Uddannelsesudvalg: Markedsføringsøkonom, PB i international handel og markedsføring, PB i innovation og entrepreneurship samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

 • 8. februar 2022

Medlemmerne

 • Jan Ahlers Hansen, Formand for udvalget, A. Flensborg

 • Rasmus Olin Buchholt, Næstformand for udvalget

 • Inger Mørch Hauge, AU Herning

 • Mads Brinkmann Pedersen, Struer Statsgymnasium

 • Oluf C. Lund, AU Herning

 • Simon Lauridsen, Ledelsesrådgiveren

 • Bjarne Søgaard Nielsen, Innovest

 • Mila Christiansen, ACO Funki

 • Jesper Gabs Jensen, Ikast/Brande Erhvervsråd

 • Hans Jørgen Skriver, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest

 • Jens Kristian Rask, uddannelsesleder markedsføringsøkonom Erhvervsakademi MidtVest

 • Michael Sjørvad, uddannelsesleder International handel og markedsføring Erhvervsakademi MidtVest

 • Klemen Nielsen, uddannelsesleder Innovation og entrepreneurship Erhvervsakademi MidtVest

 • Katrine Trærup Nielsen, studerende Erhvervsakademi MidtVest

 • Anita Skov Sekkelund, studerende Erhvervsakademi MidtVest

 • Morten Nordenskov Bjørnlund, studerende Erhvervsakademi MidtVest

 • Anna-Gro Kudsk Graubæk, studerende Erhvervsakademi MidtVest