Oplæg med studievejleder

Et præcist oplæg kan være med til at give både lærere og elever bedre indblik i de unges muligheder med en erhvervsakademiuddannelse. Vores studievejleder tilbyder oplæg, der passer lige ind til jeres skoles behov.

Oplæg til forskellige målgrupper og med forskelligt fokus. Til oplæggene vil studievejlederen typisk have studerende/uddannelsesambassadører med ude at fortælle, da de er de bedste rollemodeller for eleverne. 

Vi tilbyder tre forskellige oplæg

Generelt oplæg

Oplæg for vejledere og undervisere om erhvervsakademiuddannelserne og EAMV, fx i forbindelse med et lærermøde eller en pædagogisk dag.  

Oplæg til gymnasiale uddannelser

Hvad er en erhvervsakademiuddannelse, hvilke fagområder kan du vælge mellem, de studerendes historier, beslutningsproces og erfaringer mm.  

Oplæg til erhvervsskoler

Fra EUD til erhvervsakademiuddannelse, inkl. oplæg fra studerende som selv tidligere har gennemført en EUD.  

Det praktiske

Oplæggene kan tilpasses konteksten. De kan gøres korte og indgå i en morgensamling, de kan vare 20 minutter og indgå i en lektion i klassen, de kan vare en time og være en del af et større arrangement eller lignende på skolen.

Vores studievejleder kommer ud på jeres skole, og oplægget er selvfølgelig gratis.