Certificeret trivselskoordinator

Bliv certificeret trivselskoordinator

Som trivselskoordinator får du teoretisk viden og praktiske metoder, du kan bruge til at øge arbejdsglæde og dæmme op for stress på din arbejdsplads. Med uddannelsen kan du være tovholder på arbejdet med at udvikle og vedligeholde jeres trivsel.

Uddannelsen er lavet i samarbejde mellem HK MidtVest og Erhvervsakademi MidtVest. Tilmeld dig uddannelsen her

Uddannelsen til trivselskoordinator

Uddannelsen består af 3 moduler:

// Trivsel i organisationen (5 ects) - tilmeld
// Coaching og konflikthåndtering (10 ects) - tilmeld
// Kommunikation i praksis (10 ects) - tilmeld

På modulet trivsel i organisationen får du grundlæggende viden om trivsel og lærer at forstå og håndtere stress på arbejdspladsen og skabe det bedste arbejdsmiljø.

På kurset coaching og konflikthåndtering lærer du at arbejde med metoder og dialogværktøjer til konflikthåndtering og teorier og metoder, der hjælper til at forstå, hvordan konflikter opstår på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Med modulet kommunikation i praksis kvalificerer du de to øvrige forløb i forhold til trivsel. Med udgangspunkt i praksisnære eksempler fra dit og dine medstuderendes arbejdsliv arbejdes med, hvordan du bliver skarpere på din personlige kommunikation samt styrker dine evner til at kommunikere et klart budskab både verbalt og skriftligt.

Læs mere om hele uddannelse lige her

Kontakt

Peter Jørgensen

Chefkonsulent for kurser og efteruddannelse

T: +45 29 69 64 98
E: pjo@eamv.dk