Uddannelsesudvalg: Byggekoordinator samt tilknyttede efteruddannelser

Kommende møder

  • 25. maj 2021

  • 14. september 2021 - Fælles uddannelsesudvalgsmøde

Medlemmerne

  • Pernille Rohde, Teknisk landsforbund - Formand

  • Steffen Juul Pedersen, KPC - Næstformand

  • Esben Søndervad Pedersen, Jakobsen og Blindkilde A/S

  • Anette Becker Berg, uddannelseschef Erhvervsakademi MidtVest

  • Kurt Hvid Olsen, uddannelsesleder Erhvervsakademi MidtVest

  • Søren Hansen, Hansen Advise samt underviser Erhvervsakademi MidtVest

  • Tina Plauborg Iversen, tidligere studerende Erhvervsakademi MidtVest