Uddannelsesudvalg: Procesteknolog samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

 • Den 8. februar 2022 kl. 16.00 - 19.00

Medlemmerne

 • Henriette Bech Jørgensen, Formand for udvalget

 • Anne Irene Chalatsis, KMC

 • Conny Hanghøj, Food & Bio Cluster Denmark

 • Greta Jakobsen, Højmarkslaboratoriet

 • Lise Lotte Bjerge, Lindegårdens Køkken

 • John Brunsborg, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest

 • Lene Fonager, uddannelsesleder Erhvervsakademi MidtVest

 • Gunhild Brynning, underviser Erhvervsakademi MidtVest

 • Inge Hummelshøj Hansen, udviklingskonsulent Erhvervsakademi MidtVest

 • Signe Arildsen Sandfeld, studerende

 • Jacob Stenz Jensen, studerende