Forskningens Døgn 2023: Bæredygtig forbruger og brugeradfærd

Arrangementet blev holdt d. 25. apr 2023

Bæredygtig forbruger og brugeradfærd. Plejer er død - eller? Få inspiration til, hvordan du kan agere i relation til bæredygtig forandring, når temaet er "Bæredygtig forbruger og brugeradfærd" i dette års Forskningens Døgn på EAMV.

Velkommen til en spændende dag, hvor flere oplægsholdere kommer forbi og deler ud af deres forskning, viden og erfaringer om det at være – eller at komme tættere på at blive – en bæredygtig forbruger med fokus på bæredygtig brugeradfærd.

Arrangementet foregår i Holstebro.

Program

Vi lægger sikkert fra land med en god kop kaffe eller te i EAMV's kantine.

Det er især rammerne omkring vores hverdagsliv, som afgør, hvad vi gør i de forskellige sammenhænge, hvor vi kan gøre noget enten mere eller mindre bæredygtigt.

Vi kan mene, at noget ud fra en bæredygtighedsbetragtning er det rigtigste at gøre, men hvis rammerne i en given situation tilskynder noget andet, oplever vi det som acceptabelt – følelsesmæssigt og socialt - at gøre dette.

Med eksempler på, hvordan rammerne omkring vores hverdagsliv sjældent tilskynder eller gør det oplagt at gøre det bæredygtige, vil Lina inspirere jer til at tænke på hvordan I, i jeres fremtidige virke, kan bidrage til, at bæredygtige måder at gøre det ene eller det andet på, bliver mere normale fremfor aktive til- eller fravalg, som føles som afsavn eller ekstra indsats.

Oplæg v. Lina Katan, Ph.D., specialkonsulent, forbrugeradfærd, Dansk Affaldsforening 

John Thøgersen er professor i økonomisk psykologi ved Aarhus Universitet, Institut for Virksomhedsledelse, hvor han leder forskergruppen Marketing & Sustainability.

Han er cand.oecon. og PhD (økonomi) fra Aalborg Universitet og dr.merc. (forbrugeradfærd) fra Handelshøjskolen i Aarhus. Hans forskning fokuserer på bæredygtigt forbrug i udviklede lande og vækstøkonomier.

Han har stor erfaring med både nationale og internationale forskningsprojekter og som rådgiver for forskningsprojekter samt regeringer og private organisationer.

Hans forskning er publiceret højt estimerede internationale tidsskrifter, som Journal of Consumer Research, Journal of Business Ethics og Psychology & Marketing. Redaktør af Journal of Consumer Policy og medlem af editorial boards for flere andre internationale tidsskrifter.

Oplæg v. John Thøgersen, professor, institut for virksomhedsledelse, Århus Universitet

Grønt laboratoriearbejde - hvorfor og hvordan?

v/Nikoline Borgermann, selvstændig green lab rådgiver hos Ava Sustain & sustainable labs advisor på Københavns Universitet

Laboratoriearbejde spiller en vigtig rolle indenfor sundhed, miljø og meget andet. Desværre efterlader det et heftigt aftryk på planeten!

I dette oplæg vil du blive klogere på:

  • De primære årsager til det store klima- og miljøaftryk af laboratoriearbejde
  • Hvilke grønne handlinger, der har størst effekt
  • De mange gode argumenter for at gøre laboratoriet grønnere - for det er ikke kun godt for planeten!

Nærmere info følger.

EAMV byder alle deltagere på frokost.

Nærmere info følger.