Bliv klar til job

Hvad kendetegner os? Nærvær

Her bliver du ikke et nummer i rækken. Du får masser af klasseundervisning, gruppearbejde og en tæt relation til dine undervisere.

Se vores 14 videregående uddannelser >>Virksomhedssamarbejde

Du samarbejder med virksomheder under din uddannelse - fx kommer du i praktik i en virksomhed og arbejder med rigtige cases i undervisningen. 

Sådan søger du om optagelse >>Klar til job på 2 år

Vores uddannelser tager 2 år og er fokuseret på at gøre dig klar til job i erhvervslivet. Men du kan også læse videre. 

Er vi et match? Tag testen her >>

En uddannelse i tæt samarbejde med erhvervslivet

Vores uddannelser er projektorienterede, tæt på praksis og baseret på cases, individuelle opgaver og praktikophold. Det har vi valgt, da vi ønsker at forberede vores studerende så godt som muligt på hverdagen i en virksomhed. Som studerende på EAMV, får du afprøvet din viden i praksis.
 

Fagligheden i fokus

Vores undervisere kommer fra det erhvervsliv, som de gør de studerende klar til. Underviserne sætter en ære i at holde sig opdaterede på de nyeste tendenser inden for deres fagområde, så kvaliteten af undervisningen bliver så god som overhovedet muligt. EAMV lægger stor vægt på en tæt kontakt med det private erhvervsliv og offentlige institutioner, så vi kan klæde dig bedst muligt på til at løse de opgaver, som erhvervslivet står overfor både i dag og i fremtiden.

Danmarks bedste studiemiljø! 
 

Det er ikke kun fagligt og socialt, hvor vi ligger nummer 1. Når det samlede udbytte af uddannelsen gøres op, ligger vi også nr. 1 af alle erhvervsakademier. 

Læs mere 

Er du til fest og fredagsbar?

Erhvervsakademi MidtVest byder på meget mere end fagligt indhold. Studiestarten indledes med introdage og en stor introfest. På den måde bliver du allerede fra begyndelsen introduceret til andre studerende på tværs af alle uddannelser. Derudover holder vi fredagsbar hver fredag.


DSR – De Studerendes råd

DSR er din mulighed for at involvere dig og få indflydelse på, hvordan det er at være studerende på Erhvervsakademi Midtvest. DSR består af frivillige studerende, som arrangerer alle salgs sociale arrangementer. Der er typisk to studerende fra hvert hold repræsenteret i DSR. Ved studiestart får du en introduktion til DSR og mulighed for at blive valgt ind.

Vi er i to spændende studiebyer

Du behøver aldrig kede dig som studerende i Holstebro eller Herning, uanset om du er til sport, musik, shopping, kultur eller natur er der nok at give sig til.

Erhvervsakademi MidtVest er en del af Uddannelsesby Herning og Studieby Holstebro, der begge sørger for både underholdende og studierelevante aktiviteter for dig og dine studiekammerater lige fra pubcrawl til virksomhedsbesøg hos byens virksomheder. 

Følg Uddannelsesby Herning på facebook.
Følg Studieby Holstebro på facebook.

 

*Kilde: Danmarks evalueringsinstitut foretog i 2017 en undersøgelse af "Hvem bliver optaget på erhvervsakademierne, og hvordan oplever de den første tid på studiet?". Uddannelseszoom har lavet en lignende undersøgelse, som bl.a. underbygger vores høje kvalitet i undervisningen.