INNOHUB

​Ønsker du at arbejde med idéudvikling i løbet af dit studium, så er INNOHUB noget for dig. Her kan du deltage i forskellige arrangementer og udvikle dine kompetencer sideløbende med din uddannelse.

Få inspiration til livet som innovatør

Uanset om du arbejder med din egen nye idé, eller innovation i eksisterende virksomheder, kan du få udviklet dine kompetencer inden for entreprenørskab og iværksætteri. 

Du bliver en del af et iværksætternetværk med masser af idéudveksling, inspiration og sparring fra såvel andre iværksættere, erhvervsfolk, undervisere m.fl.

Vores INNOHUB er for studerende på alle Erhvervsakademiets uddannelser. Du finder os i Herning i lokale 2.223 og i Holstebro i lokale 55.

Arbejd fuld tid med din iværksætterdrøm

Du kan i forbindelse med din uddannelse komme i praktik i egen virksomhed. Ud over at følge et helt almindeligt praktikforløb fuldstændigt som de forskellige uddannelsers studieordninger foreskriver, bliver du  - når du vælger praktik i egen virksomhed - også tilknyttet Erhvervsakademi MidtVests INNOHUB.

I INNOHUB er undervisningen, sparringen og vejledningen inden for innovation og entreprenørskab målrettet dit og dine medstuderendes virksomhedsinitiativer. Målet er naturligvis, at du får så meget "blod på tanden", at du får lyst til efter endt uddannelse at starte fuldtids som selvstændig.

Når du gennemfører praktik i egen virksomhed i INNOHUBs regi, får du tilbud, som rækker ud over tilbuddene på din ordinære uddannelse. Der bliver mulighed for at gå mere målrettet i dybden med udvikling af koncepter, go-to-market-planer, netværk, m.v. og der bliver stillet kritiske spørgsmål til lige netop dit idékoncept, så du bliver så godt som muligt forberedt til opstart.

Som praktikant i egen virksomhed får du helt gratis:

 • En fast arbejdsplads før, under og efter praktikforløbet i INNOHUB (lokale 2.223 i Herning eller lokale 55 i Holstebro)
 • Mentortilknytning
 • Sparring om din idé og virksomhed (fysisk i Herning eller online via Teams i Holstebro)
 • Inspirerende og værdigivende workshops og foredrag
 • Målrettet sparring og vejledning
 • Networking med andre iværksættere

og meget mere

Optagelse

Da det kræver "sin mand" at opstarte en virksomhed, skal du igennem en lille optagelsessamtale, før din praktik i egen virksomhed er sikret.

Deadline for optagelse

Deadline for optagelse i INNOHUB i forbindelse med praktik i egen virksomhed er 1,5 måneder før din praktik starter.

Kontakt din praktikvejleder eller INNOHUB, hvis du vil vide mere.

Bliv en del af INNOHUB

Selv om du ikke lige står foran en praktikperiode, er i tvivl om, hvorvidt du vil gennemføre din praktikperiode i egen virksomhed eller hvis du bare godt kunne tænke dig at gennemføre et talentforløb i iværksætteri, så har du også mulighed for at blive en del af INNOHUB.

Du får dermed adgang til INNOHUBs tilbud om:

 • Sparring med erfarne iværksættere, som er selvstændigt erhvervsdrivende
 • En fysisk kontorplads i INNOHUB (lokale 2.223 i Herning og lokale 55 i Holstebro)
 • Idéudveksling og networking med andre entreprenante studerende
 • Deltagelse i spændende foredrag og workshops om entreprenørskab og iværksætteri. På Facebook kan du læse mere om kommende arrangementer
 • Hjælp til at få kontakt til relevante samarbejdspartnere

INNOHUB hed tidligere Studentervæksthuset.

INNOHUB er en del af et større EU-projekt i Region Midt. INNOHUB har til formål at skabe et inkubationsmiljø for studerende på akademiet.

Deltagere i EU-projektet er udover Erhvervsakademi MidtVest også:

 • VIA University College
 • Aarhus Universitet
 • Aarhus Maskinmesterskole
 • Erhvervsakademi Aarhus
 • Erhvervsakademi Dania

Samarbejdspartnere og bevillingsgiver, der er involveret i Entreprenørskab i uddannelserne er:

 • Den Europæiske Socialfond
 • Region Midtjylland
 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune

Et af de væsentlige mål er at skabe flere levedygtige start-ups i Region Midt.

Læs mere om tiltaget her.