Efteruddannelse og kurser

Efteruddan dig imens du arbejder

Erhvervsakademi MidtVest' efteruddannelser og kurser er for dig, der ønsker at dygtiggøres inden for din branche - imens du arbejder. Med vores efteruddannelser får du erhvervsstærke undervisere, som kan give dig hands-on læring og ny viden til CV'et.

Herunder kan du se en samlet liste over alle vores efteruddannelser og kurser.

Du vælger selv, om du vil læse en hel efteruddannelse eller blot enkelte kurser (fagmoduler), der er særligt interessante for dig. Efteruddannelserne kaldes for akademiuddannelser, der er deltidsuddannelser på niveau med en erhvervsakademiuddannelse. Du kan tilmelde dig et modul ad gangen, og du kan derved gennemføre uddannelsen i dit eget tempo. 

Akademiuddannelserne er til dig, der har nogle års erhvervserfaring og som minimum har bestået en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Uddannelserne har deltagerbetaling og udbydes som dag- og aftenshold.

Hvad er en akademiuddannelse? Hør studievejleder, Lene Larsen, fortælle om akademiuddannelser. 

Efteruddannelser og kurser

Fagområde: Merkantil

Læser du fire fagmoduler inden for det markantile fagområde kan du kalde dig merkonom.

Uddannelsen i International transport og logistik giver dig viden om forsyningen mellem produktion og forbruger. Du får den teoretiske viden og de praktiske værktøjer til at tage ansvar for transporten af virksomheders produkter på tværs af landegrænser.

Som færdiguddannet kan du komme til arbejde som speditør, analytiker eller konsulent.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske moduler

Logistik (10 ECTS point)

Supply Chain Management (10 ECTS point)

Uddannelsesretning: Transport

Transport og warehouse management (10 ECTS point)

Transportjura (10 ECTS point)

Uddannelsesretning: Indkøb

Operationelt indkøb (10 ECTS point)

Strategisk indkøb (10 ECTS point)

Strategic Purchase (10 ECTS point)

Uddannelsen henvender sig til dig, der gerne vil arbejde strategisk og praktisk med kommunikation, formidling og fundraising. Du kan vælge at læse hele uddannelsen eller nøjes med enkelte moduler, der er særligt relevante for dig.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske moduler: 

Kommunikation i praksis (10 ECTS point)

Strategisk kommunikation (10 ECTS point)

Valgfrie moduler: 

Online kommunikation (10 ECTS point)

Sociale Medier (10 ECTS point)

Grafisk facilitering (5 ECTS point)

Digital indholdsproduktion (5 ECTS point)

Visuel kommunikation (5 ECTS point)

 

 

Med en uddannelse i oplevelsesøkonomi bliver du i stand til at varetage hele den oplevelsesøkonomiske proces – fra analyse og planlægning til udførelsen af projekter inden for oplevelsesøkonomi. Til analysen får du økonomiske, sociologiske, etnografiske og kommercielle værktøjer, så du kan vurdere oplevelsernes betydning for virksomheden og samfundet.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Event Management (10 ECTS point)

 

 

Vil du forbedre dine ledelsesevner i retailbranchen? Få redskaberne til at analysere butikkens konkurrencemæssige styrker og svagheder? Og udbygge din viden om de butiksøkonomiske aspekter? Så er akademiuddannelsen i Retail noget for dig.

Uddannelsen henvender sig især til dig, der arbejder som butikschef eller afdelingsleder i retailbranchen. Du kan vælge at gennemføre hele uddannelsen eller kun læse enkelte moduler, der er særligt relevante for dig.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Konceptstyring i detailhandlen (10 ECTS point)

Det personlige lederskab i detailhandlen (10 ECTS point)

Arbejder du allerede med salg, markedsføring eller import/eksport? Eller vil du gerne i gang? Så er akademiuddannelsen i salg og markedsføring noget for dig. Med nye kompetencer inden for salg og marketing kan du tage næste skridt i karrieren eller skabe dig selv et godt udgangspunkt for en ny.

Med en akademiuddannelse i salg og markedsføring bliver du i stand til at arbejde med salg og markedsføring på både det danske og internationale marked. Uddannelsen tager udgangspunkt i virksomhedens behov for systematisk at indsamle tendenser på markedet og stimulere kundernes efterspørgsel.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske moduler: 

Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS point)

Markedsinformation og -analyse (10 ECTS point)

Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS point)

Valgfrie moduler: 

Digital markedsføring (10 ECTS point)

Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS point)

 

 

Med en akademiuddannelse i Økonomi- og ressourcestyring bliver du i stand til at tage aktivt del i din virksomheds økonomistyring og -planlægninger. Det er kompetencer, der gør dig i stand til at bidrage til at drive en moderne forretning inden for områder som produktion, handel eller service både nationalt og internationalt.

Uddannelsen henvender sig til studerende med en relevant økonomisk uddannelse og arbejde som fx controller, analytiker eller konsulent.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser her

Erhvervsøkonomi (10 ECTS point)
Økonomistyring i praksis (10 ECTS point)
Regneark til økonomistyring (10 ECTS point)
Årsrapport og regnskabsanalyse (10 ECTS point)
Afgangsprojekt: Økonomi og ressourcestyring (10 ECTS point)

 


Få en gratis uddannelse eller enkeltfag

Hvert år kan du som faglært eller ufaglært i beskæftigelse vælge gratis uddannelse for op til 10.000 kroner.

Alt du skal gøre er at finde ud af, hvilken uddannelse eller hvilket enkeltfag, der passer til dine behov. 

Læs mere her og søg tilskud

Fagområde: Ledelse

Få gennemslagskraft som leder, skab dig selv et værdifuldt netværk og styrk dit personlige lederskab. På akademiuddannelsen i Ledelse bliver du klædt på til at varetage et strategisk og praktisk lederskab.

Du bliver i stand til at finde løsninger på problemstillinger i organisationen, effektuere organisatoriske forandringer og gennemføre strategisk udvikling. Vi arbejder desuden med at finde frem til din personlige ledelsesstil.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske moduler: 

Ledelse i praksis (10 ECTS point)

Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS point)

Det strategiske lederskab (10 ECTS point)


Valgfrie moduler: 

Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)

Personalejura (10 ECTS)

Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)

Projektstyring i praksis (10 ECTS)

Teamledelse (5 ECTS)

Mindfulness (5 ECTS)

 

 

 

Fagområde: Service, produktion, it, bygge og anlæg

Vil du være ekspert inden for automation og drift? Arbejde med industriel produktion, forsyningsanlæg eller inden for offshore, olie og gas? Automation får større og større betydning i vores hverdag – med en akademiuddannelse er du med forrest i udviklingen.

Akademiuddannelsen i automation og drift er en uddannelse tæt på praksis, der forbereder dig til en stilling som rådgiver i en produktionsvirksomhed eller hos leverandører og underleverandører til offshoreanlæg

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske moduler

Automationsdesign (10 ECTS point)

Drift og vedligehold (5 ECTS point)

El-teknologi og integrerede automatiske enheder (10 ECTS point)

Uddannelsesretning: Industri

Maskinteknologi, industri (10 ECTS point)

SCADA, netværk og databaser (10 ECTS points)

Uddannelsesretning: Offshore, olie og gas

Maskinteknologi, offshore (10 ECTS point)

Offshore produktion og teknologi (10 ECTS point)

Sikkerhed (5 ECTS point)

Valgfrie moduler

Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer (5 ECTS point)

Objektorienteret SCADA (5 ECTS point)

Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS point)

Robotteknologi (5 ECTS point)

S88 (5 ECTS point)

Udvidet regulering (5 ECTS point)

 

Har du en drøm om at blive autoriseret EL-installatør? Ønsker du at bygge oven på din faglighed og styrke dine kompetencer? Og brænder du for at lede andre mennesker og påtage dig ansvaret for længerevarende installationsprojekter? Så er akademiuddannelsen i EL-installation noget for dig.   

Akademiuddannelsen i EL-installation er en uddannelse for dig, der er beskæftiget med EL i forvejen og gerne vil udvikle dig fagligt. Uddannelsen kan give dig EL-autorisation og kvalificerer dig til at tilrettelægge og styre udførelsen af EL-tekniske installationer. Og så får du værktøjer med i bagagen, der gør dig i stand til at håndtere ansvaret for andre medarbejdere.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder


Obligatoriske fagmoduler

Grundlæggende el-teknisk beregning på installationer (10 ECTS point)

Installationer og el-forsyningsanlæg (10 ECTS point)

Valgfag

Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS point)

Bygningsautomatik (5 ECTS point)Forretningsudvikling (10 ECTS point)

Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS point)

Salg og kundeforståelse (10 ECTS point)

Indledende kursus - studieforberedelse, studieteknik og indledende projektskrivning

Indledningsfag i matematik

 

 

Vil du arbejde med energieffektivisering og vedvarende energiformer inden for konstruktions- og installationsområdet? Og få kompetencerne til at optimere energiforsyningen i fx klimaanlæg, luftvarmeanlæg og varmepumper? Så er akademiuddannelsen i Energiteknologi noget for dig.

Akademiuddannelsen i Energiteknologi giver dig kompetencerne til at kunne rådgive om energieffektivisering og varetage opgaver inden for konstruktions- og installationsbrancherne. Du lærer desuden at inddrage nye vedvarende energiformer.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske fagmoduler

Energiformer (10 ECTS point)

Boligens indeklima (10 ECTS point)

Byggeteknik- og analyse (10 ECTS point)

Energiøkonomi og miljø (5 ECTS point)

Energirigtig projektering (5 ECTS point)

Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS point)

Valgfrie fagmoduler

Solceller (5 ECTS point)

Solvarme (5 ECTS point)

Biomassekedler og -ovne (5 ECTS point)

Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse at termisk energi (5 ECTS point)

Energikonsulent (10 ECTS point)

BedreBolig rådgiver (10 ECTS point)

 

 

Vil du have ansvaret for at planlægge og lede produktionen af ernæringsrigtige måltider i storkøkkener? Mangler du inspiration til udarbejdelse og udvikling af dagkostforslag og måltidsproduktioner? Og vil du gerne blive i stand til at vurdere de forskellige risici ved mad- og måltidsproduktion? Så er en akademiuddannelsen i Ernæring noget for dig.

Akademiuddannelsen henvender sig til personer, der allerede er beskæftigede som ernæringsassistent, kok, gastronom eller lignende og gerne vil bygge videre på deres færdigheder.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Ernæring og sundhed (10 ECTS point)

Mad- og måltidsproduktion (10 ECTS point)

Fødevaresikkerhed (10 ECTS point)

Ledelse og økonomi (10 ECTS point)

Økologi og bæredygtighed (10 ECTS point)

Synes du, det er spændende at arbejde med programudvikling? Og vil du gerne have en efteruddannelse i informationsteknologi, der gør dig stærk både teoretisk og praktisk, når det gælder it? Så er en akademiuddannelse i Informationsteknologi noget for dig.

Uddannelsen henvender sig til dig, som er interesseret i programmering og systemudvikling. Med en kompetencegivende videreuddannelse i informationsteknologi bliver du den medarbejder, der kan imødekomme virksomhedens behov på it-området.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser her

Obligatoriske moduler: 

Programmering (5 ECTS-point)
Database (5 ECTS-point)
Cloud (5 ECTS-point)
It-sikkerhed (5 ECTS-point)

Valgfrie moduler: 

Videregående programmering (10 ECTS-point)
Grundlæggende systemudvikling (10 ECTS-point) 
Videregående systemudvikling (10 ECTS-point)
Brugervenlighed & grafisk design (10 ECTS-point)

 

 

Tænker du innovativt? Og vil du være bedre til at vurdere og realisere de gode idéer? Innovation er ofte nøglen til vækst og organisationsudvikling på arbejdspladsen. Derfor er der stor efterspørgsel på medarbejdere, der kan føre de gode idéer ud i livet.

Akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion kvalificerer dig til at analysere, planlægge og vurdere problemstillinger inden for innovation og produktionsoptimering i private og offentlige virksomheder i både Danmark og udlandet.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske moduler

Projektledelse - PRINCE2 (10 ECTS point)

Anvendt økonomi (5 ECTS point)Organisering (5 ECTS point)

Uddannelsesretning: Innovation

Innovationsledelse (10 ECTS point)

Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS point)

Uddannelsesretning: Produktion

Produktionsoptimering (10 ECTS point)

Kvalitetsoptimering m. Six Sigma (10 ECTS point)

Valgfrie moduler

Iværksætteri i praksis (10 ECTS point)

Kvalitet, miljø og sikkerhed (10 ECTS point)

Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS point)

Produktudvikling (10 ECTS point)

Konstruktion (10 ECTS point)

 

Med en akademiuddannelse i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi bliver du i stand til at stå i spidsen for forsøg og projekter inden for fødevarebranchen og medicinalindustrien.

Uddannelsen henvender sig især til dig, der allerede har erhvervserfaring som fx procesoperatør eller laborant og gerne vil bygge videre på dine kompetencer. Du kan vælge at gennemføre hele uddannelsen eller kun læse enkelte fag, der er særligt relevante for dig.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske moduler

De tre obligatoriske moduler er fælles for alle uanset studieretning.

Forsøgs- og projektstyring (10 ECTS point)
Proces og metode (10 ECTS point)
Industriel Fødevaresikkerhed (10 ECTS point)

Retningsspecifikke/valgfrie moduler

Dit valg af retning bestemmer hvilke retningsspecifikke moduler, du har mulighed for at tage. Vælger du uddannelsen uden retning, kan du frit vælge mellem de retningsspecifikke moduler.

Procesteknologi:

Måleteknik (10 ECTS point)
Procesteknik (10 ECTS point)

Laboratorieteknologi:

Bioteknologi (10 ECTS point)
Analytisk kemi (5 ECTS point)

Fødevareteknologi:

Mikrobiologi og hygiejne (10 ECTS point)
Fødevarekemi (10 ECTS point)
Fødevareteknologi (10 ECTS point)

Valgfrie moduler

De valgfrie moduler herunder indgår ikke som retningsspecifikke moduler på nogen af de tre retninger, men kan frit vælges af alle studerende på Proces-, laboratorie- og fødevare teknologi.

Genteknologi (5 ECTS point)
Kemi og kemisk regning (5 ECTS point)
Hygiejnisk Konstruktion (5 ECTS point)

Indledende fag

De indledende fag er et tilbud til dig, som har behov for at få dine kvalifikationer opjusteret, så du har det nødvendige grundlag for at kunne påbegynde den tekniske akademiuddannelse. Du kan vælge indledende fag i kemi og matematik.

Indledende fag i kemi
Indledende fag i matematik

Med en akademiuddannelse i VVS-installation bliver du kvalificeret til selvstændigt at projektere, installere og varetage driften af systemer inden for gas og varme, vand/afløb. Du lærer desuden at anvende tidssvarende teknologier og metoder inden for fagområdet.

AU i VVS-installation er en fleksibel uddannelse rettet mod dig, der er i beskæftigelse og ønsker adgang til at søge om VVS-autorisation.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske moduler

Grundlæggende VVS-tekniske beregninger (10 ECTS point)

Sanitet (10 ECTS point)

Varmeinstallation bolig (5 ECTS point)

Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS point)

Varmeinstallation bygninger (5 ECTS point)

Gas A (5 ECTS point)

Valgfrie moduler

Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS point)

Gasfejlfinding og Gas B (10 ECTS point)

Forretningsudvikling (10 ECTS point)

Salg og kundeforståelse (10 ECTS point)

 

 

 

Fagområde: Velfærd, undervisning og sundhed

Med akademiuddannelsen i sundhedspraksis bliver du kvalificeret til at arbejde med kvalitets- og udviklingsarbejde i social- og sundhedssektoren. Uddannelsen giver dig et fagligt og metodisk grundlag til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger inden for området. Med en styrket faglig ballast får du kompetencerne til at arbejde med generelle såvel som specialiserede opgaver inden for ældre-, handicap-, og psykiatriområdet samt det pædagogiske område.

Uddannelsen henvender sig til dig, der allerede arbejder inden for social- og sundhed eller det pædagogiske område.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske moduler

Professionel praksis (10 ECTS point)

Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS point)

Valgfrie moduler

Sammenhængende forløb (10 ECTS point)

Tværfaglige indsatsområder (10 ECTS point)

Pædagogik og kommunikation (10 ECTS point)

Socialpædagogik og psykiatri (5 ECTS point)

Omsorgs- og relationsarbejde (5 ECTS point)

Demens (10 ECTS point)

Innovativ praksis (10 ECTS point)

Multikompleksitet i social- og sundhedsfaglig praksis 10 ECTS

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis udvikler din selvstændighed, samarbejdsevne og evne til at skabe fornyelse i brugen af teknologi til at lette hverdagen for den enkelte borger, der er afhængig af hjælp. Du bliver kvalificeret til at observere og analysere behov i social- og sundhedssektoren samt at kunne implementere og tilpasse velfærdsteknologiske løsninger for at løse praksisnære problemstillinger.

Uddannelsen henvender sig særligt til dig, der arbejder inden for plejesektoren. Det kan fx være som social- og sundhedsassistent.

Læs mere om uddannelsen her

Læs mere om de enkelte kurser herunder

Obligatoriske moduler

Velfærdsteknologi i praksis inkl. studieteknik (10 ECTS point)

Velfærdsteknologi og mennesker (10 ECTS point)

Velfærdsteknologi og organisationer (10 ECTS point)

Bliv opdateret

Få nyheder om efteruddannelser, kurser, kompetenceløft, karrierehistorier, arrangementer m.m. på e-mail.

Kontakt

Er du i tvivl om, hvornår uddannelsen starter? Eller hvad du kan få tilskud til? Eller vil du gerne høre nærmere om dine muligheder for at bygge ovenpå? Så kontakt endelig en af vores medarbejdere i administrationen eller studievejledningen.

Marianne Ernst Meedom
Studiesekretær

T: 29 69 37 13
E: mem@eamv.dk

Spørgsmål vedrørende tilmelding, opstart, betaling og anden praktisk information.

Anni Kibsgaard Frandsen
Studiesekretær

T: 29 69 37 04
E: akf@eamv.dk

Spørgsmål vedrørende tilmelding, opstart, betaling og anden praktisk information.

Lene Larsen
Studievejleder

M: 29 69 37 07
E: studievejledning@eamv.dk

Spørgsmål vedrørende generelle adgangskrav, valg af uddannelse og karrierevej, merit, individuel kompetencevurdering og støttemuligheder.