DSR – De Studerendes Råd

Kontakt


Herning

Der er i øjeblikket ikke nogen DSR-bestyrelse i Herning.
Henvendelser til DSR bedes rettes til studieadministrativ chef Lise Christensen på lc@eamv.dk


Holstebro

Kontakt formand Martin Puggard på mail dsr-eamv@hotmail.com