Praktik

Få en praktikant

Om du er studerende eller virksomhed er praktik et værdifuldt værktøj, som begge parter kan få noget ud af. Læs mere om praktikforløb samt hvordan du får en praktikant her på siden.  

Praktikforløb er en investering for både praktikanten og virksomheden

Praktikken er en del af den studerendes uddannelse. Vi oplever, at de studerende får rigtig meget ud af denne periode, hvor de er ude og mærke pulsen i 'det virkelige' liv. Det giver dem en meget tydeligere fornemmelse for faget og ikke mindst, hvad der venter dem, når studiet er ovre. 

Rigtig mange virksomheder oplever den anden vej rundt, at praktikanter kan være en investering på den lange bane, og derfor ender mange af vores praktikforløb for praktikanterne med en efterfølgende fastansættelse. 

Her på Erhvervsakademi MidtVest er vores praktikanter studerende i praktik på 4. semester, som er uddannelsens sidste semester inden den afsluttende eksamen. På enkelte uddannelser ligger praktikken dog på 3. semester og for laboranterne på 4. og 5. semester. Praktikforløbene ligger typisk fra 10-12 uger.

Interesseret i at få en praktikant?

Så kontakt uddannelseslederen fra den konkrete uddannelse eller send en mail til eamv@eamv.dk. Så vil vi sørge for, at dit praktikopslag bliver tilgængeligt for de studerende. 

Er du i tvivl om hvilken uddannelse, som vil være relevant for din virksomhed, så kontakt vores studievejleder på studievejledning@eamv.dk.  Vi distribuerer også gerne dit praktikopslag på vores interne kanaler.

Er du særlig på udkig efter en digital konceptudvikler eller multimediedesigner kan du læse mere her: 

Få en digital konceptudvikler i praktik
Få en multimediedesiger i praktik

Deltag i praktikmessen den 31. august

Du vil få chancen for at møde studerende fra 3 af vores uddannelser: markedsføringsøkonom, finansøkonom og multimediedesign. Det er gratis at deltage og akademiet vil være vært ved en let frokost. Få en stand til din virksomhed på praktikmessen 2018 - måske finder du en dygtig praktikant!

Læs mere

"Det giver et frisk pust til virksomheden, at der kommer en medarbejder ind med friske øjne på det, vi 'plejer' at gøre."

- Virksomhed

Spørgsmål & svar

Er du i tvivl om, om du bør få en praktikant i din virksomhed? Find svarene på de typisk spørgsmål nedenfor.

Det er ikke kun de studerende, der får noget ud af at være i praktik. Det gør virksomhederne også. Her er eksempler på, hvad en praktikant kan hjælpe din virksomhed med:

 • Du får et nyt blik på din virksomheds stærke og svage sider samt udviklings- og forbedringsmuligheder fra en fagligt kompetent studerende.
 • I forbindelse med den studerendes 10-ugers eksamensprojekt får du et forslag til en løsning af en konkret større problemstilling i din virksomhed. Det er en mulighed for at dykke ned i et emne, der ikke er tid til i en travl hverdag.
 • Du kan få løst små, konkrete opgaver, som virksomheden ellers ikke ville afsætte ressourcer til.

Som arbejdsplads er der en række krav, I skal leve op til, hvis I ønsker at få en praktikant ind i virksomheden:

 • Stille en fysisk arbejdsplads til rådighed for den studerende i 10 uger (den studerende medbringer egen PC)
 • Tilbyde en praktikvejleder (en af medarbejderne i virksomheden), som den studerende kan sparre med. Det har typisk et omfang af et par timer om ugen.
 • Den studerende skal have adgang til at undersøge virksomhedens opbygning, metoder, fremgangsmåder, procedurer og produkter, og til at færdes blandt medarbejderne på alle niveauer i virksomheden.
 • Medvirke til fastsættelse af konkrete læringsmål for den studerende i praktikperioden, og til at den studerende kan arbejde med læringsmålene.
 • Medvirke ved bedømmelsen af den studerendes opfyldelse af de fastsatte læringsmål i praktikperioden.

Der er ikke nogen direkte omkostninger forbundet med at tilbyde en praktikplads til en studerende:

 • Den studerende skal ikke have nogen form for betaling, da praktikken er en del af den SU-støttede undervisning.
 • Omkostningerne ved at have en studerende i praktik i virksomheden begrænser sig til den arbejdstid, som praktikværten og øvrige medarbejdere skal bruge.
 • Eventuelle omkostninger til den studerendes ophold i andre afdelinger – nationalt som internationalt afholdes af virksomheden.

Som virksomhed skal du sammen med den studerende og EAMV’s praktikvejleder udarbejde en skriftlig kontrakt, der beskriver arbejdsopgaver og uddannelsesmål. I den forbindelse kan der:

 • Udarbejdes aftaler om evt. fortrolighed/ophavsrettigheder til det udarbejdede materiale.
 • Forventningsafstemmes i forhold til fremmøde, arbejdsbelastning og andre praktiske forhold, samt en afstemning af mulighederne for senere at arbejde med et eksamensprojekt.

På de videregående uddannelser er praktikforløbet placeret på 4. semester. Det betyder, at praktikken altid ligger først på året. Et typisk praktikforløb ser ud som følger: 

Uge 1-10
Den studerende opholder sig i virksomheden og falder ind i virksomhedens dagligdag. Den studerende observerer, hvad der sker i virksomheden, reflekterer over det oplevede og sætter observationerne i relation til den lærte teori. 

Den studerende udarbejder en praktikrapport, som belyser virksomhedens stærke sider og muligheder med fokus på forbedringsområder. Den studerende kan samtidig løse små, konkrete, praktiske opgave for virksomheden.

Uge 11
Virksomheden og underviseren bedømmer i fællesskab den studerendes udbytte og præstation under praktikforløbet. Den studerende, virksomheden og underviseren bliver enige om en større opgave, som danner grundlag for eksamensprojektet.

Uge 12-22
Den studerende arbejder med løsningsforslag til den stillede opgave. Det kan ske på virksomheden, i kontakt med virksomheden eller på egen hånd.

Uge 22
Eksamensprojektet afleveres til virksomheden og til eksamensbedømmelse.

"Selvfølgelig kræver det lidt oplæring, som det gør med en hvilken som helst ny medarbejder, men tiden er godt givet ud, og så er arbejdskraften jo gratis."

- Virksomhed