Dispensation, individuel kompetencevurdering, begrænsning for dobbeltuddannelse m.m.