående uddannelsesinstitutioner. I dag lagde han vejen forbi Erhvervsakademi MidtVest

200 studerende fra Erhvervsakademi MidtVest var i dag mødt op i Playground i Herning til debatmøde med uddannelses- og forskningsministeren Tommy Ahlers (V), der i øjeblikket er på en debattur til de videregående uddannelsesinstitutioner rundt i landet.

Omdrejningspunktet for debatten var at sætte fokus på, hvornår studielivet er udfordrende, hvordan de studerende kan få flere muligheder og ikke mindst, hvordan det bliver acceptabelt at fejle i en karakterdrevet præstationskultur. 

– Han (Tommy Ahlers red.) var god til at komme ned på vores niveau og fortælle nærværende, hvad han vil gøre for os.

– Mathilde Bredkjær, serviceøkonomstuderende

Mere mod og mindre karakterræs

Lige netop det at fejle tog ministeren udgangspunkt i ved introduktionen til debatten. Der er alt for meget karakterræs i uddannelsessektoren, og med ministerens egne ord er mod, nysgerrighed og sult en endnu større faktor til i sidste ende at få succes. Karakterræset begrænser modet og nysgerrigheden.

Under debatten fremhævede en studerende, at uddannelsessystemet og kravet om hurtig gennemførsel skaber et system, hvor der ikke er tid til at være nysgerrig, og det eneste målepunkt derfor bliver karakteren. 

Ministeren delte flere af de studerendes bekymringer, og det faldt i god jord hos flere studerende.

- Jeg synes, at det var en spændende debat og inspirerende at høre ham (Tommy Ahlers red.). Han var god til at komme ned på vores niveau og fortælle, hvad han vil gøre for os, fortæller serviceøkonomstuderende Mathilde Bredkjær. 

Virksomhedssamarbejde er særegent for erhvervsakademierne

Flere i salen påpegede, at man kan styrke de fremtidige jobmuligheder ved at være endnu mere fokuseret på det praksisnære element i erhvervsakademiuddannelserne, såsom endnu mere virksomhedssamarbejde, længere praktikophold ude i virksomhederne og flere virksomhedsbesøg.

Han fremhævede i den forbindelse, at virksomhedssamarbejde og det praksisnære er en kerneværdi for erhvervsakademierne og det særegne ved erhvervsakademierne i forhold til de resterende videregående uddannelsestyper. 

En engageret og interesseret minister

Før og efter debatten var ministeren til møder med henholdsvis undervisere og ledelsen fra erhvervsakademiet. Og helhedsindtrykket af ministerens besøg på Erhvervsakademi MidtVest var positivt. Ifølge rektor for Erhvervsakademi MidtVest Henriette Slebsager er det en minister, der viser oprigtig interesse for erhvervsakademiet og erhvervsakademisektoren i generel forstand.

- Jeg synes, det var et rigtig godt ministerbesøg, og han er en minister, som er meget engageret og viste en ægte og passioneret interesse for vores arbejde her på erhvervsakademiet