Forskningens Døgn: Livets vand - vand for livet

Arrangementet blev holdt d. 27. apr 2022

Få inspiration til, hvordan du kan bidrage til mere ansvarlig forbrug, produktion og behandling af vand, når temaet er "Vand for livet - livets vand" i dette års Forskningens Døgn på EAMV.

EAMV byder egne studerende samt lokalområdets virksomheder og andre interesserede inden for dørene d. 27. april for at deltage i Forskningens Døgn 2022.

I år tager EAMV's bidrag til Forskningens Døgn udgangspunkt i den nyeste forskning inden for det 6. verdensmål Rent vand og sanitet, 11.mål bæredygtige byer og lokalsamfund, 12. mål Ansvarlig forbrug og produktion og 14. verdensmål Livet i havet.

Program

”FN’s verdensmål og det bæredygtige velfærdssamfund - verdensmålene som kompas.” 

Det danske velfærdssamfund - ét af verdens bedste samfund - er udviklet uden særlig hensyntagen til bæredygtighed. Det koster, og det er den pris, vi nu skal til at betale i form af en øget vægt på bæredygtighed i alt, hvad vi foretager os - i Danmark og i verden.

Oplæg v. Steen Hildebrandt, Ph.D., professor emeritus og adjungeret professor

”Havet er i krise. Der er brug for en blå omstilling”

Oplæg v. Liselotte Hohwy Stokholm, Adm. direktør, Tænketanken Hav 

"Mere end økonomisk vækst - Kystturismens potentialer til en bæredygtig fremtid i klimaforandringens tidsalder"

Traditionelt er turisme primært blevet set som et redskab til økonomisk vækst. For nylig har turismens negative påvirkninger af lokalsamfund og klima, særligt CO2-udledning, været i fokus rundt om i verden. Men turismeudvikling kan også bruges til at skabe andre former for værdi, som er afgørende for vores dynamisk skiftende fremtid.

Gennem konceptet "turisme-co-design", vil jeg se på, hvordan kystturisme kan udvikles til at håndtere morgendagens klimaudfordringer.

Oplæg v. Kristof Tomej, Ph.D. Center for Turisme, Innovation og Kultur, SDU

“Mere vand på overforbrugs-møllen: En introduktion til greenwashing i modebranchen”.

Oplæg v. Tanja Gotthardsen, Rådgiver & foredragsholder, Continual CSR

Paneldebat med Liselotte Howhy Stokholm, Kristof Tomej, Tanja Gotthardsen og Niels Møller Jensen og moderator Bert Meijers.

EAMV byder alle deltagere på frokost.

Inspirationsoplæg ved bl.a.

  • Morten Dilling, Dilling, CEO, ”Hvad betyder snakken om bæredygtighed i tøjbranchen?” 
  • Niels Møller Jensen, direktør, Herning Vand, ”Ledelse og bæredygtighed”
  • Bert Meijers, Bæredygtig Herning
  • Theis Raaschou, Via UC Horsens,” Multifunktionelle energi- og klimatilpasningsløsninger. Hvordan fremtidens veje kan se ud!”
  • Sarah Lund, Klimatorium ”Samskabelse og innovation”
  • Jonas Bendtsen Gol, Bropas, Holstebro kommune: "Trash to Treasure"