Praktik

Praktik - win-win for begge parter

Om du er studerende eller virksomhed er praktik et værdifuldt værktøj, som begge parter kan få noget ud af. Læs mere om praktikforløb samt hvordan du får en praktikant her på siden.  

Praktikforløb er en investering for både praktikanten og virksomheden

Praktikken er en del af den studerendes uddannelse. Vi oplever, at de studerende får rigtig meget ud af denne periode, hvor de er ude og mærke pulsen i 'det virkelige' liv. Det giver dem en meget tydeligere fornemmelse for faget og ikke mindst, hvad der venter dem, når studiet er ovre. 

Rigtig mange virksomheder oplever den anden vej rundt, at praktikanter kan være en investering på den lange bane, og derfor ender mange af vores praktikforløb for praktikanterne med en efterfølgende fastansættelse. 

Hvornår ligger praktikken?

Vores studerende er typisk i praktik i 10-12 uger. Uddannelsernes praktik ligger altid på dette tidspunkt:

 Forår  Byggekoordinator
 EL-installatør
 Finansøkonom
 Markedsføringsøkonom
 Multimediedesigner
 Procesteknolog
 Produktionsteknolog
 VVS-installatør
 Efterår

 Datamatiker
 Finansbachelor (fra 2022)
 Serviceøkonom
 PB digital konceptudvikling
 PB innovation og entrepreneurship
 PB international handel og markedsføring

 Forår + efterår  Laborant

 

Hør 3 virksomheder fortælle om oplevelsen ved at have praktikanter fra eamv.

Interesseret i at få en praktikant?

Så kontakt uddannelseslederen fra den konkrete uddannelse eller send en mail til eamv@eamv.dk. Så vil vi sørge for, at dit praktikopslag bliver tilgængeligt for de studerende. 

Er du i tvivl om, hvilken uddannelse, som vil være relevant for din virksomhed, så kontakt studieadministrations- og kommunikationschef, Lise Wessel Christensen, på lc@eamv.dk

Læs mere om vores uddannelser her

"Det at have praktikanter er et stort plus, idet de har friske øjne på tingene. De unge har ofte en anden tilgang til eksempelvis IT."

- Sisse Merrild Nielsen, marketing- og eventkoordinator / FCM

Vi lærer jo også af den viden, som praktikanterne har med fra studiet. Samtidig stiller praktikanterne spørgsmålstegn ved ting, vi har gjort i 35 år

- Anne Mogensen, ejendomsmægler / Danbolig

Spørgsmål & svar

Er du i tvivl om, om du bør få en praktikant i din virksomhed? Find svarene på de typisk spørgsmål nedenfor.

Det er ikke kun de studerende, der får noget ud af at være i praktik. Det gør virksomhederne også. Her er eksempler på, hvad en praktikant kan hjælpe din virksomhed med:

 • Du får et nyt blik på din virksomheds stærke og svage sider samt udviklings- og forbedringsmuligheder fra en fagligt kompetent studerende.
 • I forbindelse med den studerendes 10-ugers eksamensprojekt får du et forslag til en løsning af en konkret større problemstilling i din virksomhed. Det er en mulighed for at dykke ned i et emne, der ikke er tid til i en travl hverdag.
 • Du kan få løst små, konkrete opgaver, som virksomheden ellers ikke ville afsætte ressourcer til.

Som arbejdsplads er der en række krav, I skal leve op til, hvis I ønsker at få en praktikant ind i virksomheden:

 • Stille en fysisk arbejdsplads til rådighed for den studerende i 10 uger (den studerende medbringer egen PC)
 • Tilbyde en praktikvejleder (en af medarbejderne i virksomheden), som den studerende kan sparre med. Det har typisk et omfang af et par timer om ugen.
 • Den studerende skal have adgang til at undersøge virksomhedens opbygning, metoder, fremgangsmåder, procedurer og produkter, og til at færdes blandt medarbejderne på alle niveauer i virksomheden.
 • Medvirke til fastsættelse af konkrete læringsmål for den studerende i praktikperioden, og til at den studerende kan arbejde med læringsmålene.
 • Medvirke ved bedømmelsen af den studerendes opfyldelse af de fastsatte læringsmål i praktikperioden.

Der er ikke nogen direkte omkostninger forbundet med at tilbyde en praktikplads til en studerende:

 • Den studerende skal ikke have nogen form for betaling, da praktikken er en del af den SU-støttede undervisning.
 • Omkostningerne ved at have en studerende i praktik i virksomheden begrænser sig til den arbejdstid, som praktikværten og øvrige medarbejdere skal bruge.
 • Eventuelle omkostninger til den studerendes ophold i andre afdelinger – nationalt som internationalt afholdes af virksomheden.

Som virksomhed skal du sammen med den studerende og EAMV’s praktikvejleder udarbejde en skriftlig kontrakt, der beskriver arbejdsopgaver og uddannelsesmål. I den forbindelse kan der:

 • Udarbejdes aftaler om evt. fortrolighed/ophavsrettigheder til det udarbejdede materiale.
 • Forventningsafstemmes i forhold til fremmøde, arbejdsbelastning og andre praktiske forhold, samt en afstemning af mulighederne for senere at arbejde med et eksamensprojekt.

På de videregående uddannelser er praktikforløbet placeret på 4. semester. Det betyder, at praktikken altid ligger først på året. Et typisk praktikforløb ser ud som følger: 

Uge 1-10
Den studerende opholder sig i virksomheden og falder ind i virksomhedens dagligdag. Den studerende observerer, hvad der sker i virksomheden, reflekterer over det oplevede og sætter observationerne i relation til den lærte teori. 

Den studerende udarbejder en praktikrapport, som belyser virksomhedens stærke sider og muligheder med fokus på forbedringsområder. Den studerende kan samtidig løse små, konkrete, praktiske opgave for virksomheden.

Uge 11
Virksomheden og underviseren bedømmer i fællesskab den studerendes udbytte og præstation under praktikforløbet. Den studerende, virksomheden og underviseren bliver enige om en større opgave, som danner grundlag for eksamensprojektet.

Uge 12-22
Den studerende arbejder med løsningsforslag til den stillede opgave. Det kan ske på virksomheden, i kontakt med virksomheden eller på egen hånd.

Uge 22
Eksamensprojektet afleveres til virksomheden og til eksamensbedømmelse.

Er du særligt på udkig efter en multimediedesigner eller digital konceptudvikler? Så læs mere her: 

Multimediedesigner
Digital konceptudvikler