HF-projektdage

På EAMV har vi et tæt samarbejde med HF-skoler i en række af de midt- og vestjyske byer. På denne side kan du læse om de projektdage, vi tilbyder til HF.

HF-dag i Herning 

Som HF-elev har du til projektdagen i Herning mulighed for at opleve, hvad det vil sige at være studerende på en videregående uddannelse. Dagens program tilrettelægges og faciliteres af studerende på professionsbacheloruddannelsen i Innovation og Entreprenørskab.

At få de gode ideer

På denne uddannelse arbejdes der bl.a. med forretningsudvikling, iværksætteri, kreativ idégenerering, innovative processer og bæredygtighed. Derfor kommer du på HF-dagen til at afprøve nogle af disse kreative processer i praksis ved at arbejde med en bæredygtighedsudfordring gennem:

  • Identificering af problemer og muligheder
  • Ideudvikling af kreative løsningsforslag
  • Udformning af simple prototyper

Første del af dagen indeholder en kort introduktion til bæredygtighedsudfordringen, idegenerering samt den metode, vi skal arbejde videre med resten af dagen. Grupperne bruger herefter metoden i flere konkrete øvelser.

Efter frokost fortsættes gruppearbejdet med idegenereringens sidste faser, så grupperne opnår en forståelse for hele processen fra spæd ide til et muligt løsningsforslag.

 

Program

 

Kl. 08:15-08:30        Velkomst og kort præsentation af EAMV og vores uddannelser

Kl. 08:30-11:30         Introduktion til de forskellige elementer og faser i idegenereringsprocessen

                                   Arbejde i grupper med idegenerering i praksis

Kl. 11:30-12.00          Frokost i kantinen

Kl. 12:00-14:30         Idegenereringsprocessen færdiggøres og de forskellige grupper deler deres                                                           løsningsforslag med hinanden

Kl. 14:30-14:45         Afrunding og evaluering af dagens program

 

Det praktiske 

Dato: Tirdag-torsdag, den 16.-18. januar 2024.  

Tid: Kl. 8:15-14:45. 

Adresse: Gl. Landevej 2, 7400 Hening. 

Forplejning: Lad bare madpakken blive hjemme. Vi sørger for forplejning hele dagen. 

HF-dag i Holstebro 

Som HF-elev har du til projektdagen i Holstebro mulighed for at få en smagsprøve på én af de fire uddannelser, vi udbyder i byen. Nedenfor kan du læse mere om, hvad du kan vælge imellem.

Finansøkonom: Erhvervsret

En finansøkonom kan få arbejde inden for forskellige brancher, bl.a. ejendomsmægler, bank, revision/økonomiafdeling, ejendomsadministration og forsikring. I alle disse brancher er det vigtigt at have kendskab til erhvervsret for at kunne undgå lovovertrædelser, som kan få konsekvenser for enten én selv eller den virksomhed, man er ansat i. Alt dette kan I blive klogere på til HF-projektdagen.

I løbet af formiddagen vil vi præsentere jer for relevante af retlige problemstillinger for henholdsvis ejendomsmæglere samt ansatte i bank og revision. Vi skal også arbejde med teorien i praksis. Dette gør vi ved at arbejde gruppevis med reelle problematikker og cases på baggrund af klagenævnsafgørelser og avisartikler.

Efter frokost gennemgår vi gruppernes realtaler af case-arbejdet, hvorefter I bliver præsenteret for andre typer af problemstillinger, som faget Erhvervsret kan bruges til at løse.

Laborant: Koffeinindhold i energidrikke  

Som laborant foregår størstedelen af arbejdsdagen i laboratoriet, hvor bl.a. fødevarer, lægemidler og miljøprøver analyseres for forskelligt ønsket eller uønsket indhold.

På HF-projektdagen skal I ikke bare lytte og observere. I kommer i den hvide kittel og får lov til at opleve i praksis, hvad laboranten arbejder med i de forskellige typer af laboratorier. Vi tager udgangspunkt i et udvalg af energidrikke eller alternativt jeres egen favorit-energidrik, hvor vi analyserer for indholdet af koffein ved hjælp af analyseapparatet HPLC. Der kigges også på princippet bag metoden samt på HPLC-apparatet.

Max deltagerantal: 15 

I er velkommen til at medbringe jeres egen energidrik, hvis I gerne vil kende til koffeinindholdet i lige præcis den variant, som I normalt selv drikker. 

Procesteknolog: Fremtidens fødevarer  

Procesteknologer med studieretning i fødevareteknologi arbejder med fødevarekvalitet og fødevaresikkerhed samt udvikling og produktion af fødevarer. 

Arbejdsopgaverne kan fx være:

  • Hvad kan erstatte kød i fødevarer, så smag og konsistens stadig er god?
  • Kan sukker- eller saltindhold reduceres i bestemte fødevarer?
  • Hvordan sikres det, at fødevaren er af god kvalitet, når den når forbrugeren?

På HF-projektdagen kommer I både gennem teori og praksis til at opleve, hvordan vi bl.a. kan arbejde med udvikling af fødevarer. Vi tager udgangspunkt i planteproteiner, hvor vi skal producere forskellige produkter og sammenligne disse. I kommer til at bruge jeres egne sanser samt anvende måleudstyr i proceslokalet. Herudover skal vi også snakke om bæredygtighed i forhold til produkterne. 

Max deltagerantal: 15  

Serviceøkonom: Arbejde med sponsorater 

En serviceøkonom arbejder med events og oplevelser i mange forskellige sammenhænge, bl.a. indenfor sport. Derfor skal vi denne dag dykke ned i arbejdet med sponsorater og blive klogere på:

  • Hvad består et sponsorat af?
  • Hvordan kan vi udvikle et sponsorkoncept?
  • Hvordan skaber vi værdi for vores sponsorer?

Første del af dagen går med at gennemgå teori omkring sponsorater og se på eksempler fra den virkelige verden. Der indgår desuden flere mindre øvelser.

Anden del af dagen går med at arbejde på en case baseret på TTH Holstebro. TTH Holstebro holder et kort oplæg om deres arbejde med sponsorater. Herefter arbejder vi med teorien anvendt på TTH Holstebro-casen. 

 

Det praktiske 

Tilmelding: Du tilmelder dig via din HF-skole. 

Tilmeldingsfrist: Mandag den 28. august. 

Dato: Onsdag den 8. november 2023. 

Tid: Kl. 9:00-14:00. 

Adresse: Vald. Poulsens Vej 4, 7500 Holstebro. 

Forplejning: Lad bare madpakken blive hjemme. Vi sørger for forplejning hele dagen.

 

Program 

Kl. 09:00-09:10       Velkomst v. uddannelseschef Charlotte Laurberg

Kl. 09:10-10:00        Oplæg af studerende om studielivet på EAMV, valg af uddannelse mm. 

                                  Rundvisning på akademiet af studerende og fordeling ud på uddannelserne 

Kl. 10:00-11:30         Fagligt forløb på uddannelserne 

Kl. 11:30-12:00          Frokost med studerende i kantinen

Kl. 12:00-13:30         Fagligt forløb på uddannelserne 

Kl. 13:30-13:45         Afrunding af fagligt program og evaluering af dagen

Kl. 13:45-14:00         Kage i kantinen med mulighed for at snakke med en studievejleder 

Kl. 14:00                   Tak for i dag.