Faglige lektioner

Vi tilbyder en række faglige lektioner, som kan inddrages i undervisningen på forskellige ungdomsuddannelser. Lektionerne faciliteres af vores dygtige undervisere, og emnerne spænder bredt fra oplevelsesøkonomi og revision til fødevareanalyser og kvalitetsbedømmelser.

 

Vælg mellem faglige lektioner inden for disse temaer: 

Sensoriske analyser af fødevarer

I denne lektion arbejdes der særligt med sanserne, grundtræning og små tests, evt. på egne produkter. Egner sig særligt til elever på naturvidenskabelige studieretninger samt elever på gastronomiske erhvervsuddannelser. Varighed: 6 timer. 

Indhold af næringsstoffer 

I lektionen arbejdes der med bestemmelse af indholdet af næringsstoffer i fødevarer. Vi regner på det, og vi analyserer for proteinindholdet med to forskellige metoder: NIR (Nær Infrarød Spektroskopi) og ved den klassiske Kjeldahl-metode, og vi laver en hurtig tørstofbestemmelse. Egner sig særligt til elever på naturvidenskabelige studieretninger samt til elever på gastronomiske erhvervsuddannelser. Varighed: 6 timer.

Koffeinindhold i energidrikke

I dette forløb arbejdes der i laboratoriet med den hvide kittel på. Et udvalg af energidrikke eller elevens egen energidrik analyseres for indholdet af koffein ved hjælp af analyseapparatet HPLC. Der kigges også på princippet bag metoden og HPLC-apparatet. Lektionen egner sig særligt til elever på naturvidenskabelige studieretninger. Varighed: 2-3 timer.

Konsistensmålinger

I denne lektion arbejder vi med at bestemme fødevarers konsistens. Vi måler konsistensen på Texture Analyseren og bestemmer viskositeten på forskellige viskosimetre. Der er mulighed for at analysere på egne medbragte produkter efter aftale. Egner sig særligt til elever på naturvidenskabelige studieretninger samt til elever på gastronomiske erhvervsuddannelser. Varighed: 3 timer.  

Mikrobiologiske fødevareanalyser 

I disse lektioner arbejdes der særligt med at vurdere fødevarers holdbarhed og mikrobiologiske kvalitet. Vi måler pH-værdi og vandaktivitet og laver mikrobiologiske fødevareanalyser. I kan eventuelt analysere på egne produkter efter aftale. Egner sig særligt til elever på naturvidenskabelige studieretninger samt til elever på gastronomiske erhvervsuddannelser. Varighed: 3x3 timer. 

Anvendelse af hjælpestoffer i fødevarer 

I denne lektion arbejdes der særligt med følgende hjælpestoffer: stabilisator i klar dressing samt valleprotein i mayonnaise. Egner sig særligt til elever på naturvidenskabelige studieretninger samt elever på gastronomiske erhvervsuddannelser. Varighed: 4 timer. 

Kvalitetsbedømmelse af mel til brødbagning 

I lektionen arbejdes der med kvalitet af mel og brød. Vi ruger RAV (Rapic Visco Analyser) til at bestemme faldtal, glutenindhold og stivelsesforklistring. På det færdigbagte brød kan vi skanne volumen og måle krummens konsistens. Egner sig særligt til elever på naturvidenskabelige studieretninger samt til elever på gastronomiske erhvervsuddannelser (særligt bager og konditor). Varighed: 6 timer. 

Bæredygtig udvikling 

På EAMV arbejdes der målrettet med at integrere det bæredygtige perspektiv på alle uddannelser. Det forbereder de studerende på at kunne bidrage til en mere bæredygtig udvikling i deres fremtidige job med den faglige profil, de har uddannet sig indenfor.

I forbindelse hermed tilbyder vi en faglig lektion i bæredygtig udvikling, hvor fokus er på dialog om og refleksion over bæredygtighed samt en praktisk undersøgelse af bæredygtighed inden for en specifik branche. Lektionen afsluttes med elevernes egne inputs til en bæredygtig fremtid.

Varighed: 6 timer – kan både afvikles som en heldagslektion eller deles op i intervaller på enten 2x3 timer eller 3x2 timer efter behov. 

Nudging - hvordan individets adfærd påvirkes af omgivelserne  

Hvad har gule fodspor på fortorve i København at gøre med en flue i et toilet? Begge ting er et forsøg på at påvirke den menneskelige adfærd igennem nudging.

Denne lektion giver en introduktion til begrebet "nudging" samt et indblik i, hvorfor vi mennesker ikke er så rationelle, som vi går og tror. Lektionen vil være en kombination af en teoretisk indføring i, hvad nudging er, samt hands-on arbejde med en konkret problemstilling. 

Egner sig særligt til samfundsvidenskabelige studieretninger, fx i Samfundsfag i relation til det sociologiske tema omkring forholdet mellem aktør og struktur eller Dansk i forbindelse med diskursanalyse. 

Varighed: 3 timer. 

Hvordan påvirkes kommunikation og salg af personlig adfærd?

Hvordan benyttes adfærdsprofiler såsom DISC og JTI i relation til både internt og eksternt salg? Personlig adfærd har stor indflydelse på, hvordan vi hver især vil gennemføre og individuelt tilgå et salg.

Denne lektion giver en introduktion til personprofiler og kommunikation samt et indblik i, hvorfor vi mennesker ikke altid er enige eller går skævt af hinanden. Lektionen tager udgangspunkt i en ”light udgave” af elevernes egen adfærdsprofil, som testes på dagen. Dette danner grundlag for efterfølgende diskussion og teoretisk gennemgang.

Egner sig bl.a. til merkantile studieretninger, dansk, psykologi, mediefag, kommunikation og afsætning i forbindelse med parametermixet.

Varighed: 3 timer. 

Værdiskabelse igennem oplevelser

Med lektionen får eleverne indblik i, hvordan virksomhederne differentierer og skaber merværdi for deres kunder samt gæster igennem oplevelser. Oplægget er særlig relevant for elever fra EUX, EUD, HF og HHX. Varighed: 3 timer. 

Sponsorkoncepter 

Lektionen giver en smagsprøve på, hvordan klubber/foreninger kan arbejde med deres sponsorater for at give merværdi til sponsorerne ud fra fire hylder: eksponering, hospitality, afsætning og immaterielle rettigheder. Varighed: 2-3 timer. 

Låntyper

Denne lektion giver en introduktion til forskellige låntyper i forbindelse med finansiering. Fokus vil være på annuitetslån, serielån og stående lån. Herudover vil vi drøfte andre relevante overvejelser, som kan medtages inden valg af finansieringsform samt en præsentation af ÅOP.

Undervisningen vil bestå af fagligt oplæg, gruppearbejde og opgaver.

Varighed: ca. 2 timer 

Samfundsøkonomi i den finansielle sektor

Hvorfor skal medarbejdere i den finansielle sektor have kompetencer i fagområdet samfundsøkonomi? Denne lektion giver en introduktion til, hvordan samfundsøkonomien sætter rammerne for kunderådgivningen i den finansielle sektor. Det gælder såvel pensionsrådgivning og investeringsrådgivning som rådgivning i forbindelse med bolighandel og boligfinansiering.

Lektionen egner sig særligt til elever på STX og HHX.

Varighed: 1 time og 30 minutter 

Eksternt regnskab og revision 

Denne lektion giver en introduktion til årsregnskabets bestanddele samt et indblik i revisionsprocessen. Afsættet vil være en fiktiv case, hvor eleverne blandt andet kommer til at arbejde med årsregnskabet, beregning af nøgletal samt revisionsrelevante fokuspunkter.

Oplægget kan tilpasses elevernes forudsætninger, alt efter om de er i gang med HF, HHX eller HTX.

Varighed: 1-2 timer. 

Handel med fast ejendom

I denne lektion arbejdes med ejendomshandlens juridiske grundelementer. Eleverne vil blive præsenteret for ejendomshandlens mange faser fra indledende vurdering af ejendommen til handlens endelige gennemførsel, ejendomsmæglers rolle og ansvar, betydningen af huseftersynsordningen samt hvordan en tilstandsrapport læses og købers fortrydelsesfrist.

Oplægget kan bruges som et supplement til undervisningen i faget erhvervsjura på HHX eller som et selvstændigt oplæg for elever på andre ungdomsuddannelser.

Varighed: 3 timer.

Grundlæggende aftaleret

De fleste voksne mennesker laver aftaler hver eneste dag, og uanset om det er store aftaler eller aftaler, der anses som bagatelagtige, så tager aftaleprocessen udgangspunkt i de samme aftaleretlige regler. I lektionen her gennemgås den grundlæggende aftaleproces, herunder hvornår der er afgivet tilbud, hvornår man er bundet af en accept, hvornår en aftale rammes af ugyldighed samt reglerne om aftaleindgåelse via mellemmænd.

Lektionen kan bruges som et supplement til undervisningen i faget erhvervsjura på HHX eller som et selvstændigt oplæg for elever på andre ungdomsuddannelser.

Varighed: 3 timer.

Køberet

I lektionen arbejdes med grundlæggende regler om køb - både erhvervsdrivendes køb og forbrugerkøb i nationalt regi. Vi kommer omkring levering og risikoovergang, sælgers og købers forpligtelser og misligholdelser samt særlige regler for forbrugerkøb, herunder de ændringer som trådte i kraft på forbrugerområdet 1. januar 2022.

Lektionen her kan bruges som et supplement til undervisningen i faget erhvervsjura på HHX eller som et selvstændigt oplæg for elever på andre ungdomsuddannelser.

Varighed 3 timer. 

Markedsføringsret

Markedsføringsreglerne er hovedsageligt til for at beskytte forbrugere og erhvervsdrivende mod uønskede handlinger og adfærd, og derudover tjener markedsføringsreglerne et samfundsmæssigt formål. Lektionen her kommer omkring de almindelige grundlæggende markedsføringsretlige regler samt de særlige regler, som gælder i den finansielle sektor. Der arbejdes med, hvad god handelspraksis er og ikke er.

Lektionen kan bruges som supplement til undervisningen i faget erhvervsjura på HHX eller som et selvstændigt oplæg for elever på andre ungdomsuddannelser.

Varighed: 3 timer. 

 

Det praktiske 

Hvor og hvornår lektionen skal finde sted, det aftaler vi sammen. Vores undervisere kommer gerne ud til jer, eller I er meget velkommen til at tage jeres elever med til et besøg på vores erhvervsakademi.

OBS: Nogle af de naturvidenskabelige lektioner kræver, at I kommer til vores erhvervsakademi i Holstebro, så vi kan arbejde med faciliteterne i laboratoriet og proceslokalet.

Kontakt brobygningskoordinator Andreas Mølgaard på mail amla@eamv.dk eller telefon 29698170 for at få en aftale på plads.