Uddannelsesudvalg: Datamatiker samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

Under udarbejdelse

Medlemmerne

 • Anders Burla Johansen, Formand for udvalget, Tea Solutions

 • Jesper Kjær, Næstformand for udvalget, Siemens WindPower

 • Bodil Hylleberg, BEC

 • Emil Østergaard, Herningsholm Erhvervskole 

 • Mikkel Løvengren, Evobis

 • Søren Holm Sørensen, extri:co

 • John Tonny Brunsborg, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest

 • Jan Pan Nees, uddannelsesleder Erhvevsakademi MidtVest

 • Flemming Koch Jensen, underviser Erhvervsakademi MidtVest

 • Karina Villumsen, udviklingskonsulent Erhvervsakademi MidtVest

 • Claus Bo Møller Jørgensen, studerende Erhvervsakademi MidtVest

 • Henrik Roosewelt Nielsen, studerende Erhvervsakademi MidtVest