Bibliotek Utopia

På EAMV finder du den nyeste litteratur inden for de forskellige uddannelsers fagområder.

Der abonneres på en del både danske og udenlandske tidsskrifter og databaser, som er relevante for undervisningen. Der er især meget fokus på online ressourcer.

Om Bibliotek Utopia

Bibliotek Utopia – Er det utopi med et bibliotek uden bøger?

EAMV satser på en videnskabelig og erfaringsbaseret infrastruktur med et bogløst bibliotek, men med struktureret viden der er online tilgængelig. Det er desuden muligt at skaffe bøger, artikler m.m. hjem fra andre biblioteker. Det er altid muligt at få hjælp til at få fat i den nyeste litteratur inden for dit fagområde. 

En stor del af biblioteksfunktionen ligger i at vejlede jer i forhold til informationssøgning til projektopgaverne. Databaserne er absolut et besøg værd, når du arbejder med projekter og har brug for at søge viden. 

Bibliotek Utopia tilbyder tidsskrifter, databaser og hjemmesider – alle udvalgt til Erhvervsakademi MidtVests målgruppe og med en kvalitetsvurdering.

Bibliotek.dk 

Bibliotek.dk indeholder alle landets biblioteks ressourcer, både bogligt og online. Der er mulighed for at få bøger, artikler m.m. tilsendt til jeres nærmeste bibliotek.  spørg endelig hvis du har behov for hjælp bibliotek@eamv.dk

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler giver adgang til søgning i centrets materialesamling, hvor tv-udsendelser er streamet til brug i undervisningen .

Colourbox

Colourbox Adgang til mere end 7 mio. billeder & videoer for hele institutionen. send en mail for oprettelse til bibliotek@eamv.dk

Danmarks Statistik

Danmarks Statistik er en offentlig virksomhed, der indsamler og bearbejder personstatistik, erhvervsstatistik og økonomisk statistik fra alle mulige danske kilder - mest via offentlige registre (CVR, CPR, BBR), stikprøver samt interviews. Fra Danmarks Statistik biblioteks hjemmeside er der links til nationale som internationale statistikkilder - fx til internationale statistikker fra hele verden. 

Statistikbanken

Mange tema- og årspublikationer i boghandlen er gratis e-bøger. Du finder dem under de forskellige emner. Du kan søge i gratis - dvs ikke-analyserede - data i Statistikbanken.

Daoj

Daoj giver open access til et stort antal udenlandske tidsskrifter, hvor der også er tidsskrifter indenfor vores fagområder.

EBSCO databaserne

EBSCO databaserne - Academic Search Complete. Udvalget af tidsskrifter og aviser er med en stor vægtning på ledelse, markedsføring og økonomi bl.a. The Economist, Harvard Business Review og tusindvis af andre tidsskrifter inden for de før nævnte områder. Tryllehat/VPN hjemmefra

EU-lex

EU-lex giver adgang til retskilder, tidsskriftet EU tidende. Fuldtekst. Forberedende retsakter, lovgivning, retspraksis, traktater. Jura. 

EUROSTAT

EUROSTAT indeholder en statistik databank og publikationer i fuldtekst. Statistikken er opdelt i: General and regional statistics, Economy and finance, Population and social conditions, Industry trade and services, Agriculture and fisheries, External trade, Transport, Energy and environment, Science and technology. Under publikationer er der bl.a. adgang til Eurostats statistiske årbøger, regionale årbøger, serier og arbejdspapirer.

FDIH

FDIH hvor du kan få adgang til E-handelsanalyser– få indsigt i forbrugernes e-handels-adfærd. Analyserne kan fåes fra jeres undervisere til brug i undervisning, opgaveløsning, cases mv. Der er desuden juridiske guidelines hos FDIH jurist og juridisk- og specialist-helpdesks.

Google scholar

Google scholar gør det nemt at søge i videnskabelig litteratur. 

Gratis e-bøger 

Gratis e-bøger inden for Erhvervsøkonomi, Finansiering; IT, Maskiningeniør, Kemi

Infomedia

Infomedia - danske aviser og fagtidsskrifter. Adgang til arkiverne i Infomedia direkte eller via Tryllehat/VPN. Man kan søge artikler i alle regionale og landsdækkende aviser samt i et stort udvalg af branche- og fagtidsskrifter. Brug Help funktionen, hvis du er i tvivl.

Jyllandsposten & Finans.dk

Jyllandsposten med fuld adgang til alle artikler og Finans.dk med FINANS nyheder, med fokus på erhvervslivet. Med FINANS er der en udførlig gennemgang af de temaer, der sætter dagsordenen i det danske og internationale erhvervsliv. FINANS indeholder let anvendelige værktøjer til overvågning af danske virksomheder og div. færdige ”brancheanalyser” Tryllehat/VPN hjemmefra

Karnov

Karnov Her er adgang til både Karnov og Ugeskrift for retsvæsen. Tryllehat/VPN hjemmefra

Mandag Morgen

Mandag Morgen leverer analyser med fokus på vækst, velfærd, bæredygtighed, sundhed, digitalisering. Tryllehat/VPN hjemmefra. 

Markedsinformation

Markedsinformation under Erhvervsrådet som en del af Udenrigsministeriet. Med fri adgang til en del information. Kræver blot, at man opretter sig én gang.

Medie- og kommunikationsleksikon

Medie- og kommunikationsleksikon Du kan finde artikler om alt fra animationsfilm og medieplanlægning over risikokommunikation og kognitione.

Legatmidler

Legatmidler - Danske legater. Alle fag.

Legathåndbogen

Legathåndbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. 

The Online books page

The Online books page er et indeks over frit tilgængelige engelsksprogede e-bøger på nettet. Der er fuldtekstadgang til alle bøger. Dækker alle fagområder. Indekset omfatter bøger, som redaktøren finder ”vigtige”, hvilket her vil sige, at de findes i store bibliotekers onlinekataloger som f.eks. ’Library of Congress’. Også en del tidsskrifter, magasiner og aviser indekseres, med direkte tekstadgang. Der er links til andre lignende indekser eller e-bogsarkiver.

Videndatabasen

Videndatabasen giver adgang til Afsluttende eksamensprojekter der ikke er fortrolige.

Ordbøger

Studieteknik

 • Stop plagiat nu!
 • Zotero er et gratis referanceværktøj til kildehenvisning og litteraturlister.
 • Referér korrekt!Udarbejde  korrekte kildehenvisninger og litteraturliste.
 • Hvad vil du vide metode studietips informationssøgning
 • Retsinformation Retskilder. Fuldtekst, Love, bekendtgørelser, cirkulærer. Gældende og historisk ret, lovforberedende materiale fra 1998-1999 ff. Dansk ret. Jura

Links kan tilgås af alle studerende med tryllehat både fra skolen og hjemmefra med VPN

Markedsøkonom, finansøkonom, serviceøkonom, finansbachelor og professionsbachelor i International handel og markedsføring, Innovation og entrepreneurship samt Digital konceptudvikling.

Børsen

Børsen får du adgang til fra skolens domæne og hjemmefra via tryllehat og VPN. Portal fra Børsen med erhvervsnyheder,  e-avisen, alle PRO adgange bl.a. PROfinans  NYT!! nu også adgang til Bloomberg BusinessWeek der et tidsskrift med internationale erhvervsnyheder. Penge og privat økonomi

CVR registret

CVR registret hvor I kan søge virksomhedsoplysninger, fulde regnskaber, branchekode m.m

Dansk Erhverv – Markedsanalyser

Dansk Erhverv – Markedsanalyser 

Ejendomsstatistikken

Ejendomsstatistikken indeholder data inden for ni emner:

 1. Ejendomsbestand
 2. Nybyggeri
 3. Omkostninger ved byggeri
 4. Omkostninger ved ejendomsdrift
 5. Afkast, pris og leje af fast ejendom
 6. Beboere og erhvervslejere
 7. Ledige lokaler og boliger
 8. Omsætning af ejendomme
 9. Internationale sammenligninger

Data i Ejendomsstatistikken stammer fra en lang række forskellige kilder – både offentlige myndigheder og andre aktører i ejendomsbranchen. 
Ejendomsstatistikken er en internetbaseret database med statistik om ejendomsmarkedet. Her samles al tilgængelig information om ejendomsmarkedet ét sted. Den indeholder statistik, der er offentligt tilgængeligt eller kan købes som specialudtræk fra for eksempel Danmarks Statistik og er suppleret med Ejendomsforeningen Danmarks egne data. Ejendomsstatistikken bliver løbende opdateret og suppleret med helt nye data. 

EBSCO databaserne

EBSCO databaserne - Academic Search Complete 3500 tidsskrifter, hvoraf 2000 er i fuldtekst. Udvalget af tidsskrifter og aviser er med en stor vægtning ledelse, markedsføring og økonomi bl.a. The Economist, Harvard Business Review og tusindvis af andre tidsskrifter inden for de før nævnte områder. Tryllehat/VPN hjemmefra

Euromonitor

Euromonitor Passport GMID Markedsinformationer for mere end 200 lande. Det er en engelsksproget database med informationer om demografi, økonomi, forbrug og markedsforhold i bl.a. også Danmark. Hjemmefra via tryllehat og VPN.

Innovationsnetværk

Innovationsnetværk for marked, kommunikation og forbrug

Jyllandsposten & Finans.dk

Jyllandsposten med fuld adgang til alle artikler og Finans.dk med FINANS nyheder, med fokus på erhvervslivet. Med FINANS er der en udførlig gennemgang af de temaer, der sætter dagsordenen i det danske og internationale erhvervsliv. FINANS indeholder let anvendelige værktøjer til overvågning af danske virksomheder og div. færdige ”brancheanalyser” Tryllehat/VPN hjemmefra

Mandag Morgen

Mandag Morgen leverer analyser med fokus på vækst, velfærd, bæredygtighed, sundhed, digitalisering. Tryllehat/VPN hjemmefra. 

Karnovs lovsamling

Karnovs lovsamling Her er mulighed for studieadgang til Karnov, Ugeskrift for retsvæsen. Hjemmefra via tryllehat og VPN

Orbis

Orbis er en database med informationer og regnskabsoplysninger om offentlige og private virksomheder i 41 europæiske lande. Er god at bruge, hvis du skal finde finansielle nøgletal og regnskabsoplysning for de seneste 5 år. Virksomhedsoplysninger, branchekoder, antal ansatte, bestyrelsesmedlemmer. Du logger direkte på eller via tryllehat/VPN adgang. 

Studieopgaver fra Handelshøjskolerne

Tidsskrifter

Procesteknolog, Laborant, Bygningskoordinator, Installatør (EL), Installatør (VVS) og Produktionsteknolog.

Danske standarder

Danske standarder kun adgang for de uddannelse der har købt abonnement.

CVR

CVR Brancheoplysninger på danske virksomheder.  Man kan søge på branche, område og antal ansatte. 

Retsinformation

På Retsinformation kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter.

 

Procesteknolog, Laborant

Chemsketch

Chemsketch er et program, hvor du kan lave grafiske laboratorieforsøgsopstillinger og avancerede kemiske formler. Det kan downloades frit og gratis for studerende, men kræver registrering. 

Chemspider 

Chemspider er en kemisk søgemaskine, hvor man bl.a. kan finde en række fysiske og kemiske egenskaber for en række stoffer. De fleste værdier er beregnet.

ChemWeb

ChemWeb er en kemisk portal med mange gode ressourcer bl.a. Kemiske databaser. Mange af faciliteterne er gratis men kræver registrering.

DTU 

Fakta om e-numre

Fakta om e-numre Oversigt over tilsætningsstoffer til fødevarer, farvestoffer, sødestoffer og konserveringsmidler fra Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Fødevaredata

Fødevaredata giver dig data over bestemte fødevarers næringsindhold bl.a. fedt, protein og kulhydrater, men også indholdet af vitaminer, mineraler og andre næringsstoffer.

Institut for fødevarer

Institut for fødevarer, Aahus Universitet

Karnov Fødevarelovgivning

Karnov Fødevarelovgivning giver nem adgang til komplet, kvalitetssikret og konstant opdateret information om dansk lovgivning. 

Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø- og Fødevareministeriet kan bruges i forbindelse med lovgivning og fødevaresikkerhed.
Emner som EU- fødevare-politik, -sikkerhed, -kontrol m.m.

Organic Eprint 

Organic Eprint Fri adgang

PhotoAtlas

PhotoAtlas i mikrobiologi.

PubMed

PubMed er en medicinsk database der også dækker human ernæring.

Tidsskrifter

Bygningskoordinator, Installatør (EL), Installatør (VVS) og Produktionsteknolog.

Betonportalen er en gratis onlinetilgængelig opslagværk, der giver et samlet overblik over betonelementbyggeriets arkitektoniske muligheder, bærende systemet og retningslinjer for både skitsemæssige og detaljerede projektering af byggeriet.

GI Bedre Boliger 

GI Bedre Boliger fond som løser lovopgaver med det formål at sikre bedre boliger. De udgiver et nyhedsbrev 4 gange om året og udgiver en del gratis publikationer.

Installatørernes organisation TEKNIQ

Installatørernes organisation TEKNIQ information om tekniske installatører og metalindustri-virksomheder optimale rammer for at drive virksomhed.

Lean construction 

Lean construction er det centrale sted, hvor danske aktiviteter angående byggeprocessen er forankret. Foreningen indsamler  og deler danske og internationale erfaringer på området og udvikler nye metoder.

Licitation

Licitation byggeriets dagblad, som I har adgang til via Infomedia, tryk på autologin første gang. Der er desuden via Licitations hjemmeside muligt gratis at tilmelde sig en nyhedsbrev.

Molio

Molio værktøjer alle adgang til på Akademiet og via VPN.

Spar Energi

Spar Energi Energistyrelsens hjemmeside.

Tidsskrifter

Biblioteket råder over mange ressourcer, men kan du alligevel ikke finde, hvad du har brug for, hjælper bibliotek@eamv.dk dig gerne.

Biblioteket kan hjælpe dig med

 • Som krydstjek for at være sikker på, at du har grebet din informationssøgning rigtigt an, så du får det ønskede resultat.
 • Spørgsmål om litteraturfremskaffelse.
 • Skaffe kopier af forskningsartikler som ikke er online tilgængelige.
 • Input omkring søgeteknikker i Google.
 • Input omkring søgeteknikker i bibliotekssøgebaser.
 • Få adgang til de betalingsdatabaser vi har.
 • Hjælp til bestilling af litteratur som ikke er online.
 • Godkendelse fra forlag om brug af figurer.
 • Søgning på videnskabelig litteratur.
 • Fremskaffelse af DS og ISO standarder.
 • Specialviden og forskningsresultater indenfor dit fagområde.