Uddannelsesudvalg: Laborant samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

 • Den 8. februar 2022 kl. 16.00 - 19.00

Medlemmerne

 • Annette Viberg, Formand for udvalget, Thise Mejeri

 • Louise Venzel Pletbjerg, Næstformand for udvalget, Arla Foods Ingredients Group

 • Lis Sidelmann, AU Foulum

 • Tina Schack, Uddannelsescenter Holstebro

 • Hanne Reese Enemark Rasmussen, FMC Site Rønland

 • Tina Kjeldal, Arla Foods Arinco

 • Rikke Langkjær Knudsen, KMC

 • John Brunsborg, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest

 • Lene Fonager, uddannelsesleder Erhvervsakademi MidtVest

 • Helle Nielsen, underviser Erhvervsakademi MidtVest

 • Inge Hummelshøj Hansen, udviklingskonsulent Erhvervsakademi MidtVest 

 • Alisa Østergaard Bertelsen, studerende

 • Julie Lehn Jespersgaard