Uddannelsesudvalg: Installatør (El og VVS) samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

 • 08-02-2022 fælles uddannelses udvalgsmøde.
 • 14-06-2022 uddannelsesudvalgsmøde.

   

Medlemmerne

 • John Friis Mortensen, Formand for udvalget, Bravida Danmark A/S

 • Lars Hartmann Rømer, Næstformand for udvalget, Intego

 • Benn Rune, Herningsholms Erhvervsskole

 • Brian Poulsen Jensen, Dansk El-forbund MidtVest

 • Kurt Ry Nowack, Teknisk landsforbund

 • Michael Boye, ÅF

 • Anette Becker Berg, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest

 • Niels Christian Overgaard, uddannelsesleder EL Erhvervsakademi MidtVest

 • Kent Høymark, uddannelsesleder VVS Erhvervsakademi MidtVest

 • Brian Dyrmose, udviklingskonsulent Erhvervsakademi MidtVest

 • Thor Friis Bjørn, studerende Erhvervsakademi MidtVest

 • Jack Sørensen, studerende Erhvervsakademi MidtVest