Praktiske informationer

Læs mere

På retsinfo.dk kan du læse mere om: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Den nye karakterskala på engelsk: http://eng.uvm.dk