Uddannelsesudvalg: Produktionsteknolog samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

 • 04. maj 2021

 • 14. september 2021 - fælles uddannelsesudvalgsmøde

 • 30. november 2021

Medlemmerne

 • Jens Ole M. Olesen, Formand for udvalget, TL MidtVest

 • Dan Blytækker, KVM Industrimaskiner

 • John Bang Mathiasen, Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus universitet

 • Anette Becker Berg, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest

 • Maria-Louise Ørts, uddannelsesleder Erhvervsakademi MidtVest

 • Brian Dyrmose, udviklingskonsulent Erhvervsakademi MidtVest

 • Rene Nielsen, Skjern Paper A/S

 • Mark Hassing Christensen, studerende

 • Thomas Brincker Jensen, studerende