Dispensation, individuel kompetencevurdering, merit, uddannelsesloft, kandidatregel mm.