DSR – De Studerendes Råd

Kontakt


Herning

Kontakt DSR i Herning via lc@eamv.dk


Holstebro

Kontakt formand Mathias Brandt Christoffersen på mail: math100f@eamv.dk